Bevoegd gegeven lessen vo

Met het onderzoek Integrale Personeels Tellingen Onderwijs (IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over bevoegdheden van het lesgevend personeel en de door hen gegeven vakken. Op deze pagina is de verdeling te zien tussen tussen bevoegd,  benoembaar of onbevoegde gegeven lessen.  

Van de lessen wordt, waar mogelijk, vastgesteld of deze gegeven worden door een bevoegde leraar (in het bezit van de juiste diploma's). Als de leraar niet bevoegd is , kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingssituatie (bijvoorbeeld onderbevoegd,  zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond). Onbevoegd gegeven lessen worden doorgaans wel gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, alleen niet voor het betreffende vak.

Onderaan de pagina kan het volledige IPTO-rapport worden gedownload met de gegevens van zowel deze pagina als extra informatie.  

Bevoegd gegeven lessen, 2017

Bevoegd gegeven lessen, 2017 Per onderwijssoort
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
vmbo6,4%10,4%83,2%
havo2,8%9,2%87,9%
vwo2,1%5,3%92,6%
combinatie4,3%7,7%88,0%

Met 93% is het percentage bevoegd gegeven lessen het hoogst op het vwo. Het laagst is dit aandeel bij het vmbo (83%). De percentages van havo en de combinatieklassen (doorgaans brugklassen) liggen daartussen.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (165 bytes)
Bevoegdheid per vak, 2017
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Aardrijkskunde2,20%6,00%91,70%
Beeldende vorming1,00%2,50%96,50%
Biologie2,60%6,00%91,40%
Duits3,60%7,60%88,80%
Economie4,80%9,20%86,00%
Engels4,70%8,40%86,90%
Frans2,20%4,00%93,80%
Geschiedenis (en staatsinrichting)1,70%4,40%94,00%
Klassieke talen-klassieke culturele vorming (KCV)4,10%5,30%90,60%
Lichamelijke opvoeding0,30%0,80%98,90%
Maatschappijleer8,50%15,10%76,40%
Muziek2,00%2,20%95,80%
Natuurkunde4,90%11,90%83,20%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)8,30%13,80%77,90%
Nederlands4,50%8,00%87,60%
Scheikunde3,60%10,40%86,00%
Techniek7,70%8,80%83,50%
Tekenen0,30%1,30%98,40%
Wiskunde7,00%12,70%80,30%
Resterende vakken6,10%13,80%80,10%
Totaal4,30%8,50%87,20%

In de vakken waar doorgaans ook moeilijk leraren voor te vinden zijn, wordt relatief meer onbevoegd les gegeven. Maatschappijleer, natuurkunde-scheikunde en wiskunde hebben het kleinste aandeel bevoegd gegeven lessen. Het hoogst is het percentage bevoegd gegeven lessen bij lichamelijke opvoeding, gevolgd door tekenen en beeldende vorming

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (968 bytes)
Bevoegdheid naar beroepsgerichte vakken in het vmbo, 2017
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Administratie (bedrijfsadministratie)19,70%11,20%69,10%
Agrarische vakken-Landbouw4,20%11,70%84,10%
Bouwbreed vmbo0,00%10,60%89,40%
Bouwtechniek8,30%9,80%81,90%
Consumptieve techniek vmbo4,00%1,70%94,30%
Consumptieve vakken (horeca, bakken, breed)14,90%6,50%78,60%
Elektrotechniek vmbo12,40%21,30%66,30%
Grafische techniek vmbo16,60%15,00%68,40%
Handel en administratie9,50%10,70%79,80%
Handel en verkoop15,40%21,90%62,70%
ICT-route vmbo15,90%36,40%47,80%
Instalektro vmbo2,10%7,90%90,00%
Installatietechniek0,00%18,30%81,70%
Intersectoraal vmbo14,70%9,00%76,30%
Metaaltechniek1,40%34,90%63,70%
Metalektro8,40%0,00%91,60%
Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)8,30%13,10%78,60%
Uiterlijke verzorging11,40%7,70%80,90%
Verzorging9,30%6,90%83,70%
Voertuigentechniek vmbo7,40%4,00%88,60%
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak8,30%15,00%76,70%
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak7,70%50,80%41,50%
Economie en ondernemen, vmbo profielvak10,20%12,00%77,90%
Groen, vmbo profielvak3,40%8,70%87,80%
Horeca, bakkerijen en recreatie8,30%14,50%77,20%
Maritiem en techniek, vmbo profielvak0,00%45,60%54,40%
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak14,90%27,60%57,50%
Produceren, installeren en energie, vmbo pv.5,90%27,60%66,50%
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak6,40%24,80%68,80%
Zorg en welzijn, vmbo profielvak6,80%11,60%81,60%
Resterende vakken6,20%8,80%84,90%
Totaal6,40%10,40%83,20%

Het vak consumptieve techniek heeft het hoogste percentage bevoegd gegeven lessen, namelijk 94%. Het laagst is dit percentage bij  Dienstverlening & producten (42%)  en ICT-route (48%).

