Studietijd wetenschappelijk onderwijs

Hoeveel uur studenten aan hun studie besteden verschilt per sector. Op basis van de Studentenmonitor is bekend hoeveel uur wo-studenten aan zelfstudie, contacturen, stage en het schrijven van de scriptie besteden.

Studietijd wo-studenten, 2018

Studietijd wo-studenten, 2018 Aantal uren per week
ContacturenZelfstudieStageScriptie
Landbouw23,812,81,03,7
Natuur18,516,22,22,9
Techniek17,519,81,12,9
Gezondheidszorg23,217,01,81,9
Economie11,617,91,32,9
Recht10,319,11,41,9
Gedrag en maatschappij10,518,52,53,4
Taal en cultuur10,920,51,42,7
Sectoroverstijgend15,220,50,61,5
Totaal15,318,31,62,7

Uit de Studentenmonitor blijkt dat in 2018 wo-studenten gemiddeld 33 (Recht) tot 44 (Gezondheidszorg) uur per week aan hun studie besteden. Afhankelijk van de studierichting varieert het aantal contacturen van 10 (Recht, Gedrag & Maatschappij) tot 24 (Landbouw) per week. Gemiddeld hebben wo-studenten 15 contacturen per week. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan zelfstudie. Gemiddeld 18 uur per week. Verhoudingsgewijs het meest bij Taal & Cultuur (21 uur) en het minst bij Landbouw (13 uur). Studenten met sectoroverstijgende studies (dit is een categorie met relatief weinig opleidingen zoals Future Planet Studies en Industrial Ecology) besteden, samen met studenten Landbouw, verhoudingsgewijs de meeste uren aan hun scriptie.

Bron: OCW, Studentenmonitor 2018 (bewerking ResearchNed) Brontabel als csv (351 bytes)

Afzenders