Prestaties: Tevredenheid van studenten in het wo

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks aan wo-studenten gevraagd hoe tevreden zij zijn over hun opleiding.

Percentage wo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun opleiding in het algemeen, 2010-2018

Percentage wo-studenten dat (zeer) tevreden is over hun opleiding in het algemeen, 2010-2018
percentage dat tevreden is
201080,3
201180,1
201281
201379,3
201480,3
201582,6
201683,8
201784,6
201883,4

In 2018 is 83% van de wo-studenten (zeer) tevreden over hun opleiding in het algemeen. Een daling ten opzichte van 2017. Sinds 2010 is het aandeel (zeer) tevreden wo-studenten met 3 procentpunten gestegen. 

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (126 bytes)
Tevredenheid van wo-studenten naar een aantal aspecten van hun opleiding, 2018
Waardering
Algemeen oordeel4,05
Aanraden opleiding aan familie,vrienden4,16
Groepsgrootte4,02
Stage ervaring4,01
Algemene vaardigheden3,87
Inhoud3,87
Studierooster3,85
Docenten3,79
Wetenschappelijke vaardigheden3,75
Toetsing beoordeling3,73
Studiefaciliteiten3,68
Uitdagend onderwijs3,65
Studielast3,59
Studiebegeleiding3,56
Informatievoorziening3,53
Aansluiting met beroepspraktijk3,43
Kwaliteitszorg3,36
Internationalisering3,28
Voorbereiding beroepsloopbaan3,21

In het algemeen genomen zijn wo-studenten tevreden over hun opleiding (4,1 op een schaal van 1 tot en met 5) en zouden zij hun opleiding aanraden aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de (jaarlijkse) Nationale Studenten Enquête 2017.

Ook per deelaspect zijn wo-studenten gemiddeld genomen tevreden. Het meest tevreden zijn ze over de groepsgrootte en hun stage-ervaring (4,0). Met een gemiddelde score van 3,2 zijn ze het minst tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan.

Bron: Studiekeuze123; Nationale Studentenenquête Brontabel als csv (510 bytes)

Afzenders