Prognose aantal leerlingen vo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u de uitsplitsing naar groen en niet-groen (grijs) onderwijs.

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort Aantal x1000
vavoproleerjaar 1, 2 en ongedeeld 3vmbo-bl leerjaar 3+vmbo-kl leerjaar 3+vmbo-gl leerjaar 3+vmbo-tl leerjaar 3+havo leerjaar 3+vwo leerjaar 3+
2018/196,828,1392,436,657,629,584,5165174,9
2019/206,827386,532,854,328,983,1164,2174,9
2020/216,826,1385,43151,928,281,1163,1173,8
2021/226,825,53873049,927,879,7160,8171,8
2022/236,725,238629,548,927,779,5159,8170
2023/246,525,2381,82948,127,980,1160169

Het geraamde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in 2018/19 is 975.500. De verwachting is dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, net als in het primair onderwijs, zal gaan dalen. De verwachte leerlingdaling in het voortgezet onderwijs is eerst zichtbaar in de onderbouw en later in de bovenbouw van het vmbo en havo/vwo. De verwachte daling is het grootst in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

OCW, referentieraming 2017 Brontabel als csv (516 bytes)
Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, groen-grijs Aantal x1000
GroenGrijs
2018/201931,3944,2
2019/202030,3928,4
2020/202129,6917,6
2021/202229,2910,1
2022/202329,1904
2023/202429898,7

De verwachting is dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, net als in het primair onderwijs, zal gaan dalen. De verwachte daling is iets groter in het groene voortgezet onderwijs.

OCW, Referentieraming 2017 Brontabel als csv (189 bytes)

Zie ook

Afzenders