Uitval startende leraren voortgezet onderwijs

De startende leraar

Als startende leraar sta je er opeens alleen voor. Ervaring krijgen in lesgeven kost tijd. Daarom is strategisch personeelsbeleid nodig dat ervoor zorgt dat starters in de eerste 3 jaar van hun loopbaan begeleid en ondersteund worden. Een vloeiende overgang van opleiding naar beroepspraktijk is belangrijk om te zorgen dat de eerste jaren van het leraarschap een vliegende start zijn en beginnende leraren blijven werken in het onderwijs.

Uitval startende leraren

De ambitie is dat het aandeel startende leraren in het po en vo dat binnen 5 jaar het beroep verlaat, daalt. DUO berekent op basis van de door scholen aangeleverde personeelsgegevens 2 indicatoren: jaarcijfers en driejaarsgemiddelden. Omdat vanaf 2012 personen nauwkeuriger worden waargenomen dan voorheen, kunnen jaarcijfers worden gepresenteerd. In de jaren vóór 2012 moet worden volstaan met driejaarsgemiddelden. Beide indicatoren tonen het percentage leraren (jonger dan 30 jaar) die uitstromen (uit de sector) nadat zij 1, 2, 3 of 5 jaar daarvoor waren gestart als leraar. Van de leraren die in 2017 in het vo waren gestart had 20% een jaar later de sector weer verlaten.

Vo uitval startende leraren (jaarcijfers)

Vo uitval startende leraren (jaarcijfers) In procenten
uitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 2 jarenuitgestroomd na 3 jaren
2012192225
2013202324
2014192425
2015212325
20162023
201720
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (157 bytes)
Vo uitval startende leraren (driejaarsgemiddelden) In procenten
ingestroomd inuitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 3 jarenuitgestroomd na 5 jaren
2006-2008222630
2007-2009212731
2008-2010212730
2009-2011222730
2010-2012212629
2011-2013202429
2012-20141925
2013-20152025
2014-201620
2015-201721
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (275 bytes)

Welke beweging is zichtbaar?

Van de leraren die in 2017 in het vo waren gestart had 20% een jaar later de sector weer verlaten. Vijf jaar eerder was dat 19%. De uitval van startende leraren in het vo is hoog. We zien een minimale stijging van het percentage leraren dat na 1 jaar uitvalt.

Het percentage startende leraren in het vo dat aangeeft dat zij begeleid wordt, is gedaald van 85% in 2016 naar 80% in 2017 (Dashboard sectorakkoord VO 2019). Een mogelijke oorzaak kan zijn dat in de cijfers die in de Loopbaanmonitor zijn gebruikt, de begeleiding van startende leraren in het mbo en vo zijn samengenomen. Als we deze cijfers uitsplitsen naar onderwijssector ligt het percentage dat begeleid wordt hoger, maar is er nog steeds sprake van een daling (van 91 naar 88%).

Afzenders