Financiën van instellingen in het wetenschappelijk onderwijs

Deze pagina toont, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, de financiële kengetallen van instellingen in het wetenschappelijk onderwijs. Verder wordt de samenstelling en ontwikkeling van de baten en lasten weergegeven.

Hieronder staan de financiële kengetallen van wo-instellingen, inclusief de Wageningen Universiteit en Open Universiteit. Als eerste is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u hier.

Solvabiliteit van wo-instellingen Aantal instellingen, 2011 - 2015 (inclusief voorzieningen)
<= 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9> 0,9
20110112410
20120122301
20130112401
20140111501
20150102411

De solvabiliteit geeft weer of een instelling op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De signaliseringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs bedraagt 0,3. De gemiddelde solvabiliteit is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (173 bytes)
Liquiditeit van wo-instellingen Aantal instellingen, 2011 - 2015 (current ratio)
<= 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6> 6
201112600000
20129800010
201371000001
201471000001
201561010001

De liquiditeit geeft aan in welke mate een instelling op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaliseringswaarde van 1. De afgelopen jaren is de  liquiditeit gemiddeld iets gestegen. 

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (168 bytes)
Rentabiliteit van wo-instellingen Aantal instellingen, 2011 - 2015 (in procenten)
<= -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4> 4
2011214722
2012204435
2013212616
2014023346
2015004374

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een instelling elkaar in evenwicht houden. De rentabiliteit is de afgelopen jaren gemiddeld genomen gestegen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (151 bytes)
Ontwikkeling lasten wo-instellingen 2011 - 2015 (in miljoenen euro's)
PersoneelAfschrijvingenHuisvestingOverig
201138764014721257
201239243874551276
201340403844561261
201440794024681258
201542514045011335

De totale lasten van instellingen in het wetenschappelijk onderwijs zijn de afgelopen jaren toegenomen. In 2015 bedroegen de totale lasten bijna 6,5 miljard euro. Personele lasten vormden hiervan het grootste deel (65%). Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (198 bytes)
Ontwikkeling baten wo-instellingen 2011 - 2015 (in miljoenen euro's)
RijksbijdragenOverige overheidsbijdragenCollegegeldenBaten werk in opdracht van derdenOverige baten
20113442194901600549
20123465165211650529
20133585165411657507
2014362635361712496
2015369715801838523

De totale baten van wo-instellingen zijn de afgelopen jaren toegenomen tot ruim 6,6 miljard euro in 2015. De rijksbijdragen vormden, met bijna 3,7 miljard euro, de grootste batenpost.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (271 bytes)

Afzenders