Aandeel vakken in het vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs (IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over lessen in het  voortgezet onderwijs (vo). Op deze pagina vindt u, per onderwijstype, de gegeven lesuren als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren. Daarnaast wordt voor het vmbo het aandeel lesuren gepresenteerd voor de beroepsgerichte vakken.

De meeste lesuren worden besteed aan Nederlands, wiskunde en Engels. Voor alle onderwijstypen in het voortgezet onderwijs is dit de top drie van de gegeven vakken. Op de vierde plaats  staat, voor elk  onderwijstype, lichamelijke opvoeding (LO).

Via "Zie ook Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020' is het volledige IPTO-rapport te downloaden. 

Aandeel vakken in vmbo

Aandeel vakken in vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2019
VakVmbo
Nederlands10,40%
Wiskunde9,60%
Engels9,10%
Lichamelijke opvoeding7,40%
Biologie5,00%
Economie4,10%
Duits3,10%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)3,10%
Geschiedenis (en staatsinrichting)2,50%
Maatschappijleer2,40%
Aardrijkskunde2,20%
Beeldende vorming1,50%
Frans1,20%
Techniek1,20%
Godsdienst-levensbeschouwing1,00%
Natuurkunde0,90%
Muziek0,80%
Tekenen0,70%
Scheikunde0,30%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,00%

In het vmbo wordt 10% van de gegegeven lesuren besteed aan zowel Nederlands als wiskuinde en 9% aan Engels. De top 3 (Nederlands, Engels en wiskunde) neemt samen bijna 30% van het totaal aantal lesuren in beslag. 

Bron: IPTO-2019, CenERdata Brontabel als csv (518 bytes)
Aandeel vakken op de havo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2019
VakHavo
Nederlands10,60%
Wiskunde10,80%
Engels9,90%
Lichamelijke opvoeding6,50%
Biologie4,90%
Economie5,20%
Duits5,40%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,60%
Geschiedenis (en staatsinrichting)6,10%
Maatschappijleer1,80%
Aardrijkskunde4,90%
Beeldende vorming1,40%
Frans4,90%
Techniek0,40%
Godsdienst-levensbeschouwing1,60%
Natuurkunde4,10%
Muziek1,30%
Tekenen1,00%
Scheikunde3,70%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,00%

Op de havo wordt bijna 11% van de gegeven lesuren besteed aan Nederlands en aan wiskunde. De top 3 (Nederlands, wiskunde en Engels) neemt samen bijna een derde van het totaal aantal lesuren in beslag. 

Bron: IPTO-2019, CenERdata Brontabel als csv (519 bytes)
Aandeel vakken in het vwo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2019
VakVwo
Nederlands9,00%
Wiskunde11,50%
Engels9,10%
Lichamelijke opvoeding6,20%
Biologie4,80%
Economie3,60%
Duits5,40%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,60%
Geschiedenis (en staatsinrichting)5,10%
Maatschappijleer1,10%
Aardrijkskunde4,40%
Beeldende vorming1,30%
Frans5,30%
Techniek0,30%
Godsdienst-levensbeschouwing1,40%
Natuurkunde4,50%
Muziek1,40%
Tekenen1,10%
Scheikunde4,00%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)5,00%

Wiskunde wordt op het vwo het meest gegeven (11,5% van het totaal aantal gegeven uren). Daarna volgen Engels en Nederlands (elk ca. 9%). In totaal wordt 30% van de totale lestijd in het vwo besteed aan deze top 3-vakken.

Bron: IPTO-2019, CenERdata Brontabel als csv (517 bytes)

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2019
VakPercentage
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule (ZenW)2,90%
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule (DenP)2,00%
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule (EenO)1,30%
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule (PIE)1,10%
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule (BWI)0,90%
Groen, vmbo profielvak, profielmodule0,90%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen0,90%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten (DenP)0,80%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn (ZenW)0,70%
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule (HBR)0,50%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen (EenO)0,50%
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule (MVI)0,40%
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule (MenT)0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie (HBR)0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie (PIE)0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur (BWI)0,30%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT (MVI)0,20%
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule (MaT)0,10%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport (MenT)0,10%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek (MaT)0,00%

Ongeveer 15% van het totale aantal gegeven lesuren in het vmbo wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. Met 3% is zorg en welzijn het meest gegeven vak. 

Bron: IPTO-2019, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Aantal gegeven lesuren per beroepsgericht vak in het vmbo, 2019
VakLesuren
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule (ZenW)14834
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule (DenP)10336
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule (EenO)6601
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule (PIE)5750
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule (BWI)4430
Groen, vmbo profielvak, profielmodule4877
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen4883
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten (DenP)4099
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn (ZenW)3644
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule (HBR)2677
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen (EenO)2546
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule (MVI)1819
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule (MenT)1936
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie (HBR)1941
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie (PIE)2232
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur (BWI)1709
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT (MVI)799
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule (MaT)335
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport (MenT)712
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek (MaT)137

In het vmbo wordt in totaal 76.000 uur besteed aan beroepsgerichte vakken. Zorg en welzijn neemt hiervan bijna 15.000 uur in beslag. Maritiem en techniek is het vak dat het minste wordt gegeven: 335 uur. 

Bron: IPTO-2019, CentERdata Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders