Financiën van instellingen in het wetenschappelijk onderwijs

Deze pagina toont, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, de financiële kengetallen van instellingen in het wetenschappelijk onderwijs. Verder wordt de samenstelling en ontwikkeling van de baten en lasten weergegeven.

Hieronder staan de financiële kengetallen van wo-instellingen, inclusief de Wageningen Universiteit en Open Universiteit. Als eerste is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u hier.

Solvabiliteit van wo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (inclusief voorzieningen)
lager dan 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9hoger dan 0,9
20120121401
20130112401
20140111501
20150102411
20160104121

De solvabiliteit geeft weer of een instelling op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De signaliseringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs bedraagt 0,3. De gemiddelde solvabiliteit is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (209 bytes)
Liquiditeit van wo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (current ratio)
lager dan 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6hoger dan 6
20129800010
201371000001
201471000001
201561010001
20168710101

De liquiditeit geeft aan in welke mate een instelling op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaliseringswaarde van 1. De afgelopen jaren is de  liquiditeit gemiddeld iets gestegen. 

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (211 bytes)
Rentabiliteit van wo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (in procenten)
lager dan -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4hoger dan 4
2012204435
2013212616
2014023346
2015004284
2016011655

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een instelling elkaar in evenwicht houden. De rentabiliteit is de afgelopen jaren gemiddeld genomen gestegen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (190 bytes)
Ontwikkeling lasten wo-instellingen 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
PersoneelAfschrijvingenHuisvestingOverig
201239243874541275
201340403844561261
201440794024681258
201542514045001335
201643814434791351

De totale lasten van instellingen in het wetenschappelijk onderwijs zijn de afgelopen jaren toegenomen. In 2016 bedroegen de totale lasten ruim 6,6 miljard euro. Personele lasten vormden hiervan het grootste deel (65%). Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (198 bytes)
Ontwikkeling baten wo-instellingen 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
RijksbijdragenOverige overheidsbijdragenBaten werk in opdracht van derdenOverige baten
201234651616501050
201335851716571047
20143626317121032
20153697118381103
20163802118201180

De totale baten van wo-instellingen zijn de afgelopen jaren toegenomen tot 6,8 miljard euro in 2016. De rijksbijdragen vormden, met 3,8 miljard euro, de grootste batenpost.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (241 bytes)

Zie ook

Afzenders