Totale uitgaven aan voortgezet onderwijs

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan scholen voor voortgezet onderwijs of voor het (laten) volgen van voortgezet onderwijs.

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan scholen voor voortgezet onderwijs beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan scholen per leerling.

Totale uitgaven aan voortgezet onderwijs Per economische sector, mld euro
OverheidHuishoudensBedrijvenBuitenland
20005,50,500
20057,40,700
20109,10,80,10
20159,80,80,10
2016*10,10,80,10

Voortgezet onderwijs wordt voor het grootste deel door de overheid bekostigd. Daarnaast geven huishoudens met schoolgaande kinderen geld uit voor onder andere schoolactiviteiten, leermiddelen, bijles en huiswerkbegeleiding. In 2016 gaven huishoudens bijna 800 miljoen euro uit aan voortgezet onderwijs.

CBS Brontabel als csv (142 bytes)
Ontwikkeling totale uitgaven aan voortgezet onderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
Lopende prijzenPrijspeil 2000
20006,16,1
20016,76,4
20027,26,6
20037,46,7
20047,87
20058,27,2
20068,37,2
20078,97,5
20089,27,6
20099,78
2010108,1
20119,98
201210,18,1
201310,68,3
201410,48,2
201510,78,4
2016*10,98,5

In 2016 is in totaal 10,9 miljard euro uitgegeven aan het voortgezet onderwijs. In prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2016 bijna 150 miljoen euro hoger dan in 2015.

CBS Brontabel als csv (270 bytes)
Uitgaven aan scholen in het voortgezet onderwijs Mld euro
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20005,6
20016,3
20026,7
20036,9
20047,2
20057,5
20067,6
20078,1
20088,4
20099,2
20109,5
20119,4
20129,7
201310,1
20149,9
201510,2
2016*10,5

De uitgaven in het voortgezet onderwijs gaan vooral naar onderwijsinstellingen. De totale uitgaven aan onderwijsinstellingen zijn zowel publieke als private uitgaven. In 2016 zijn deze uitgaven bijna 230 miljoen euro hoger dan in 2015. De Rijksoverheid heeft de lumpsum bekostiging voor het voortgezet onderwijs in 2016 verhoogd als gevolg van het loonakkoord 2016 en een loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is de bekostiging verhoogd vanwege een stijging in het aantal vo-leerlingen.

CBS Brontabel als csv (218 bytes)
Uitgaven aan scholen in het voortgezet onderwijs per leerling Euro
Uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling
20006108
20016763
20027106
20037217
20047518
20057752
20067775
20078252
20088542
20099342
20109559
20119448
20129581
20139897
20149591
20159780
2016*9957

In 2016 zijn de uitgaven aan scholen per leerling 9.957 euro. Dit zijn zowel publieke als private uitgaven aan scholen.

CBS Brontabel als csv (238 bytes)

Afzenders