Profielen in het vo

Sinds schooljaar 1999-2000 zijn voor alle leerlingen in havo en vwo profielen ingevoerd.

De profielen waar leerlingen uit kunnen kiezen zijn Natuur & Techniek (NT), Natuur & Gezondheid (NG), Economie & Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Het is voor leerlingen ook mogelijk om een combinatieprofiel te kiezen.

In de onderstaande grafieken is voor het havo en het vwo de deelname aan de profielen uitgelicht. Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar jongens en meisjes en etniciteit.

Profielkeuze havo

Profielkeuze havo Aantal x 1.000
NTNGEMCMNT en NGEM en CMOverige profielcombinaties
201514,727,550,813,87,730
201614,828,251,713,772,40
201714,328,753,213,672,30
201813,729,15413,86,72,40
201912,728,953,814,16,42,20

Het grootste deel van de havo-leerlingen (45,6%) kiest voor een Economie & Maatschappij profiel. Van de combinatieprofielen is Natuur & Techniek samen met Natuur & Gezondheid het populairst.

DUO: 1 cijfer VO Brontabel als csv (475 bytes)
Profielkeuze havo naar geslacht Aantal x 1.000
NTNGEMCMNT en NGEM en CMOverige profielcombinaties
M9,611,229,22,93,40,40
V317,724,611,22,91,70

Jongens kiezen vaker voor het profiel Natuur & Techniek en meisjes kiezen vaker voor de profielen Cultuur & Maatschappij en Natuur & Gezondheid.

DUO: 1 Cijfer VO Brontabel als csv (120 bytes)
Profielkeuze havo naar etniciteit Aantal x 1.000
NTNGEMCMNT en NGEM en CMOverige profielcombinaties
Autochtoon10,223,242,9114,91,70
Niet-westers allochtoon1,647,51,810,30
Westers allochtoon0,81,83,41,20,40,10
Onbekend0000000

De top 2 van profielen is voor iedereen gelijk namelijk op de eerste plaats het profiel Economie & Maatschappij en op de tweede plaats het profiel Natuur & Gezondheid. Westers allochtone leerlingen kiezen iets vaker voor Cultuur & Maatschappij dan autochtone en niet-westerse allochtone leerlingen.

DUO: 1 Cijfer VO Brontabel als csv (216 bytes)

Profielkeuze vwo

Profielkeuze vwo Aantal x 1.000
NTNGEMCMNT en NGEM en CMOverige profielcombinaties
201524,628,730,29,919,48,30,1
201626,730,331,89,818,67,50,1
20172730,732,59,6197,80,1
201827,531,533,99,617,17,20,1
201925,832,234,29,617,67,20,3

De profielen Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid  en Economie & Maatschappij zijn ongeveer even populair, ze worden alle drie door meer dan 20% van de leerlingen gekozen. Van de combinatieprofielen is Natuur & Techniek samen met Natuur & Gezondheid het populairst.

DUO: 1 Cijfer VO Brontabel als csv (506 bytes)
Profielkeuze vwo naar geslacht Aantal x 1.000
NTNGEMCMNT en NGEM en CMOverige profielcombinaties
M16,511,318,227,92,70,1
V9,420,9167,69,64,50,1

Jongens kiezen vaker voor het profiel Natuur & Techniek en meisjes kiezen vaker voor de profielen Cultuur & Maatschappij en Natuur & Gezondheid.

DUO: 1 Cijfer VO Brontabel als csv (122 bytes)
Profielkeuze vwo naar etniciteit Aantal x 1.000
NTNGEMCMNT en NGEM en CMOverige profielcombinaties
Autochtoon20,725,628,47,713,85,80,2
Niet-westers allochtoon2,843,30,92,30,80
Westers allochtoon2,32,52,511,50,60
Onbekend0000000

Voor iedereen geldt dat de twee meest gekozen profielen Economie & Maatschappij en Natuur & Gezondheid zijn.

DUO: 1 cijfer VO Brontabel als csv (220 bytes)

Sectoren in vmbo-t

Sectoren in vmbo-t
EconomieLandbouwTechniekZorg en Welzijn
aantal leerlingen4065219661372721980

Meer dan de helft van de leerlingen zit in de sector economie.

DUO: 1 cijfer VO Brontabel als csv (87 bytes)

Vanaf het studiejaar 2016-2017 zijn er in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg van het vmbo 10 profielen:

  • BWI = Bouwen, Wonen en Interieur
  • DP = Dienstverlening en Producten
  • EO = Economie en Ondernemen
  • G = Groen
  • HBR = Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • MT = Maritiem en Techniek
  • MVI = Media, Vormgeving en ICT
  • MT = Mobiliteit en Transport
  • PIE = Produceren, Installeren en Energie
  • ZW = Zorg en Welzijn

Profielkeuze vmbo (basis, kader en gemengd)

Profielkeuze vmbo (basis, kader en gemengd)
Basisberoepsgerichte leerwegKaderberoepsgerichte leerwegGemengde leerweg
BWI24523417623
DP69131283515625
EO375679262022
G520364424634
HBR18082727364
MT177205158
MVI6271825629
MT12611542199
PIE351452111073
ZW8638141962681
Overige2742870

Iedere leerweg heeft een duidelijke top 2 van meest gekozen profielen. Bij zowel de basisberoepsgerichte als de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het meest gekozen voor het profiel Zorg & Welzijn (25%) en als tweede voor het profiel Dienstverlening & Producten (20% bij basis en 23% bij kader). Bij de gemengde leerweg wordt het meest gekozen voor het profiel Dienstverlening & Producten (56%) en als tweede voor het profiel Groen (17%).

DUO: 1 cijfer VO Brontabel als csv (287 bytes)

Afzenders