Verwachte verblijfsduur en slaagpercentage in het wetenschappelijk onderwijs

De verwachte verblijfsduur geeft een voorspelling hoe lang de ingestroomde leerlingen op het wo blijven zitten. Het verwachte slaagpercentage geeft een voorspelling hoeveel van de ingestroomde studenten uiteindelijk een wo-masterdiploma haalt.

In de onderstaande grafieken is de verwachte verblijfsduur en het verwachte slaagpercentage voor een aantal jaar uitgezet. Door naar de prestaties en doorstroom van de eerder ingestroomde studenten te kijken wordt een voorspelling gedaan voor de huidige instroom. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnemers die tussentijds de studie onderbreken. Onder 'Gerelateerde grafieken' is ook een uitsplitsing te vinden naar opleidingsgebied.

Verwachte verblijfsduur in het wo

Verwachte verblijfsduur in het wo In jaren
verwachte verblijfsduur
20145,2
20155,1
20165,0
20175,0
20184,9

De verwachte verblijfsduur, is net als in 2017, ongeveer 5 jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (76 bytes)
Verwachte verblijfsduur in wo naar opleidingsgebied In jaren
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuurlandbouw en natuurlijke omgeving
20145,25,96,13,95,14,24,74,2
20155,25,963,854,14,44,3
20164,95,55,83,74,844,34,3
20175,15,55,73,64,83,94,14,2
201855,55,83,74,8444,2

In de opleidingsgebieden gezondheidszorg en techniek is de verwachte verblijfsduur het hoogst. Dit heeft te maken met de nominale studieduur die voor veel van de studies in deze richtingen een jaar langer is.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (493 bytes)

Verwacht slaagpercentage in wo

Verwacht slaagpercentage in wo
verwacht slaagpercentage
201474
201574
201672
201773
201874

Het verwachte slaagpercentage in het wo is 74%.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (72 bytes)
Verwachte slaagpercentage in wo naar opleidingsgebied
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuurlandbouw en natuurlijke omgeving
20145562776867634978
20155464816966625176
20164753716865635276
20175661756965635279
20185866786863625276

Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied landbouw en natuurlijke omgeving het hoogst met 76% en voor taal en cultuur het laagst met 52%.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (473 bytes)

Afzenders