Personeel voortgezet onderwijs

Wilt u meer weten over het personeel in het voortgezet onderwijs (vo)? Via onderstaande links vindt u informatie over de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, de functiemix (verdeling van leraren naar salarisschaal), het aandeel bevoegd gegeven lessen, vacatures,  arbeidsmarktprognoses en de uitval van startende leraren.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden. Detailgegevens zijn beschikbaar als open data via de website van DUO (bijvoorbeeld per bestuur of instelling): https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/.

Afzenders