Eerstejaars in het wetenschappelijk onderwijs

Ieder jaar stromen ongeveer 50.000 studenten in in het wetenschappelijk onderwijs.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een universiteit kan worden verkregen op basis van een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of bachelor, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar geslacht, etniciteit, opleidingsvorm of herkomst. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars wo

Eerstejaars wo aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20155,07,64,58,64,37,34,2,02,22,1
20165,57,64,99,24,48,54,7,03,02,4
20175,88,55,310,44,69,25,0,03,32,4
20186,28,95,310,94,910,75,5,13,42,3
20196,78,75,410,75,210,95,5,13,62,2

In 2019 is het aantal eerstejaars is lichtelijk gedaald in de opleidingsgebieden in techniek, economie en landbouw en natuurlijke omgeving. De universitaire lerarenopleiding vallend onder het opleidingsgebied onderwijs, wordt in het algemeen niet als startopleiding gezien, waardoor deze studenten meestal niet mee worden geteld met het totale aantal eerstejaars op een universiteit.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (380 bytes)
Eerstejaar wo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
201522,323,7
201623,626,7
201725,928,7
201826,931,4
201926,932,0

Het aantal eerstejaars is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018.
Het aantal vrouwen dat instroomt in het wetenschappelijk onderwijs is al jaren iets hoger dan het aantal mannen, maar in 2019 is het aandeel vrouwen het hoogst van de weergegeven jaren, namelijk 59%.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars wo naar migratieachtergrond aantal x 1.000
geen migratieachtergrondWesters migratieachtergrondniet-Westers migratieachtergrondonbekend
201524,314,27,4,0
201625,416,68,2,0
201726,818,39,5,0
201827,320,510,6,0
201926,920,711,3,0

Het aantal eerstejaars met een migratieachtergrond is in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen. Het aantal eerstejaars met een westerse migratieachtergrond is gestegen met 1%; van 20.470 in 2018 20.690 in 2019. Het aantal eerstejaars met een niet-westerse migratieachtergrond is gestegen met 7%; van 10.580 in 2018 naar 11.340 in 2019.

Het aantal eerstejaars zonder migratieachtergrond was 27.290 in 2018 en is gedaald naar 26.900 in 2019.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (214 bytes)
Eerstejaars wo naar opleidingsvorm aantal x 1.000

Het aantal voltijd eerstejaars studenten heeft een stijgende trend. Het aantal deeltijd-eerstejaars studenten is ten opzichte van 2018 gestegen van 160 naar 180. Het aantal studenten dat duaal een opleiding volgt (een opleiding in combinatie met een arbeidscontract in een functie die bij de opleiding past) is al jaren erg klein, het gaat om enkele tientallen.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (199 bytes)
Eerstejaars wo naar herkomst In procenten
vwo-diploma directvwo-diploma indirecthbo-bachelor directhbo-bachelor indirecthbo-propedeuseoverig
201527063217037052571334617548
201626616389638762586331320538
201727829420947543000365323472
201828203473849453049423426291
201927571487851753164454327395

Verreweg de meeste eerstejaars stromen direct na het behalen van het vwo-diploma het wetenschappelijke onderwijs in. Over de jaren 2014 t/m 2016 daalde dit aantal licht, waarna in 2017 en 2018 een stijging te zien was. In 2019 is wederom een daling zichtbaar ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Het aantal studenten dat indirect instroomt is sinds 2016 gestegen. De categorie overig bevat voornamelijk buitenlandse studenten die niet eerder in Nederland stonden ingeschreven. Ook deze groep is gegroeid.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (296 bytes)
Eerstejaars wo naar type ho Aantal x 1.000
bamaonpm
201536,69,3,0,0
201639,910,3,0,0
201743,610,90,0
201846,911,40,1
201947,411,50,0

Het aantal eerstejaars wo master studenten vertoont de afgelopen vijf jaar een stijgende lijn. Het aantal eerstejaars postmaster studenten toont de afgelopen vijf jaar een gemiddelde van ongeveer 40 studenten per studiejaar. Het aantal eerstejaars bachelor studenten is gestegen van 46.900 in 2018 naar 47.400 in 2019.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (120 bytes)

Herinschrijvers

Herinschrijvers Bachelor voltijd
"wo"
201484,1
201583,8
201684,3
201783,4
201882,8

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie op een universiteit, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (63 bytes)

Afzenders