Eerstejaars in het wetenschappelijk onderwijs

Ieder jaar stromen ongeveer 50.000 studenten in in het wetenschappelijk onderwijs.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een universiteit kan worden verkregen op basis van een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of bachelor, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar geslacht, etniciteit, opleidingsvorm of herkomst. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars wo aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20134,96,44,88,73,98,54,60,11,91,9
20144,87,04,68,44,17,84,30,02,11,9
20155,07,64,58,64,37,34,20,02,22,1
20165,57,64,99,24,48,54,70,03,02,4
20175,88,55,310,44,69,25,00,03,32,4

In 2017 is het aantal eerstejaars is gedaald in het opleidingsgebied onderwijs. In de overige opleidingsgebieden is het aantal eerstejaars gestegen. Het opleidingsgebied landbouw en natuurlijke omgeving wordt ook wel groen genoemd. De universitaire lerarenopleiding vallend onder het opleidingsgebied onderwijs, wordt in het algemeen niet als startopleiding gezien, waardoor deze studenten meestal niet mee worden geteld met het totale aantal eerstejaars op een universiteit.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (381 bytes)
Eerstejaar wo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
201321,823,8
201421,723,1
201522,323,6
201623,626,7
201725,928,7

Het aantal eerstejaars is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Het aantal vrouwen dat instroomt in het wetenschappelijk onderwijs is al jaren iets hoger dan het aantal mannen.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars wo naar etniciteit aantal x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
201327,012,06,50,1
201425,512,86,60,0
201524,314,27,40,0
201625,416,68,20,0
201726,818,39,50,0

Binnen alle categorieën is het aantal eerstejaars studenten in 2017 gestegen ten opzichte van 2016.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (185 bytes)
Eerstejaars wo naar opleidingsvorm aantal x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
201345,50,10,0
201444,70,20,0
201545,80,10,0
201650,10,10,0
201754,40,10,1

Het aantal voltijd-eerstejaars studenten is de afgelopen 5 jaar toegenomen met uitzondering van 2014 toen er een lichte daling te zien was. Het aantal deeltijd-eerstejaars studenten is ten opzichte van 2016 gestegen van 118 naar 148. Het aantal studenten dat duaal een opleiding volgt (een opleiding in combinatie met een arbeidscontract in een functie die bij de opleiding past) is al jaren erg klein, het gaat om enkele tientallen.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (120 bytes)
Eerstejaars wo naar herkomst In procenten
vwo-diploma directvwo-diploma indirecthbo-bachelor directhbo-bachelor indirecthbo-propedeuseoverig
201327664487832962133346913937
201427558309034532584358015099
201527030219837052571334617555
201626589392238762586331320541
201727734422447543003364423573

Verreweg de meeste eerstejaars stromen direct na het behalen van het vwo-diploma het wetenschappelijke onderwijs in. Over de jaren had dit aantal een lichte daling, maar in 2017 is het aantal ten opzichte van 2016 gestegen. Het aantal eerstejaars dat na het behalen van het vwo-diploma niet direct maar pas later instroomt, is in 2017 gestegen ten opzichte van eerdere jaren. De categorie overig bevat voornamelijk buitenlandse studenten die niet eerder in Nederland stonden ingeschreven.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (296 bytes)
Eerstejaars wo naar type ho Aantal x 1.000
bamaonpm
201338,47,20,00,1
201437,07,80,00,0
201536,69,30,00,0
201639,910,30,00,0
201743,611,00,00,0

Het aantal eerstejaars master studenten vertoont de afgelopen vijf jaar een stijgende lijn. Het aantal eerstejaars postmaster studenten toont de afgelopen vijf jaar een gemiddelde van ongeveer vijfenveertig studenten per studiejaar. Het aantal eerstejaars bachelor studenten is na een daling in 2014 en 2015 gestegen in 2016. Deze stijgende trend zet zich voort in 2017, waarin het aantal eerstejaars bachelor studenten ongeveer 4.400 is, met een stijging van 3744 ten opzichte van 2016. Dit is de hoogste waarde uit de vijfjaren reeks 2013 tot en met 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2017 Brontabel als csv (131 bytes)
Herinschrijvers Bachelor voltijd
"wo"
201282,5
201382,7
201484,1
201583,8
201684,3

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie op een universiteit, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie.

DUO Brontabel als csv (63 bytes)

Afzenders