Bevoegd gegeven lessen vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs (IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over bevoegdheden van het lesgevend personeel en de door hen gegeven vakken. Op deze pagina is de verdeling te zien tussen bevoegd, benoembaar of onbevoegd gegeven lessen.  

Van de lessen wordt, waar mogelijk, vastgesteld of deze gegeven worden door een bevoegde leraar (in het bezit van de juiste diploma's). Als de leraar niet bevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingssituatie (bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond). Onbevoegd gegeven lessen worden doorgaans wel gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, alleen niet voor het betreffende vak.

Onderaan de pagina kan het volledige IPTO-rapport worden gedownload met de gegevens van zowel deze pagina als extra informatie.  

Bevoegd gegeven lessen, 2018

Bevoegd gegeven lessen, 2018 Per onderwijssoort
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
vmbo6,2%10,0%83,8%
havo2,6%9,4%88,0%
vwo2,0%5,5%92,6%
combinatie3,9%7,6%88,5%

Met 93% is het percentage bevoegd gegeven lessen het hoogst op het vwo. Het laagst is dit aandeel bij het vmbo (83%). De percentages van havo en de combinatieklassen (doorgaans brugklassen) liggen daartussen.

Bron: IPTO-2018, CentERdata Brontabel als csv (165 bytes)
Bevoegdheid per vak, 2018
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Aardrijkskunde2,40%6,20%91,40%
Beeldende vorming1,30%2,60%96,10%
Biologie3,20%6,20%90,60%
Duits3,80%7,20%88,90%
Economie4,00%10,80%85,20%
Engels4,40%9,00%86,60%
Frans2,30%4,00%93,70%
Geschiedenis (en staatsinrichting)1,70%4,90%93,40%
Klassieke talen-klassieke culturele vorming (KCV)2,90%4,20%92,90%
Lichamelijke opvoeding0,30%0,70%99,00%
Maatschappijleer8,10%15,80%76,00%
Muziek1,70%2,30%96,00%
Natuurkunde4,40%11,60%84,00%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)7,90%14,60%77,50%
Nederlands4,40%8,00%87,60%
Scheikunde3,50%10,00%86,50%
Techniek8,80%8,50%82,70%
Tekenen0,40%1,90%97,70%
Wiskunde6,00%12,00%81,90%
Resterende vakken5,70%12,60%81,70%
Totaal4,10%8,40%87,60%

In de vakken waar doorgaans ook moeilijk leraren voor te vinden zijn, wordt relatief meer onbevoegd les gegeven. Maatschappijleer, natuurkunde-scheikunde en wiskunde hebben het kleinste aandeel bevoegd gegeven lessen. Het hoogst is het percentage bevoegd gegeven lessen bij lichamelijke opvoeding, gevolgd door tekenen en beeldende vorming

Bron: IPTO-2018, CentErdata Brontabel als csv (969 bytes)
Bevoegdheid naar beroepsgerichte vakken in het vmbo, 2018
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule9,7%8,3%82,0%
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule9,6%35,3%55,1%
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule8,2%12,2%79,6%
Groen, vmbo profielvak, profielmodule3,0%11,1%85,9%
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule7,9%6,7%85,4%
Installatietechniek0,0%78,6%21,4%
Intersectoraal vmbo9,3%14,0%76,7%
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule2,6%9,2%88,2%
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule9,9%18,5%71,6%
Metaaltechniek0,0%52,5%47,5%
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule14,9%17,3%67,8%
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule9,5%18,7%71,8%
Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)0,0%8,5%91,5%
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule7,2%12,9%79,9%
Resterende vakken5,9%8,9%85,2%
Totaal6,2%10,0%83,8%

Het vak sport, dienstverlening en veilgheid (SDV) heeft het hoogste percentage bevoegd gegeven lessen, namelijk 92%. Het laagst is dit percentage bij installatietechniek (21%) en metaaltechniek (47%).

Bron: IPTO-2018, CentErdata Brontabel als csv (1 kB)
Percentage bevoegd gegeven lessen in het vo naar leeftijd, 2018
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Tot 35 jaar6,2%13,3%80,5%
35 tot 45 jaar3,7%7,1%89,2%
45 tot 55 jaar3,4%7,1%89,5%
55 jaar of ouder2,2%4,5%93,4%
Totaal4,0%8,4%87,6%

Jongere docenten geven veel vaker onbevoegd les dan oudere docenten. De meeste onbevoegd gegeven lessen worden gegeven door docenten die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor het juiste vak of op het juiste niveau (bijvoorbeeld tweedegraads terwijl eerstegraads nodig is).

