Ontwikkeling van het aantal promoties

Ieder jaar vinden er promoties plaats aan Nederlandse universiteiten. Een promotie is het behalen van een doctoraat (de graad van doctor) in het wetenschappelijk onderwijs.

Naast het absolute aantal promoties is het aantal promoties uitgesplitst naar wetenschapsgebied en geslacht. De cijfers hebben betrekking op het meest recente studiejaar waarvan gegevens beschikbaar zijn. Onder 'Zie ook' vindt u, naast een link met de CBS-gegevens, een analyse over het aantal promoties in Nederland.

Aantal promoties aan universiteiten

Aantal promoties aan universiteiten
StudiejaarAantal promoties
19901898
19911993
19922344
19932393
19942485
19952600
19962477
19972505
19982474
19992478
20002526
20012549
20022568
20032666
20042879
20052993
20063160
20073214
20083301
20093736
20103715
20114040
20124321
20134528
20144663
20154829
20164747
20174781

In de afgelopen 27 jaar is het aantal promoties aan Nederlandse universiteiten meer dan verdubbeld van 1.898 in het studiejaar 1990/1991 tot 4.781 in het studiejaar 2017/2018.

CBS Brontabel als csv (337 bytes)

Promoties naar studierichting en geslacht

Promoties naar studierichting en geslacht Studiejaar 2017/2018
StudierichtingMannenVrouwen
Onderwijs1941
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis186177
Journalistiek, gedrag en maatschappij160261
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening248189
Wiskunde, natuurwetenschappen500300
Informatica8814
Techniek, industrie en bouwkunde418142
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging161153
Gezondheidszorg en welzijn7011023
Onderwijsrichting onbekend00

In studiejaar 2017/2018 rondden 2.481 mannen en 2.300 vrouwen hun promotietraject af met een proefschrift aan een door de overheid bekostigde universiteit. Ruim 1/3 van de promoties vond plaats in de studierichting 'Gezondheidszorg en welzijn'. In deze richting waren vrouwelijke promovendi oververtegenwoordigd. Relatief weinig vrouwen promoveerden in de exacte studierichtingen 'Wiskunde, Natuurwetenschappen', 'Informatica' en 'Techniek, industrie en bouwkunde'. Ongeveer 1/3 van de gepromoveerden in deze richtingen is vrouw.

CBS Brontabel als csv (449 bytes)

Afzenders