Eerstejaars in het wetenschappelijk onderwijs

Ieder jaar stromen ongeveer 50.000 studenten in in het wetenschappelijk onderwijs.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een universiteit kan worden verkregen op basis van een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of bachelor, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar geslacht, etniciteit, opleidingsvorm of herkomst. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars wo

Eerstejaars wo aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20144,87,04,68,44,17,84,30,02,11,9
20155,07,64,58,64,37,34,20,02,22,1
20165,57,64,99,24,48,54,70,03,02,4
20175,88,55,310,44,69,25,00,03,32,4
20186,28,95,310,94,910,75,50,13,42,3

In 2018 is het aantal eerstejaars is lichtelijk gedaald in het opleidingsgebied landbouw en natuurlijke omgeving. In de overige opleidingsgebieden is het aantal eerstejaars gestegen. De universitaire lerarenopleiding vallend onder het opleidingsgebied onderwijs, wordt in het algemeen niet als startopleiding gezien, waardoor deze studenten meestal niet mee worden geteld met het totale aantal eerstejaars op een universiteit.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (383 bytes)
Eerstejaar wo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
201421,723,1
201522,323,7
201623,626,7
201725,928,7
201826,931,4

Het aantal eerstejaars is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Het aantal vrouwen dat instroomt in het wetenschappelijk onderwijs is al jaren iets hoger dan het aantal mannen, maar in 2018 is het aandeel vrouwen het hoogst van de weergegeven jaren, namelijk 54%

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars wo naar etniciteit aantal x 1.000
AutochtoonWesters allochtoonNiet-Westers allochtoonOnbekend
201425,512,86,60,0
201524,314,27,40,0
201625,416,68,20,0
201726,818,39,50,0
201827,320,510,60,0

Binnen alle categorieën is het aantal eerstejaars studenten in 2018 gestegen ten opzichte van 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (186 bytes)
Eerstejaars wo naar opleidingsvorm aantal x 1.000
vtdtdu
201444,70,20
201545,80,10
201650,10,10
201754,40,10,1
201858,10,20

Het aantal voltijd eerstejaars studenten heeft een stijgende trend. Het aantal deeltijd-eerstejaars studenten is ten opzichte van 2017 gestegen van 147 naar 161. Het aantal studenten dat duaal een opleiding volgt (een opleiding in combinatie met een arbeidscontract in een functie die bij de opleiding past) is al jaren erg klein, het gaat om enkele tientallen.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (98 bytes)
Eerstejaars wo naar herkomst In procenten
vwo-diploma directvwo-diploma indirecthbo-bachelor directhbo-bachelor indirecthbo-propedeuseoverig
201427598305734532584358015092
201527063217037052571334617549
201626616389638762586331320538
201727832420647533001365323465
201828134475949403049421226371

Verreweg de meeste eerstejaars stromen direct na het behalen van het vwo-diploma het wetenschappelijke onderwijs in. Over de jaren had dit aantal een lichte daling, maar sinds 2017 is het aantal weer aan het stijgen en deze trend zet zich in 2018 door. Het aantal eerstejaars dat na het behalen van het vwo-diploma niet direct maar pas later instroomt, is in 2018 gestegen ten opzichte van eerdere jaren. De categorie overig bevat voornamelijk buitenlandse studenten die niet eerder in Nederland stonden ingeschreven. Ook dit deze groep is gegroeid.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (296 bytes)
Eerstejaars wo naar type ho Aantal x 1.000
bamaonpm
2014377,800
201536,69,300
201639,910,300
201743,610,900
201846,911,400,1

Het aantal eerstejaars wo master studenten vertoont de afgelopen vijf jaar een stijgende lijn. Het aantal eerstejaars postmaster studenten toont de afgelopen vijf jaar een gemiddelde van ongeveer vijfenveertig studenten per studiejaar. Het aantal eerstejaars bachelor studenten is na een daling in 2014 en 2015 sinds 2016 weer stijgende. In 2018 is het aantal eerstejaars bachelor 46943: een stijging van 3342 ten opzichte van het jaar 2017.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (112 bytes)

Herinschrijvers

Herinschrijvers Bachelor voltijd
"wo"
201382,7
201484,1
201583,8
201684,3
201783,5

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie op een universiteit, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (63 bytes)

Afzenders