Vacatureontwikkeling in het voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het voortgezet onderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Vacatures in het voorgezet onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)

Vacatures in het voorgezet onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2014/2015
docentdirectieondersteuningtotaal
2014-2015100100100100
2015-201611673140110
2016-2017135101155127
2017-201814591208141
2018-201914396212140

In het voortgezet onderwijs is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar personeel. DIt geldt vooral voor vacatures voor ondersteunend personeel en niet voor de directievacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (171 bytes)

Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs, docent

Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs, docent
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-2014233047
2014-2015333334
2015-2016423325
2016-201763299
2017-201872198
2018-201971218

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde. In 2018-2019 zijn er voor 71% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in  8% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature. In 2013-2014 waren er voor 47% van de vacatures voor docenten 20 of meer kandidaten.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor directie- en ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd om een kandidaat te vinden voor een docentvacature in 2018-2019.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (180 bytes)
Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs directie
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-201401289
2014-201552471
2015-2016142462
2016-2017264232
2017-2018224137
2018-2019364131

In 2018-2019 zijn er voor 26% van de directievacatures maximaal 9 kandidaten en in 31% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.
In 2013-2014 waren er voor 89% van de directievacatures 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (181 bytes)
Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs ondersteuning
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-20147885
2014-2015101872
2015-201671676
2016-2017442532
2017-2018293338
2018-2019303238

In 2018-2019 zijn er voor 30% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 38% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature. 
In 2013-2014 waren er voor 85% van de ondersteuningsvacatures 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (180 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent In 2018/2019
2018-2019
Minder dan twee weken17%
Twee weken tot een maand48%
Tussen 1 en 2 maanden24%
Tussen 2 en 3 maanden8%
Langer dan 3 maanden2%
Weet ik niet1%

Bij tweederde van de docentvacatures in het voorgezet onderwijs in 2018-2019 is binnen een maand de kandidaat bekend. Bij 9% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2018-2019 Brontabel als csv (164 bytes)

Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, docent
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-20145215816
2014-20155235913
2015-20165236111
2016-201710225514
2017-20187206013
2018-20196196213

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het voortgezet onderwijs. Verreweg de meeste docentvacatures in het voortgezet onderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (196 bytes)
Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, directie
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-201410165519
2014-20155235814
2015-20165156516
2016-20171424549
2017-20185166711
2018-20195196214

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft in de meeste jaren het laagste percentage. Deze verdeling over de jaren is redelijk stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (196 bytes)
Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, ondersteuning
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-20144195522
2014-20156245714
2015-20165255613
2016-201710245016
2017-20187245614
2018-20197225615

De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren redelijk stabiel. De meeste vacatures zijn gevonden in West-Nederland en de minste in Noord-Nederland.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (196 bytes)

Afzenders