Ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs

Het totaal aantal ingeschreven studenten op de universiteit.

Het totaal aantal ingeschrevenen wordt bepaald door ontwikkelingen in de instroom en de gemiddelde verblijfsduur. Hoewel de studiekeuze vrij is worden voor toelating tot veel opleidingen wel eisen gesteld aan het gevolgde vakkenpakket of profiel. In onderstaande grafiek is het totaal aantal ingeschreven studenten te zien naar studierichting. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan er een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, etniciteit of opleidingsvorm.

Ingeschrevenen in wo

Ingeschrevenen in wo aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201526,037,933,339,527,647,129,41,87,19,6
201627,338,933,240,727,747,029,61,79,310,6
201729,541,233,842,928,548,730,11,610,311,3
201831,643,834,545,329,651,931,31,611,311,7
201933,845,235,246,930,854,932,11,512,412,0

Het aantal ingeschrevenen is in 2019 gestegen naar 305.818. In alle opleidingsgebieden is het aantal ingeschrevenen gestegen ten opzichte van 2018, behalve in opleidingsgebied onderwijs. De populairste studierichting is, evenals in 2017 en 2018, gedrag en maatschappij met 54.850. Het opleidingsgebied onderwijs heeft het laagste aantal ingeschrevenen, namelijk 1.540.

DUO: 1 Cijfer HO 2019 Brontabel als csv (422 bytes)
Ingeschrevenen in wo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
2015127,3132,1
2016130,2135,8
2017135,4142,6
2018141,3151,3
2019145,5159,3

In totaal staan er iets meer vrouwen dan mannen ingeschreven in het wetenschappelijk onderwijs. In 2019 zijn dit 159.350 (52%) vrouwen tegenover 145.470 mannen.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (102 bytes)
Ingeschrevenen in wo naar migratieachtergrond aantal x 1.000
geen migratieachtergrondWesters migratieachtergrondniet-Westers migratieachtergrondonbekend
2015175,646,936,8,0
2016176,351,238,4,0
2017180,556,141,3,0
2018185,762,244,8,0
2019189,467,048,4,0

Het aantal ingeschrevenen is in 2019 binnen alle categorieën naar migratieachtergrond gestegen ten opzichte van 2018.

DUO: 1 Cijfer HO 2019 Brontabel als csv (222 bytes)
Deelname wo naar etniciteit in percentages Autochtone en niet-westers allochtone studenten in relatie tot de omvang van de bevolkingsgroep, naar leeftijd, 2013
autochtoonniet-westers allochtoon
16-20 jaar7,80%4,70%
21-25 jaar11,70%9,90%
26 jaar en ouder0,20%0,70%

Aan het wo nemen in beide leeftijdsgroepen relatief minder niet-westerse allochtonen dan autochtonen deel. Boven de 26 jaar is het aandeel niet-westers allochtone deelnemers ten opzichte van de totale bevolkingsgroep iets hoger dan het aandeel autochtone deelnemers.

DUO: 1 cijfer HO 2013 (studentenaantallen) / CBS (bevolkingsaantallen) Brontabel als csv (116 bytes)
Ingeschrevenen in wo naar opleidingsvorm aantal x 1.000

Het aantal voltijd studenten in het wetenschappelijk onderwijs heeft al jaren een stijgende trend. In 2018 is het aantal ingeschreven voltijd studenten gestegen met ongeveer 14.800 ten opzichte van vorig jaar. Het aantal deeltijd studenten is in 2018 iets gedaald en de stijging in het aantal studenten in de opleidingsvorm duaal is gestagneerd.

DUO: 1 Cijfer HO 2019 Brontabel als csv (211 bytes)
Ingeschrevenen wo naar type hoger onderwijs aantal x 1.000
bamaonpm
2015160,297,1,31,8
2016164,2100,0,11,7
2017172,7103,701,6
2018183,7107,301,6
2019193,0110,401,5

Het aantal wo bachelor en master studenten vertoont de afgelopen vijf jaar een stijgende lijn. In 2019 zijn er ongeveer 192.820 bachelor ingeschrevenen en 110.350 master ingeschrevenen.  Het aantal postmaster studenten daalt al jaren lichtelijk. In 2019 zijn er ongeveer 1490 postmaster ingeschrevenen in het wo.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (135 bytes)

Afzenders