Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Het vmbo bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen het vmbo zijn 4 leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bl), kaderberoepsgerichte leerweg (kl), gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl).

Het havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het vwo bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Binnen havo en vwo kiezen leerlingen in de bovenbouw voor profielen: cultuur en maatschappij (c&m), economie en maatschappij (e&m), natuur en gezondheid (n&g) of natuur en techniek (n&t).

Hier vindt u informatie over leerlingen, leraren, scholen, uitgaven aan voortgezet onderwijs en de aansluiting van het voortgezet onderwijs op de arbeidsmarkt.

Afzenders