Bron:IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)
Percentage bevoegd gegeven lessen in het vo naar leeftijd, 2017
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Tot 35 jaar6,70%13,40%79,90%
35 tot 45 jaar4,20%7,40%88,40%
45 tot 55 jaar3,40%7,00%89,60%
55 jaar of ouder2,20%4,90%93,00%
Totaal4,30%8,50%87,20%

Jongere docenten geven veel vaker onbevoegd les dan oudere docenten. De meeste onbevoegd gegeven lessen worden gegeven door docenten die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor het juiste vak of op het juiste niveau (bijvoorbeeld tweedegraads terwijl eerstegraads nodig is).

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (198 bytes)

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2017

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2017 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen11,10%3,20%1,90%6,00%
Friesland4,70%4,70%2,50%4,00%
Drenthe5,40%3,20%1,30%4,70%
Regio Zwolle6,60%3,30%2,40%6,80%
Twente7,50%3,60%2,90%6,30%
Noord-Holland-Noord3,40%1,80%0,90%2,20%
Zaanstreek-Waterland6,30%1,30%1,80%0,90%
Zuid-Kennemerland en IJmond6,20%4,10%1,80%4,40%
Groot Amsterdam5,10%3,10%2,90%3,90%
Gooi en Vechtstreek5,40%1,50%1,10%4,90%
Amsterdam5,10%3,20%1,80%3,50%
Flevoland9,80%3,00%1,80%5,10%
Almere7,90%4,60%5,60%5,20%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,40%2,40%1,90%5,10%
FoodValley9,40%1,80%0,70%4,60%
Amersfoort9,50%3,20%2,00%3,90%
Midden-Utrecht7,50%3,30%2,80%3,50%
Stad Utrecht7,60%1,40%1,30%4,80%
Holland Rijnland6,70%2,40%2,10%3,50%
Zuid-Holland Centraal7,10%2,80%1,70%5,40%
Haaglanden6,90%3,40%2,40%3,10%
Midden-Holland10,30%1,30%1,20%4,00%
's-Gravenhage13,00%5,80%3,10%4,40%
Rijnmond7,70%4,10%3,10%9,90%
Drechtsteden7,30%6,30%4,80%11,80%
Gorinchem5,80%3,00%1,30%8,90%
Rotterdam8,20%4,60%4,80%8,10%
Rivierenland9,40%3,70%1,50%2,60%
Rijk van Nijmegen4,60%1,60%0,80%1,20%
Midden-Gelderland5,10%1,60%1,60%1,90%
Achterhoek6,00%3,30%1,10%0,60%
Zeeland3,20%0,90%1,20%0,40%
West-Brabant2,40%1,70%1,60%2,00%
Midden-Brabant5,00%3,00%2,80%2,60%
Noordoost-Brabant4,90%1,70%1,40%3,90%
Zuidoost-Brabant2,60%1,50%1,10%5,80%
Helmond-De Peel8,30%1,80%2,70%1,40%
Noord-Limburg5,80%4,40%3,80%3,20%
Midden-Limburg1,60%0,90%0,90%1,70%
Zuid-Limburg2,70%0,90%0,90%1,10%
Totaal6,40%2,80%2,10%4,30%
Lesuren onbevoegd29245658459794717

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per RPA (Regionale Platform Arbeidsmarkt) voor het vmbo. Globaal genomen komen de hoogste onbevoegdheidspercentages voor langs een  schuine lijn die loopt van Zuid-Holland tot Groningen. In Den Haag en de provincie Groningen zijn uitschieters te zien: hier is het percentage onbevoegd gegeven lessen het allerhoogst. De laagste percentages onbevoegd gegeven lessen vinden we in  Limburgse regio's en Brabant. 

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor  havo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn. 

