Aansluiting wetenschappelijk onderwijs-arbeidsmarkt

De meeste studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) stromen na hun masteropleiding uit naar de arbeidsmarkt, maar ook na een bacheloropleiding kan gekozen worden voor toetreding tot de arbeidsmarkt.

Meer kans op een baan met masterdiploma

Ruim 3 van de 4 wo-studenten die uitstroomden in studiejaar 2017/2018, hadden in oktober 2018 betaald werk. Gediplomeerde uitstromers hebben een grotere kans op een baan dan niet-gediplomeerde. Bovendien geeft een masterdiploma (81% werk) meer kans op een baan dan een bachelordiploma (70% werk). Ook liggen de uurlonen voor gediplomeerde master-studenten hoger dan die van bachelor-gediplomeerden.

Afzenders