Bron: IPTO-2018, CentERdata Brontabel als csv (183 bytes)

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2018

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2018 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen9,80%2,30%1,30%3,50%
Friesland4,70%3,20%2,30%2,60%
Drenthe6,20%4,10%2,90%5,60%
Regio Zwolle7,80%2,80%1,80%4,10%
Twente5,70%1,90%1,50%4,20%
Noord-Holland-Noord5,00%1,50%0,80%1,40%
Zaanstreek-Waterland7,30%1,70%1,90%2,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond5,60%4,90%2,30%3,20%
Groot Amsterdam8,30%3,70%3,40%2,30%
Gooi en Vechtstreek4,50%1,80%1,70%2,10%
Amsterdam6,10%3,10%1,80%5,60%
Flevoland4,60%2,60%1,20%2,90%
Almere7,60%4,60%3,50%3,90%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,60%2,90%2,20%6,00%
FoodValley11,00%3,20%2,70%4,70%
Amersfoort12,70%4,30%3,00%5,00%
Midden-Utrecht5,00%1,70%2,30%2,70%
Stad Utrecht13,00%2,00%1,70%8,00%
Holland Rijnland11,00%4,90%3,10%5,30%
Zuid-Holland Centraal4,10%2,30%1,10%4,40%
Haaglanden7,70%4,70%2,60%4,00%
Midden-Holland8,10%1,50%1,00%2,00%
's-Gravenhage7,90%2,20%2,00%2,50%
Rijnmond9,00%3,50%3,00%8,20%
Drechtsteden9,60%5,40%2,40%11,10%
Gorinchem5,70%1,70%0,80%1,80%
Rotterdam8,20%4,00%3,90%9,90%
Rivierenland5,20%2,20%1,00%1,80%
Rijk van Nijmegen2,30%0,80%0,60%1,60%
Midden-Gelderland2,50%1,00%0,50%2,60%
Achterhoek5,50%4,10%1,90%3,20%
Zeeland2,70%2,20%1,50%5,20%
West-Brabant2,70%1,00%1,60%2,70%
Midden-Brabant4,90%2,90%2,60%1,80%
Noordoost-Brabant2,20%1,40%0,90%2,60%
Zuidoost-Brabant2,80%0,80%1,10%1,10%
Helmond-De Peel3,40%2,30%2,00%2,60%
Noord-Limburg4,60%3,80%3,80%4,70%
Midden-Limburg2,70%0,50%0,80%1,30%
Zuid-Limburg4,00%1,80%1,30%0,30%
Totaal6,20%2,60%2,00%3,90%
Lesuren onbevoegd26.9716.0195.5994.382

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per RPA (Regionale Platform Arbeidsmarkt) voor het vmbo. Globaal genomen komen de hoogste onbevoegdheidspercentages voor langs een schuine lijn die loopt van Zuid-Holland tot Groningen. Relatief hoge percentages onbevoegd gegeven lessen vinden we in de Stad Utrecht, Amersfoort en Holland Rijnland. De laagste percentages onbevoegd gegeven lessen vinden we in Brabant, Gelderland en Zeeland. 

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor havo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn. 

Bron: IPTO-2018, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lesuren havo, per regio, 2018 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen9,80%2,30%1,30%3,50%
Friesland4,70%3,20%2,30%2,60%
Drenthe6,20%4,10%2,90%5,60%
Regio Zwolle7,80%2,80%1,80%4,10%
Twente5,70%1,90%1,50%4,20%
Noord-Holland-Noord5,00%1,50%0,80%1,40%
Zaanstreek-Waterland7,30%1,70%1,90%2,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond5,60%4,90%2,30%3,20%
Groot Amsterdam8,30%3,70%3,40%2,30%
Gooi en Vechtstreek4,50%1,80%1,70%2,10%
Amsterdam6,10%3,10%1,80%5,60%
Flevoland4,60%2,60%1,20%2,90%
Almere7,60%4,60%3,50%3,90%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,60%2,90%2,20%6,00%
FoodValley11,00%3,20%2,70%4,70%
Amersfoort12,70%4,30%3,00%5,00%
Midden-Utrecht5,00%1,70%2,30%2,70%
Stad Utrecht13,00%2,00%1,70%8,00%
Holland Rijnland11,00%4,90%3,10%5,30%
Zuid-Holland Centraal4,10%2,30%1,10%4,40%
Haaglanden7,70%4,70%2,60%4,00%
Midden-Holland8,10%1,50%1,00%2,00%
's-Gravenhage7,90%2,20%2,00%2,50%
Rijnmond9,00%3,50%3,00%8,20%
Drechtsteden9,60%5,40%2,40%11,10%
Gorinchem5,70%1,70%0,80%1,80%
Rotterdam8,20%4,00%3,90%9,90%
Rivierenland5,20%2,20%1,00%1,80%
Rijk van Nijmegen2,30%0,80%0,60%1,60%
Midden-Gelderland2,50%1,00%0,50%2,60%
Achterhoek5,50%4,10%1,90%3,20%
Zeeland2,70%2,20%1,50%5,20%
West-Brabant2,70%1,00%1,60%2,70%
Midden-Brabant4,90%2,90%2,60%1,80%
Noordoost-Brabant2,20%1,40%0,90%2,60%
Zuidoost-Brabant2,80%0,80%1,10%1,10%
Helmond-De Peel3,40%2,30%2,00%2,60%
Noord-Limburg4,60%3,80%3,80%4,70%
Midden-Limburg2,70%0,50%0,80%1,30%
Zuid-Limburg4,00%1,80%1,30%0,30%
Totaal6,20%2,60%2,00%3,90%
Lesuren onbevoegd26.9716.0195.5994.382

