Totale uitgaven aan voortgezet onderwijs

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan scholen voor voortgezet onderwijs of voor het (laten) volgen van voortgezet onderwijs.

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan scholen voor voortgezet onderwijs beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan scholen per leerling.

Totale uitgaven aan voortgezet onderwijs

Totale uitgaven aan voortgezet onderwijs Per economische sector, mld euro
OverheidHuishoudensBedrijvenBuitenland
20005,50,500
20057,40,700
20109,10,80,10
20159,80,80,10
2017*10,10,80,10

Voortgezet onderwijs wordt voor het grootste deel door de overheid bekostigd. Daarnaast geven huishoudens met schoolgaande kinderen geld uit voor onder andere schoolactiviteiten, leermiddelen, bijles en huiswerkbegeleiding. In 2017 gaven huishoudens ruim 800 miljoen euro uit aan voortgezet onderwijs.

CBS Brontabel als csv (142 bytes)

Ontwikkeling totale uitgaven aan voortgezet onderwijs

Ontwikkeling totale uitgaven aan voortgezet onderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
Lopende prijzenPrijspeil 2000
20006,16,1
20016,76,4
20027,26,6
20037,46,7
20047,87
20058,27,2
20068,37,1
20078,97,4
20089,27,5
20099,77,9
2010108,1
20119,98
201210,18
201310,68,3
201410,48,2
201510,78,3
2016118,5
2017*118,4

In 2017 is in totaal 11 miljard euro uitgegeven aan het voortgezet onderwijs. In prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2017 ruim 90 miljoen euro lager dan in 2016.

CBS Brontabel als csv (281 bytes)

Uitgaven aan scholen in het voortgezet onderwijs

Uitgaven aan scholen in het voortgezet onderwijs Mld euro
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20005,6
20016,3
20026,7
20036,9
20047,2
20057,5
20067,6
20078,1
20088,4
20099,2
20109,5
20119,4
20129,7
201310,1
20149,9
201510,2
201610,5
2017*10,5

De uitgaven in het voortgezet onderwijs gaan vooral naar onderwijsinstellingen. De totale uitgaven aan onderwijsinstellingen zijn zowel publieke als private uitgaven. In 2017 zijn deze uitgaven nagenoeg gelijk aan die in 2016. De Rijksoverheid heeft de lumpsum bekostiging voor het voortgezet onderwijs in 2017 verhoogd als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. Gemeenten hebben echter minder uitgegeven aan onderwijs in 2017.

CBS Brontabel als csv (229 bytes)
Uitgaven aan scholen in het voortgezet onderwijs per leerling Euro
Uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling
20006108
20016763
20027106
20037217
20047518
20057752
20067775
20078252
20088542
20099342
20109559
20119448
20129581
20139897
20149591
20159780
20169998
2017*10036

In 2017 zijn de uitgaven aan scholen per leerling 10.036 euro. Dit zijn zowel publieke als private uitgaven aan scholen.

CBS Brontabel als csv (250 bytes)

Afzenders