Personeel in het voortgezet onderwijs

Wilt u meer weten over het onderwijspersoneel? Via onderstaande links vindt u informatie over het aantal personeelsleden in het vo, de functiekenmerken, het aantal (openstaande) vacatures en de prognoses van het aantal benodigde leraren de komende jaren.

Afzenders