Verwachte verblijfsduur en slaagpercentage in het wetenschappelijk onderwijs

De verwachte verblijfsduur geeft een voorspelling hoe lang de ingestroomde leerlingen op het wo blijven zitten. Het verwachte slaagpercentage geeft een voorspelling hoeveel van de ingestroomde studenten uiteindelijk een wo-masterdiploma haalt.

In de onderstaande grafieken is de verwachte verblijfsduur en het verwachte slaagpercentage voor een aantal jaar uitgezet. Door naar de prestaties en doorstroom van de eerder ingestroomde studenten te kijken wordt een voorspelling gedaan voor de huidige instroom. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnemers die tussentijds de studie onderbreken. Onder 'Gerelateerde grafieken' is ook een uitsplitsing te vinden naar opleidingsgebied.

Verwachte verblijfsduur in het wo In jaren
verwachte verblijfsduur
20135,3
20145,2
20155,1
20165,0
20175,0

De verwachte verblijfsduur is in 2017 gelijk aan de verwachte verblijfsduur van 2016.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (76 bytes)
Verwachte verblijfsduur in wo naar opleidingsgebied In jaren
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuurlandbouw en natuurlijke omgeving
20135,36,16,14,15,24,34,94,3
20145,25,96,13,95,14,24,84,2
20155,25,96,03,85,04,14,54,3
20165,15,75,83,74,84,04,54,4
20175,25,55,73,74,84,04,34,2

In de opleidingsgebieden gezondheidszorg en techniek is de verwachte verblijfsduur het hoogst. Dit heeft te maken met de nominale studieduur die voor veel van de studies in deze richtingen een jaar langer is.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (505 bytes)
Verwacht slaagpercentage in wo
verwacht slaagpercentage
201376
201474
201574
201672
201773

Het verwachte slaagpercentage vertoont na en daling in 2016 weer een lichte stijging in 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (72 bytes)
Verwachte slaagpercentage in wo naar opleidingsgebied
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuurlandbouw en natuurlijke omgeving
20135767816763665078
20145362776867624677
20155264816966624775
20165260716865624676
20175260756865614678

Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied landbouw en natuurlijke omgeving het hoogst met 78% en voor taal en cultuur het laagst met 46%.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (473 bytes)

Afzenders