Personeel wetenschappelijk onderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel beschikbaar zoals cijfers over het aantal personeelsleden, het aantal mannen en vrouwen en de verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel.

Constant aantal personeelsleden

In de afgelopen 5 jaar zijn er geen grote verschuivingen opgetreden in het aantal aan de universiteit werkzame personen.

Ook verhouding student tot wetenschappelijk personeel is constant

In de afgelopen 5 jaar was er voor iedere ruim 10 studenten 1 wetenschappelijk medewerker beschikbaar.

Het aantal vrouwen in de wetenschappelijke top stijgt

Hoewel het percentage vrouwen in hogere wetenschappelijke functies achterblijft bij het percentage vrouwen dat een wetenschappelijke opleiding afrondt, is het percentage vrouwen dat universitair hoofddocent of hoogleraar is al jaren stijgende. 

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden.

Zie ook

Afzenders