Prognose aantal studenten wo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden.
Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector en voltijd - deeltijd. Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.

Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor-master (incl. groen) Aantal x1.000
BachelorMaster
2019-20183,1106,4
2020-21188,1107,8
2021-22192,7110
2022-23196,6112,9
2023-24199,6116
2024-25201,7118,9

Het geraamde aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in 2019/20 is 289,5 (x 1.000). De verwachting is dat zowel het aantal bachelor- als het aantal masterstudenten toeneemt de komende jaren.

Bron: OCW, Referentieraming 2018 Brontabel als csv (186 bytes)
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, naar sector (incl. groen) Aantal x1.000
OnderwijsNatuurTechniekGezondheidszorgEconomieRechtenGedrag en maatschappijTaal en cultuurGroen
2019-201,534,844,33446,228,852,734,812,4
2020-211,43645,534,547,52953,835,213
2021-221,437,146,735,148,729,35535,813,6
2022-231,338,147,935,849,929,756,136,414,3
2023-241,33948,936,550,83057,23715
2024-251,239,749,83751,530,35837,515,6

Het geraamde aantal wo-studenten in de sector Gedrag & maatschappij is in 2019/20 52,7 (x 1.000). Gedrag & maatschappij is daarmee de sector met de meeste studenten. De verwachting is dat het aantal wo-studenten in de sector Groen relatief gezien het sterkst zal groeien.

Bron: OCW, Referentieraming 2018 Brontabel als csv (448 bytes)
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd (incl. groen) Aantal x1.000
VoltijdDeeltijd
2019-20285,24,3
2020-21291,84,1
2021-22298,83,9
2022-23305,83,7
2023-24312,13,5
2024-25317,33,3

Het geraamde aantal voltijd en deeltijd wo-studenten in 2019/20 respectieve;lijk 285,2 (x 1.000) en 4,3 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal voltijd wo-studenten zal toenemen tot 317,3 (x 1.000) in 2024/25, maar dat het aantal deeltijd wo-studenten zal dalen tot 3,3 (x 1.000) in 2024/25.

Bron: OCW, Referentieraming 2018 Brontabel als csv (179 bytes)
Prognose eerstejaars studenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd (incl. groen) Aantal x1.000
VoltijdDeeltijd
2019-2093,41
2020-21951
2021-2297,30,9
2022-2399,40,9
2023-24100,90,8
2024-25102,10,7

Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat de instroom bij het voltijd onderwijs toeneemt, terwijl een daling voorzien is bij het deeltijd onderwijs.

Bron: OCW, Referentieraming 2018 Brontabel als csv (166 bytes)
Prognose eerstejaars studenten in het wetenschappelijk onderwijs, naar sector (incl. groen) Aantal x1.000
OnderwijsNatuurTechniekGezondheidszorgEconomieRechtenGedrag en maatschappijTaal en cultuurGroen
2019-200,910,513,710,318,18,518,210,14,1
2020-210,810,71410,418,48,618,410,34,2
2021-220,81114,310,718,98,718,910,54,4
2022-230,811,214,610,919,38,919,310,74,6
2023-240,811,314,81119,68,919,610,84,8
2024-250,711,41511,119,8919,810,95

De geraamde instroom van wo-studenten is naar verwachting het grootst in de sector Gedrag & maatschappij, met 18,2 (x 1.000) studenten in 2019. De verwachting is dat de instroom relatief gezien het sterkst toeneemt bij de sector Groen.

Bron: OCW, Referentieraming 2018 Brontabel als csv (443 bytes)

Zie ook

Afzenders