Voor de havo zien we relatief hoge onbevoegdheidpercentages in Drechtsteden, Holland Rijnland en de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Het zuiden van het land kent de laagste onbevoegdheidspercentages, met name Limburg en Zeeland. In vergelijking met het vmbo ligt het onbevoegdheidspercentage bij de havo lager dan bij het vmbo.

Bron: IPTO-2018, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lessen vwo, per regio, 2018 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen9,80%2,30%1,30%3,50%
Friesland4,70%3,20%2,30%2,60%
Drenthe6,20%4,10%2,90%5,60%
Regio Zwolle7,80%2,80%1,80%4,10%
Twente5,70%1,90%1,50%4,20%
Noord-Holland-Noord5,00%1,50%0,80%1,40%
Zaanstreek-Waterland7,30%1,70%1,90%2,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond5,60%4,90%2,30%3,20%
Groot Amsterdam8,30%3,70%3,40%2,30%
Gooi en Vechtstreek4,50%1,80%1,70%2,10%
Amsterdam6,10%3,10%1,80%5,60%
Flevoland4,60%2,60%1,20%2,90%
Almere7,60%4,60%3,50%3,90%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,60%2,90%2,20%6,00%
FoodValley11,00%3,20%2,70%4,70%
Amersfoort12,70%4,30%3,00%5,00%
Midden-Utrecht5,00%1,70%2,30%2,70%
Stad Utrecht13,00%2,00%1,70%8,00%
Holland Rijnland11,00%4,90%3,10%5,30%
Zuid-Holland Centraal4,10%2,30%1,10%4,40%
Haaglanden7,70%4,70%2,60%4,00%
Midden-Holland8,10%1,50%1,00%2,00%
's-Gravenhage7,90%2,20%2,00%2,50%
Rijnmond9,00%3,50%3,00%8,20%
Drechtsteden9,60%5,40%2,40%11,10%
Gorinchem5,70%1,70%0,80%1,80%
Rotterdam8,20%4,00%3,90%9,90%
Rivierenland5,20%2,20%1,00%1,80%
Rijk van Nijmegen2,30%0,80%0,60%1,60%
Midden-Gelderland2,50%1,00%0,50%2,60%
Achterhoek5,50%4,10%1,90%3,20%
Zeeland2,70%2,20%1,50%5,20%
West-Brabant2,70%1,00%1,60%2,70%
Midden-Brabant4,90%2,90%2,60%1,80%
Noordoost-Brabant2,20%1,40%0,90%2,60%
Zuidoost-Brabant2,80%0,80%1,10%1,10%
Helmond-De Peel3,40%2,30%2,00%2,60%
Noord-Limburg4,60%3,80%3,80%4,70%
Midden-Limburg2,70%0,50%0,80%1,30%
Zuid-Limburg4,00%1,80%1,30%0,30%
Totaal6,20%2,60%2,00%3,90%
Lesuren onbevoegd26.9716.0195.5994.382

Op het vwo zijn de percentages onbevoegd gegeven lesuren het hoogst in de regio's Rotterdam, Noord-Limburg en Almere. De laagste percentages onbevoegd gegeven lessen zijn te vinden in Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen en Midden-Limburg.

Bron: IPTO-2018, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)

Afzenders