Studenten wetenschappelijk onderwijs

Het aantal studenten in het wo wordt jaarlijks gemeten. Daarnaast zijn diverse gegevens bekend over de prestaties van de studenten.

Het aantal ingeschreven studenten stijgt licht

Er staan ruim 260.000 studenten ingeschreven aan Nederlandse universiteiten; iets meer vrouwen dan mannen. Veruit de meeste studenten stromen rechtstreeks vanuit het vwo naar het wo. Ook stroomt een aanzienlijk deel in met een buitenlands diploma.

Sectoren waar veel tijd aan de studie wordt besteed zijn ook sectoren waar de meeste studenten met diploma de opleiding verlaten

Gemiddeld verblijven studenten 5  jaar in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachte verblijfsduur in 2016 is 5,1  jaar; iets minder dan in 2015.

Circa driekwart van de studenten verlaat de universiteit met een diploma. Binnen de sector Landbouw & natuurlijke omgeving zien we het  hoogste slagingspercentage. Dit is ook de sector waar studenten het hoogste aantal uren per week aan de studie besteden. Bij de sector Gedrag & maatschappij staan de meeste studenten ingeschreven. Gemiddeld besteden studenten 32 tot 44 uur aan hun studie. Studenten binnen de sectoren Economie en Recht, besteden de minste tijd aan hun studie.

Het aantal promoties neemt toe

In de afgelopen 28 jaar is het aantal promoties meer dan verdubbeld van 1.898 in studiejaar 1990/1991 tot 4.460 in 2019/2020. De sector 'Gezondheidszorg en welzijn' levert het grootste aantal promoties. Er zijn bijna net zoveel vrouwen als mannen die een promotietraject afronden.

Afzenders