Rekenen in het voortgezet onderwijs

In 2010 zijn de referentieniveaus voor rekenen ingevoerd. Met de referentieniveaus is voor elke onderwijssector duidelijk en uniform beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun leerloopbaan moeten kunnen en kennen op het gebied van rekenen. Vanaf schooljaar 2013-2014 is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs een rekentoets onderdeel van het eindexamen om te kijken of leerlingen op de gestelde referentieniveaus zitten.

Het cijfer op de rekentoets telde in schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 nog niet mee voor het diploma. Vanaf schooljaar 2015-2016 telt het cijfer in het vwo wel mee, voor het vmbo en het havo telt het cijfer nog niet mee maar staat het cijfer wel op de cijferlijst (of bijlage daarbij). In onderstaande grafiek is het gemiddelde cijfer voor de rekentoets van schooljaar 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 te vinden. In het vmbo was er sprake van cijferdifferentiatie in het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015; de verschillende leerwegen in het vmbo maakten dezelfde toets maar werden verschillend beoordeeld. Ten opzichte van het vmbo-kb werd er bij het vmbo-bb één cijferpunt bij het cijfer opgeteld en bij het vmbo-gt één cijferpunt van afgetrokken. In het schooljaar 2015-2016 is deze cijferdifferentiatie voor het vmbo-gt niet meer van toepassing. Hier moet op gelet worden als de cijfers van het 2015-2016 met eerdere jaren worden vergeleken. Onder 'Gerelateerde grafieken' staan het percentage leerlingen dat een voldoende haalt, de spreiding in de cijfers die voor de rekentoets zijn behaald, de spreiding van het percentage leerlingen met een voldoende op schoolniveau en de resultaten van vso-leerlingen.

Gemiddeld cijfer rekentoets Naar schoolsoort/leerweg; 2014, 2015 en 2016
Gemiddeld cijfer 2014Gemiddeld cijfer 2015Gemiddeld cijfer 2016
vmbo bb5,275,565,88
vmbo kb5,535,946,08
vmbo gt5,846,37,06
havo5,555,765,85
vwo7,057,357,36

De gemiddelde cijfers voor de rekentoets van de eindexamenkandidaten 2016 liggen voor het vmbo-bb, vmbo-kb en het havo rond de 6. Het vmbo-gt en het vwo scoren hoger met een 7,06  en een 7,36.

DUO Brontabel als csv (180 bytes)
Percentage leerlingen met een voldoende op de rekentoets Naar schoolsoort/leerweg; 2014, 2015 en 2016
Percentage voldoende 2014Percentage voldoende 2015Percentage voldoende 2016
vmbo bb41,950,665,7
vmbo kb43,45966,2
vmbo gt59,669,689,3
havo47,453,960,1
vwo89,791,694,8

94,8% van de eindexamenkandidaten op het vwo haalde in 2016 een voldoende (6 of hoger) voor de rekentoets. Iets minder dan 90% van de leerlingen haalt een voldoende op het vmbo-gt. Voor het vmbo-bb, vmbo-kb en het havo ligt het percentage leerlingen met een voldoende tussen de 60% en 70%.

DUO Brontabel als csv (191 bytes)
Spreiding in behaalde cijfers voor de rekentoets In percentage van alle leerlingen; 2014, 2015 en 2016
Percentage leerlingen 2014Percentage leerlingen 2015Percentage leerlingen 2016
10,10,10
20,40,50,2
32,42,20,8
411,18,33,9
528,32319
628,12630,6
71719,822,1
88,311,914,5
935,65,9
101,52,52,9

Verreweg de meeste eindexamenkandidaten halen in 2016 afgerond een 6 of een 7 voor de rekentoets, respectievelijk 30,6% en 22,1%. 3,9% van de leerlingen haalt afgerond een 4 en 14,5% van de leerlingen haalt afgerond een 8. 2,9% van alle leerlingen haalt afgerond een 10 voor de rekentoets.  

DUO Brontabel als csv (234 bytes)
Spreiding van het percentage leerlingen met een voldoende In percentage scholen; naar schoolsoort/leerweg; 2016
% vmbo-bb scholen% vmbo-kb scholen% vmbo-gt scholen% havo scholen% vwo scholen
0-5%0000,20
5-10%0,60,2000
10-15%0,40000
15-20%0,40,200,20
20-25%0,4000,60
25-30%1,50,2010
30-35%31,201,80
35-40%4,11,6040
40-45%5,44,70,16,90
45-50%5,45,707,90
50-55%12,38,80,112,10
55-60%7,610,40,514,60,2
60-65%8,214,50,914,80,2
65-70%9,511,72,314,40,8
70-75%610,22,610,50,8
75-80%7,111,96,54,71,4
80-85%8,99,211,13,82
85-90%8,44,317,918,3
90-95%6,73,726,5127
95-100%3,91,431,40,659,4

Het percentage eindexamenkandidaten dat een voldoende haalt voor de rekentoets loopt per school sterk uit een. De grafiek toont het percentage scholen waarop een bepaald percentage eindexamenkandidaten in 2016 een voldoende heeft behaald per schoolsoort havo of vwo, of per leerweg van het vmbo. Op 59,4% van de vwo scholen haalt 95%-100% van de leerlingen een voldoende voor de rekentoets. In de grafiek is het verschil tussen de verschillende schooltypen en leerwegen in het vmbo weergegeven. Door in de legenda de schoolsoorten havo en vwo weg te klikken kunnen leerwegen in het vmbo makkelijker worden vergeleken. Via 'Download deze grafiek' zijn deze percentages in een tabel te downloaden, hierin staan ook de resultaten uit 2014 en 2015.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Gemiddeld cijfer rekentoets vso Staatsexamens, naar schoolsoort/leerweg, 2015 en 2016
Gemiddeld cijfer 2015Gemiddeld cijfer 2016
vmbo bb5,786,01
vmbo kb6,156,28
vmbo gt6,247,18
havo5,866,23
vwo6,867,33

Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) maken ook de rekentoets. De eindexamens voor deze leerlingen worden echter niet op de vso-scholen georganiseerd maar door de overheid in het zogeheten staatsexamen. Vso-leerlingen op het vwo scoren in 2016 het hoogst met gemiddeld een 7,3 en vso-leerlingen in het vmbo-bb scoren het laagst met gemiddeld een 6,0.

DUO Brontabel als csv (134 bytes)

Afzenders