Eerstejaars in het wetenschappelijk onderwijs

Gebaseerd op de afgelopen 5 jaar stromen er jaarlijks gemiddeld 57.500 mensen het wetenschappelijk onderwijs in.

Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaars. Toegang tot een universiteit kan worden verkregen op basis van een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of bachelor, bepaalde buitenlandse diploma's of een colloquium doctum (als een persoon niet over de vereiste diploma's beschikt kan een mondeling of schriftelijk onderzoek een examen vervangen). Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar geslacht, migratieachtergrond, opleidingsvorm of herkomst. Het tweede figuur toont het aandeel eerstejaars dat na 1 jaar nog steeds bij dezelfde instelling staat ingeschreven.

Eerstejaars wo

Eerstejaars wo aantal x 1.000
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuuronderwijssectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20165,57,64,99,24,48,54,7,03,02,4
20175,88,55,310,44,69,25,0,03,32,4
20186,28,95,311,04,910,75,5,13,42,3
20196,78,75,410,75,210,95,5,03,62,2
20207,58,75,912,46,312,16,1,14,02,2

Het aantal eerstejaars wo is gestegen van 58.887 in 2019 naar 65.408  in 2020. De populairste opleidingsgebied in het wo zijn economie en gedrag en maatschappij, met respectievelijk 12.411 en 12.137 eerstejaars studenten in 2020. Binnen alle opleidingsgebieden is het aantal eerstejaars ten opzichte van vorig jaar gestegen, met name in opleidingsgebied recht, waar het aantal eerstejaars studenten is gestegen van 5.160 in 209 naar 5.890 in 2020, een groei van 22%. Opleidingsgebied onderwijs heeft het kleinste aantal eerstejaars, namelijk 61.

De universitaire lerarenopleiding vallend onder het opleidingsgebied onderwijs, wordt in het algemeen niet als startopleiding gezien, waardoor deze studenten meestal niet mee worden geteld met het totale aantal eerstejaars op een universiteit.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (382 bytes)
Eerstejaar wo naar geslacht aantal x 1.000
ManVrouw
201623,626,7
201725,928,7
201826,931,4
201926,932,0
202029,835,6

Het aantal vrouwen dat instroomt in het wetenschappelijk onderwijs is al jaren iets hoger dan het aantal mannen. Over de jaren heen is gemiddeld gezien rond de 54% van de instromers in het wo vrouw.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (92 bytes)
Eerstejaars wo naar migratieachtergrond aantal x 1.000
geen migratieachtergrondWesters migratieachtergrondniet-Westers migratieachtergrondonbekend
201625,416,68,2,0
201726,818,39,5,0
201827,320,510,6,0
201926,920,711,3,0
202029,923,312,2,0

Na in 2019 een kleine daling te hebben gehad, is het aantal eerstejaars zonder migratieachtergrond in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen van 16.876 naar 29.881. Het aantal eerstejaars met een Westerse migratieachtergrond is gestegen van 20.674 in 2019 naar 23.324 in 2020, een groei van 12,8%. Het aantal eerstejaars met een niet-Westerse migratieachtergrond is gestegen van 11.334 in 2019 naar 12.202 in 2020, een groei van 8%, wat ongeveer overeenkomt met vorig jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (215 bytes)
Eerstejaars wo naar opleidingsvorm aantal x 1.000
VoltijdDeeltijdDuaal
201650,1,1,0
201754,4,1,1
201858,1,2,0
201958,7,2,1
202065,1,2,1

Het aantal voltijd eerstejaars studenten is de afgelopen jaren blijven stijgen, maar leek vorig jaar nog te stagneren. Dit jaar is het aantal voltijd instromers echter gestegen van 58.656 in 2019 naar 65.133 in 2020, een stijging van 6.477. Het aantal deeltijd-eerstejaars studenten is veel kleiner dan het aantal voltijd studenten, het gaat hier om honderdtallen. Ook binnen deze opleidingsvorm is de afgelopen jaren het aantal instromers blijven stijgen. Het aantal studenten dat duaal een opleiding volgt (een opleiding in combinatie met een arbeidscontract in een functie die bij de opleiding past) is al jaren erg klein, het gaat om enkele tientallen.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (113 bytes)
Eerstejaars wo naar herkomst In procenten
hbo-bachelor directhbo-bachelor indirecthbo-propedeuseoverig
2007113461062134
200892159153219
2009124975359021
2010129180374429
2011125566873317
2012111150557616
201398659377715
20149116187209
201591065666912
201689060464611
201789459562513
201882763165812
201980156361714
202092268768923

Verreweg de meeste eerstejaars in het wetenschappelijk onderwijs stromen direct in na het behalen van het vwo-diploma. Dit is ongeveer rond de 40% van alle eerstejaars wo. Het aantal eerstejaars dat dit jaar direct is ingestroomd is 922. Dit aantal ligt hoger dan in eerdere jaren. Het aantal eerstejaars dat dit jaar indirect is ingestroomd is eveneens hoger dan in eerdere jaren, namelijk 687. De categorie overig bevat voornamelijk buitenlandse studenten die niet eerder in Nederland stonden ingeschreven. Ook deze groep is gegroeid.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (364 bytes)
Eerstejaars wo naar type ho Aantal x 1.000
bamaonpm
201639,910,3,0,0
201743,610,90,0
201846,911,40,1
201947,411,50,0
202053,611,80,0

Het aantal eerstejaars wo master studenten vertoont de afgelopen vijf jaar een stijgende lijn en in 2020 is dit aantal 11.775 Het aantal eerstejaars postmaster studenten fluctueert en toont over de afgelopen 5 jaar een gemiddelde van 39 eerstejaars. Het aantal eerstejaars bachelor studenten is dit jaar 53.600, een stijging van 6.204 ten opzichte van vorig jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (120 bytes)

Herinschrijvers

Herinschrijvers Bachelor voltijd
wo
201583,8
201684,3
201783,5
201882,8
201986,7

Het merendeel van de studenten dat begint aan een studie op een universiteit, is na een jaar nog op dezelfde instelling te vinden (herinschrijvers). Het overgrote deel volgt eveneens dezelfde studie.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (60 bytes)

Afzenders