Ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs

Het totaal aantal ingeschreven studenten op de universiteit.

Het totaal aantal ingeschrevenen wordt bepaald door ontwikkelingen in de instroom en de gemiddelde verblijfsduur. Hoewel de studiekeuze vrij is worden voor toelating tot veel opleidingen wel eisen gesteld aan het gevolgde vakkenpakket of profiel. In onderstaande grafiek is het totaal aantal ingeschreven studenten te zien naar studierichting. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan er een uitsplitsing gemaakt worden naar type hoger onderwijs, geslacht, etniciteit of opleidingsvorm.

Ingeschrevenen in wo

Ingeschrevenen in wo aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201424,335,433,039,227,448,030,41,86,38,9
201526,037,933,339,527,647,129,41,87,19,6
201627,338,933,240,727,747,029,61,79,310,6
201729,541,233,842,928,548,730,11,610,311,3
201831,543,834,545,429,751,931,31,611,311,7

Het aantal ingeschrevenen is in 2018 gestegen naar 292.721. In alle opleidingsgebieden is het aantal ingeschrevenen gestegen ten opzichte van 2017. De populairste studierichtingen zijn, evenals in 2016 en 2017, gedrag en maatschappij met 51.886 ingeschrevenen. Het opleidingsgebied onderwijs heeft het laagste aantal ingeschrevenen, namelijk 1.612.

DUO: 1 Cijfer HO 2018 Brontabel als csv (420 bytes)
Ingeschrevenen in wo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
2014124,3130,4
2015127,3132,1
2016130,2135,8
2017135,4142,6
2018141,3151,4

In totaal staan er iets meer vrouwen dan mannen ingeschreven in het wetenschappelijk onderwijs. In 2018 zijn dit 151.384 (52%) vrouwen tegenover 141.337 mannen.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (102 bytes)
Ingeschrevenen in wo naar etniciteit aantal x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
2014175,644,135,00,0
2015175,646,936,80,0
2016176,351,238,40,0
2017180,556,141,30,0
2018185,862,244,80,0

Het aantal ingeschrevenen is in 2018 over alle achtergrondkenmerken gestegen ten opzichte van 2017.

DUO: 1 Cijfer HO 2018 Brontabel als csv (195 bytes)
Deelname wo naar etniciteit in percentages Autochtone en niet-westers allochtone studenten in relatie tot de omvang van de bevolkingsgroep, naar leeftijd, 2013
autochtoonniet-westers allochtoon
16-20 jaar7,80%4,70%
21-25 jaar11,70%9,90%
26 jaar en ouder0,20%0,70%

Aan het wo nemen in beide leeftijdsgroepen relatief minder niet-westerse allochtonen dan autochtonen deel. Boven de 26 jaar is het aandeel niet-westers allochtone deelnemers ten opzichte van de totale bevolkingsgroep iets hoger dan het aandeel autochtone deelnemers.

DUO: 1 cijfer HO 2013 (studentenaantallen) / CBS (bevolkingsaantallen) Brontabel als csv (116 bytes)
Ingeschrevenen in wo naar opleidingsvorm aantal x 1.000
vtdtdu
2014248,65,70,4
2015253,75,20,5
2016260,64,90,5
2017272,54,90,5
2018287,34,80,6

Het aantal voltijd studenten in het wetenschappelijk onderwijs heeft al jaren een stijgende trend. In 2018 is het aantal ingeschreven voltijd studenten gestegen met ongeveer 14.800 ten opzichte van vorig jaar. Het aantal deeltijd studenten is in 2018 iets gedaald en de stijging in het aantal studenten in de opleidingsvorm duaal is gestagneerd.

DUO: 1 Cijfer HO 2018 Brontabel als csv (111 bytes)
Ingeschrevenen wo naar type hoger onderwijs aantal x 1.000
bamaonpm
2014160,092,30,61,8
2015160,297,10,31,8
2016164,2100,00,11,7
2017172,7103,70,01,6
2018183,8107,30,01,6

Het aantal bachelor en master studenten vertoont de afgelopen vijf jaar een stijgende lijn. De toename van ingeschreven bachelor studenten is in 2015 ten opzichte van 2014 laag (165) vergeleken met de toename in 2018 ten opzichte van 2017 (11.125). Het aantal postmaster studenten daalt vanaf 2013 licht.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (142 bytes)

Afzenders