Totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan universiteiten voor onderwijs en onderzoek of voor het (laten) volgen van wetenschappelijk onderwijs (wo).

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs. Onder ‘Gerelateerde grafieken’ zijn de uitgaven aan de universiteiten te vinden, zowel het totaalbedrag als de uitgaven aan universiteiten per student. De uitgaven per student worden zowel inclusief als exclusief de onderzoeksgelden getoond die universiteiten ontvangen.

Totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs Per economische sector, mld euro
OverheidHuishoudensBedrijvenBuitenland
200030,30,40,1
200540,60,50,1
20104,70,70,70,2
2015*5,210,80,4

In het wetenschappelijk onderwijs (wo) zijn huishoudens, bedrijven en organisaties in het buitenland in 2015 verantwoordelijk voor 30% van de totale uitgaven. Dit is 2,2 miljard euro. Voor huishoudens met studerende kinderen zijn de collegegelden de grootste onderwijsuitgave. Bedrijven en organisaties in het buitenland geven vooral geld uit aan contractonderzoek dat wordt uitgevoerd door universiteiten. De overheid bekostigd universiteiten voor het onderwijs en onderzoek dat ze wettelijk verplicht zijn uit te voeren. Daarnaast betaalt de overheid universiteiten voor contractonderzoek.

CBS Brontabel als csv (127 bytes)
Ontwikkeling totale uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
Lopende prijzenPrijspeil 2000
20003,93,9
20014,13,9
20024,54,1
20034,74,3
20044,94,4
20055,24,5
20065,24,5
20075,54,7
20085,84,8
20096,25,1
20106,45,2
20116,85,5
20126,85,5
201375,6
20147,15,6
2015*7,45,8

Aan het wetenschappelijk onderwijs is in 2015 1 miljard euro meer uitgegeven dan in 2010. In prijzen van het jaar 2000 is dit een stijging van 0,6 miljard euro. De stijging wordt vooral veroorzaakt door het toegenomen aantal studenten dat aan een universiteit studeert.

CBS Brontabel als csv (256 bytes)
Uitgaven aan universiteiten Mld euro
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20003,7
20013,9
20024,3
20034,5
20044,6
20054,9
20065
20075,2
20085,6
20095,9
20106
20116,3
20126,5
20136,6
20146,7
2015*6,9

De uitgaven in het wo zijn voor het grootste deel uitgaven aan de universiteiten. In 2015 zijn deze uitgaven bijna 190 miljoen euro hoger dan in 2014. Dit komt doordat de overheid, bedrijven en organisaties in het buitenland ruim 80 miljoen euro meer hebben uitgegeven voor contractonderzoek dat wordt uitgevoerd door universiteiten. Daarnaast betaalden studenten in 2015 in totaal 65 miljoen euro meer aan collegegelden en is de lumpsum bekostiging door de overheid met 25 miljoen euro verhoogd.

CBS Brontabel als csv (201 bytes)
Uitgaven aan universiteiten per student Inclusief en exclusief onderzoeksgelden, euro
Inclusief onderzoeksgeldenExclusief onderzoeksgelden
2000200478006
2001206677790
2002216248367
2003216448454
2004214978641
2005216548477
2006218908573
2007219418921
2008228489094
2009230879025
2010228219352
2011232548937
2012237709831
2013241999807
2014238789377
2015*238049452

In de periode 2000-2015 zijn zowel de uitgaven aan universiteiten als het aantal studenten in het wo gestegen. In 2015 bedragen de uitgaven aan universiteiten per student (publieke en private uitgaven, exclusief de onderzoeksgelden) 9.452 euro.  Als de uitgaven aan universiteiten voor onderzoek worden meegeteld, dan zijn de uitgaven per student in 2015 23.804 euro.

CBS Brontabel als csv (329 bytes)

Afzenders