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lesuren havo, per regio, 2017 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen11,10%3,20%1,90%6,00%
Friesland4,70%4,70%2,50%4,00%
Drenthe5,40%3,20%1,30%4,70%
Regio Zwolle6,60%3,30%2,40%6,80%
Twente7,50%3,60%2,90%6,30%
Noord-Holland-Noord3,40%1,80%0,90%2,20%
Zaanstreek-Waterland6,30%1,30%1,80%0,90%
Zuid-Kennemerland en IJmond6,20%4,10%1,80%4,40%
Groot Amsterdam5,10%3,10%2,90%3,90%
Gooi en Vechtstreek5,40%1,50%1,10%4,90%
Amsterdam5,10%3,20%1,80%3,50%
Flevoland9,80%3,00%1,80%5,10%
Almere7,90%4,60%5,60%5,20%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,40%2,40%1,90%5,10%
FoodValley9,40%1,80%0,70%4,60%
Amersfoort9,50%3,20%2,00%3,90%
Midden-Utrecht7,50%3,30%2,80%3,50%
Stad Utrecht7,60%1,40%1,30%4,80%
Holland Rijnland6,70%2,40%2,10%3,50%
Zuid-Holland Centraal7,10%2,80%1,70%5,40%
Haaglanden6,90%3,40%2,40%3,10%
Midden-Holland10,30%1,30%1,20%4,00%
's-Gravenhage13,00%5,80%3,10%4,40%
Rijnmond7,70%4,10%3,10%9,90%
Drechtsteden7,30%6,30%4,80%11,80%
Gorinchem5,80%3,00%1,30%8,90%
Rotterdam8,20%4,60%4,80%8,10%
Rivierenland9,40%3,70%1,50%2,60%
Rijk van Nijmegen4,60%1,60%0,80%1,20%
Midden-Gelderland5,10%1,60%1,60%1,90%
Achterhoek6,00%3,30%1,10%0,60%
Zeeland3,20%0,90%1,20%0,40%
West-Brabant2,40%1,70%1,60%2,00%
Midden-Brabant5,00%3,00%2,80%2,60%
Noordoost-Brabant4,90%1,70%1,40%3,90%
Zuidoost-Brabant2,60%1,50%1,10%5,80%
Helmond-De Peel8,30%1,80%2,70%1,40%
Noord-Limburg5,80%4,40%3,80%3,20%
Midden-Limburg1,60%0,90%0,90%1,70%
Zuid-Limburg2,70%0,90%0,90%1,10%
Totaal6,40%2,80%2,10%4,30%
Lesuren onbevoegd29245658459794717

Voor de havo zien we relatief hoge onbevoegdheidspercentages in Drechtsteden, Den Haag en Friesland. Het zuiden van het land kent de laagste onbevoegdheidspercentages, met name Limburg en Zeeland. In vergelijking met het vmbo ligt het onbevoegdheidspercentage bij de havo lager dan bij het vmbo.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lessen vwo, per regio, 2017 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen11,10%3,20%1,90%6,00%
Friesland4,70%4,70%2,50%4,00%
Drenthe5,40%3,20%1,30%4,70%
Regio Zwolle6,60%3,30%2,40%6,80%
Twente7,50%3,60%2,90%6,30%
Noord-Holland-Noord3,40%1,80%0,90%2,20%
Zaanstreek-Waterland6,30%1,30%1,80%0,90%
Zuid-Kennemerland en IJmond6,20%4,10%1,80%4,40%
Groot Amsterdam5,10%3,10%2,90%3,90%
Gooi en Vechtstreek5,40%1,50%1,10%4,90%
Amsterdam5,10%3,20%1,80%3,50%
Flevoland9,80%3,00%1,80%5,10%
Almere7,90%4,60%5,60%5,20%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,40%2,40%1,90%5,10%
FoodValley9,40%1,80%0,70%4,60%
Amersfoort9,50%3,20%2,00%3,90%
Midden-Utrecht7,50%3,30%2,80%3,50%
Stad Utrecht7,60%1,40%1,30%4,80%
Holland Rijnland6,70%2,40%2,10%3,50%
Zuid-Holland Centraal7,10%2,80%1,70%5,40%
Haaglanden6,90%3,40%2,40%3,10%
Midden-Holland10,30%1,30%1,20%4,00%
's-Gravenhage13,00%5,80%3,10%4,40%
Rijnmond7,70%4,10%3,10%9,90%
Drechtsteden7,30%6,30%4,80%11,80%
Gorinchem5,80%3,00%1,30%8,90%
Rotterdam8,20%4,60%4,80%8,10%
Rivierenland9,40%3,70%1,50%2,60%
Rijk van Nijmegen4,60%1,60%0,80%1,20%
Midden-Gelderland5,10%1,60%1,60%1,90%
Achterhoek6,00%3,30%1,10%0,60%
Zeeland3,20%0,90%1,20%0,40%
West-Brabant2,40%1,70%1,60%2,00%
Midden-Brabant5,00%3,00%2,80%2,60%
Noordoost-Brabant4,90%1,70%1,40%3,90%
Zuidoost-Brabant2,60%1,50%1,10%5,80%
Helmond-De Peel8,30%1,80%2,70%1,40%
Noord-Limburg5,80%4,40%3,80%3,20%
Midden-Limburg1,60%0,90%0,90%1,70%
Zuid-Limburg2,70%0,90%0,90%1,10%
Totaal6,40%2,80%2,10%4,30%
Lesuren onbevoegd29245658459794717

Op het vwo zijn de percentages onbevoegd gegeven lesuren het hoogst in de regio Almere, gevolgd door Drechtsteden en Rotterdam. De laagste percentages onbevoegd gegeven lessen zijn te vinden in Zeeland, de Gelderse en Limburgse regio's en in de provincie Noord-Holland.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)

Afzenders