Studietijd wetenschappelijk onderwijs

Hoeveel uur studenten aan hun studie besteden verschilt per sector. Op basis van de Studentenmonitor is bekend hoeveel uur wo-studenten aan zelfstudie, contacturen, stage en het schrijven van de scriptie besteden.

Studietijd wo-studenten, 2019

Studietijd wo-studenten, 2019 Aantal uren per week
ContacturenZelfstudieStageScriptie
Landbouw24,214,63,16,9
Natuur19,817,74,14,4
Techniek18,3211,95,2
Gezondheidszorg22,317,28,82,9
Economie12,319,71,83,2
Recht10,419,61,72,6
Gedrag en maatschappij10,919,32,83,7
Taal en cultuur10,821,623,7
Sectoroverstijgend15,922,90,41,3
Totaal15,319,43,13,8

Uit de Studentenmonitor blijkt dat in 2019 wo-studenten gemiddeld 34 (Recht) tot 51 (Gezondheidszorg) uur per week aan hun studie besteden. Afhankelijk van de studierichting varieert het aantal contacturen van 10 (Recht, Gedrag & Maatschappij, Taal & Cultuur) tot 24 (Landbouw) per week. Gemiddeld hebben wo-studenten 15 contacturen per week. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan zelfstudie: gemiddeld 19 uur per week. Verhoudingsgewijs het meest bij Sectoroverstijgend (23 uur) en het minst bij Landbouw (15 uur). Studenten Landbouw besteden verhoudingsgewijs de meeste uren aan hun scriptie.

Bron: OCW, Studentenmonitor 2019 (bewerking ResearchNed) Brontabel als csv (347 bytes)

Afzenders