Personeel wetenschappelijk onderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het wetenschappelijk onderwijs (wo) beschikbaar zoals over de personeelssterkte en de samenstelling van het onderwijspersoneel.

Het aantal vrouwen in de wetenschappelijke top stijgt

Hoewel het percentage vrouwen in hogere wetenschappelijke functies achterblijft bij het percentage vrouwen dat een wetenschappelijke opleiding afrondt, is het percentage vrouwen dat universitair hoofddocent of hoogleraar al jaren stijgende. 

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden.

Afzenders