Aandeel vakken in het vo

Met het onderzoek Integrale Personeels Tellingen Onderwijs (IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over lessen gegeven in het  voortgezet onderwijs (vo). Op deze pagina vindt u, per onderwijstype, de gegeven lesuren als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren. Daarnaast wordt voor het vmbo het aandeel lesuren gepresenteerd voor de beroepsgerichte vakken.

De meeste lesuren worden besteed aan Nederlands, wiskunde en Engels. Voor alle onderwijstypen in het voortgezet onderwijs is dit de top drie van de gegeven vakken. Op de vierde plaats  staat, voor elk  onderwijstype,  lichamelijke opvoeding (LO).

Door plaatsgebrek staat niet bij iedere staaf de betreffende opleidingsnaam. Deze wordt pas zichtbaar als u hierop klikt. In de onderliggende tabel zijn wel alle benamingen direct zichtbaar. Zie hiervoor  'Gegevens in een tabel'.

Onderaan de pagina is het volledige IPTO-rapport te downloaden. 

Aandeel vakken in vmbo

Aandeel vakken in vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2017
Vmbo
Nederlands10,6
Wiskunde9,6
Engels9,1
Lichamelijke opvoeding7,3
Biologie4,7
Economie4,1
Mentorles4,1
Duits3,3
Natuurkunde-scheikunde (NASK)3,1
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule3
Geschiedenis (en staatsinrichting)2,4
Aardrijkskunde2,2
Maatschappijleer2,1
Rekenen2
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule1,8
Techniek1,6
Beeldende vorming1,4
Frans1,3
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule1,2
Godsdienst-levensbeschouwing1,1
Keuzewerktijd (KWT)1
Praktische sectororientatie (PSO)1
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule1
Natuurkunde0,9
Muziek0,8
Tekenen0,8

In het vmbo wordt ruim 10% van de gegegeven lesuren besteed aan Nederlands. De top 3, Nederlands, wiskunde en Engels, neemt samen bijna 30% van het totaal aantal lesuren in beslag. 

De grafiek toont alleen de vakken met een aandeel van minimaal 0,8 procent. Voor de volledige lijst kies 'Brontabel'  onder  'Download deze grafiek'.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)
Aandeel vakken op de havo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2017
Havo
Wiskunde10,8
Nederlands10,6
Engels9,8
Lichamelijke opvoeding6,4
Geschiedenis (en staatsinrichting)6
Duits5,6
Economie5,1
Frans5,1
Biologie4,8
Aardrijkskunde4,7
Natuurkunde4,2
Scheikunde3,7
Mentorles3,6
Godsdienst-levensbeschouwing1,8
Management en organisatie1,8
Maatschappijleer1,7
CKV1,5
Beeldende vorming1,3
Muziek1,3
Tekenen1,1

Op de havo wordt bijna 11% van de gegeven lesuren besteed aan Nederlands. De top 3, Nederlands, wiskunde en Engels, neemt samen bijna een derde  het totaal aantal lesuren in beslag. 

De grafiek toont alleen de vakken met een aandeel van minimaal 0,8 procent. Voor de volledige lijst kies 'Brontabel'  onder  'Download deze grafiek'.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)
Aandeel vakken in het vwo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2017
Vwo
Wiskunde11,5
Engels9,2
Nederlands9
Lichamelijke opvoeding6,1
Duits5,5
Frans5,5
Geschiedenis (en staatsinrichting)5,1
Klassieke talen-klassieke culturele vorming (KCV)5,1
Biologie4,8
Natuurkunde4,5
Aardrijkskunde4,4
Scheikunde3,9
Economie3,6
Mentorles3,3
Godsdienst-levensbeschouwing1,5
Management en organisatie1,4
Muziek1,4
Beeldende vorming1,3
Tekenen1,2
Maatschappijleer1
CKV0,9
Informatica0,8
OenO (Onderzoek en Ontwerpen)0,8
Spaans0,8

Wiskunde wordt op het vwohet vaakst gegeven (11,5% van het totaal aantal gegeven uren). Daarna volgen Engels en Nederlands  (elk ca. 9%).  In totaal wordt bijna 30% van de totale lestijd in et vwo besteed aan deze top 3-vakken.

De grafiek toont alleen de vakken met een aandeel van 0,8 procent en meer. Voor de volledige lijst kies 'Brontabel'  onder  'Download deze grafiek'.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo

Aandeel beroepsgerichte vakken op het vmbo Als percentage van het totaal aantal gegeven lesuren, 2017
VakPercentage
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule3
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule1,8
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule1,2
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule1
Groen, vmbo profielvak, profielmodule0,7
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten0,7
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule0,6
Agrarische vakken-Landbouw0,6
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn0,5
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen0,5
Verzorging0,4
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule0,4
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen0,4
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule0,3
Consumptieve vakken (horeca, bakken, breed)0,3
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule0,3
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie0,2
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur0,2
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie0,2
Intersectoraal vmbo0,2

Ongeveer 15% van het totale aantal gegeven lesuren in het vmbo wordt besteed aan beroepsgerichte vakken. Met 3% is Zorg en welzijn het meest gegeven vak. 

De grafiek toont alleen de vakken met een aandeel van 0,2 procent en meer. Voor de volledige lijst kies 'Brontabel'  onder  'Download deze grafiek'.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)
Aantal gegeven lesuren per beroepsgericht vak in het vmbo, 2017
VakLesuren
Zorg en welzijn, vmbo profielvak, profielmodule16400
Dienstverlening en producten, vmbo profielvak, profielmodule9632
Economie en ondernemen, vmbo profielvak, profielmodule6401
Produceren, installeren en energie, vmbo profielvak, profielmodule5434
Groen, vmbo profielvak, profielmodule3696
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Dienstverlening en producten3612
Bouwen, wonen en interieur, vmbo profielvak, profielmodule3510
Agrarische vakken-Landbouw3391
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Zorg en welzijn2857
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Groen2553
Verzorging2402
Horeca, bakkerijen en recreatie, vmbo profielvak, profielmodule2102
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Economie en ondernemen1968
Mobiliteit en transport, vmbo profielvak, profielmodule1843
Consumptieve vakken (horeca, bakken, breed)1463
Media, vormgeving en ICT, vmbo profielvak, profielmodule1388
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Produceren, installeren en energie1265
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Bouwen, wonen en interieur1187
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Horeca, bakkerijen en recreatie1163
Intersectoraal vmbo842
Bouwtechniek664
Handel en administratie610
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Media, vormgeving en ICT606
Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)579
ICT-route vmbo509
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Mobiliteit en transport454
Metaaltechniek438
Maritiem en techniek, vmbo profielvak, profielmodule349
Bouwbreed vmbo338
Voertuigentechniek vmbo326
Consumptieve techniek vmbo291
Handel en verkoop242
Uiterlijke verzorging225
Elektrotechniek vmbo207
Instalektro vmbo171
Metalektro156
Beroepsgericht keuzevak bij het profielvak Maritiem en techniek140

In het vmbo wordt in totaal 80.000 uur besteed aan beroepsgerichte vakken. Zorg en welzijn neemt hiervan bijna 16.000 uur in beslag. Mode & communicatie is het vak dat het minste wordt gegeven: 59 uur. 

In de grafiek en de onderliggende  tabel zijn alleen de vakken opgenomen met minimaal 100 gegeven lesuren. Voor de volledige lijst kies 'Brontabel'  onder  'Download deze grafiek'.

Bron: IPTO-2017 Brontabel als csv (2 kB)

Afzenders