Aandeel vakken in het vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs (IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over lessen in het  voortgezet onderwijs (vo). Op deze pagina vindt u, per onderwijstype, de gegeven lesuren als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren. Daarnaast wordt voor het vmbo het aandeel lesuren gepresenteerd voor de beroepsgerichte vakken.

De meeste lesuren worden besteed aan Nederlands, wiskunde en Engels. Voor alle onderwijstypen in het voortgezet onderwijs is dit de top drie van de gegeven vakken. Op de vierde plaats  staat, voor elk  onderwijstype, lichamelijke opvoeding (LO).

Onderaan de pagina is het volledige IPTO-rapport te downloaden. 

Aandeel vakken in vmbo

Aandeel vakken in vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2018
Vmbo
Nederlands10,7%
Wiskunde9,6%
Engels9,2%
Lichamelijke opvoeding7,3%
Biologie4,9%
Economie4,1%
Duits3,2%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)3,2%
Geschiedenis (en staatsinrichting)2,4%
Aardrijkskunde2,2%
Maatschappijleer2,2%
Beeldende vorming1,5%
Techniek1,3%
Frans1,2%
Godsdienst-levensbeschouwing1,1%
Natuurkunde0,9%
Muziek0,8%
Tekenen0,7%
Scheikunde0,3%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,0%

In het vmbo wordt bijna 11% van de gegegeven lesuren besteed aan Nederlands. De top 3 (Nederlands, wiskunde en Engels) neemt samen bijna 30% van het totaal aantal lesuren in beslag. 

Bron: IPTO-2018, CenERdata Brontabel als csv (493 bytes)
Aandeel vakken op de havo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2018
Havo
Wiskunde10,8%
Nederlands10,6%
Engels9,8%
Lichamelijke opvoeding6,3%
Geschiedenis (en staatsinrichting)6,0%
Duits5,5%
Economie5,2%
Frans5,0%
Biologie4,9%
Aardrijkskunde4,8%
Natuurkunde4,1%
Scheikunde3,7%
Maatschappijleer1,8%
Godsdienst-levensbeschouwing1,7%
Beeldende vorming1,4%
Muziek1,3%
Tekenen1,0%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,6%
Techniek0,4%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)0,0%

Op de havo wordt bijna 11% van de gegeven lesuren besteed aan Nederlands. De top 3 (Nederlands, wiskunde en Engels) neemt samen bijna een derde van het totaal aantal lesuren in beslag. 

Bron: IPTO-2018, CenERdata Brontabel als csv (494 bytes)
Aandeel vakken in het vwo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2018
Vwo
Wiskunde11,6%
Engels9,1%
Nederlands9,0%
Lichamelijke opvoeding6,1%
Duits5,5%
Frans5,4%
Geschiedenis (en staatsinrichting)5,1%
Klassieke talen-klas. cult. v. (KCV)5,0%
Biologie4,8%
Natuurkunde4,5%
Aardrijkskunde4,4%
Scheikunde3,9%
Economie3,6%
Godsdienst-levensbeschouwing1,5%
Beeldende vorming1,4%
Muziek1,4%
Maatschappijleer1,1%
Tekenen1,1%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)0,6%
Techniek0,4%

Wiskunde wordt op het vwo het meest gegeven (11,6% van het totaal aantal gegeven uren). Daarna volgen Engels en Nederlands (elk ca. 9%). In totaal wordt bijna 30% van de totale lestijd in het vwo besteed aan deze top 3-vakken.

Bron: IPTO-2018, CenERdata Brontabel als csv (492 bytes)

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2018
VakPercentage
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule3,00%
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule2,00%
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule1,20%
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule1,10%
Groen, vmbo profielvak, profielmodule0,80%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen0,80%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten0,80%
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule0,80%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn0,60%
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule0,50%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen0,50%
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie0,40%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie0,30%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur0,30%
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule0,30%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT0,10%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport0,10%
Intersectoraal vmbo0,00%
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule0,00%
Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)0,00%
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek0,00%
Metaaltechniek0,00%
Installatietechniek0,00%

Ongeveer 14% van het totale aantal gegeven lesuren in het vmbo wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. Met 3% is zorg en welzijn het meest gegeven vak. 

Bron: IPTO-2018, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Aantal gegeven lesuren per beroepsgericht vak in het vmbo, 2018
VakLesuren
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule15685
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule10579
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule6564
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule5871
Groen, vmbo profielvak, profielmodule4452
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen4279
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten4243
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule4062
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn3397
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule2700
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen2559
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule2139
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie1906
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie1845
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur1687
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule1523
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT708
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport557
Intersectoraal vmbo263
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule232
Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)199
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek122
Metaaltechniek116
Installatietechniek56

In het vmbo wordt in totaal 75.000 uur besteed aan beroepsgerichte vakken. Zorg en welzijn neemt hiervan bijna 16.000 uur in beslag. Installatietechniek is het vak dat het minste wordt gegeven: 56 uur. 

Bron: IPTO-2018, CentERdata Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders