Stapelen in het voortgezet onderwijs

Geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) kunnen ervoor kiezen hun onderwijsloopbaan binnen het vo te vervolgen (met uitzondering van leerlingen met een vwo diploma). Dit wordt stapelen genoemd. Van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs stapelt ongeveer 7 á 8%.

Aandeel stapelen in het voortgezet onderwijs, 2004-2020

Aandeel stapelen in het voortgezet onderwijs, 2004-2020
vmbo basis naar kadervmbo kader naar gtvmbo gemengd naar havovmbo theoretisch naar havohavo naar vwoTotaal
2004-20050,16%0,09%2,95%15,35%3,82%6,17%
2005-20060,12%0,25%3,85%16,32%4,24%6,55%
2006-20070,14%0,17%4,18%17,66%4,77%7,21%
2007-20080,18%0,17%5,67%20,56%4,90%8,40%
2008-20090,19%0,17%5,44%20,80%4,21%8,38%
2009-20100,28%0,25%5,08%20,67%3,93%8,37%
2010-20111,03%0,41%4,90%19,67%3,89%8,19%
2011-20121,80%0,43%4,15%17,54%3,74%7,60%
2012-20131,82%0,47%4,11%16,34%3,86%7,18%
2013-20142,31%0,47%2,83%14,39%3,22%6,51%
2014-20152,41%0,53%3,51%14,97%3,57%6,94%
2015-20162,66%0,61%3,69%16,21%5,10%8,05%
2016-20173,25%0,58%3,54%16,70%5,25%8,33%
2017-20182,89%0,63%3,51%17,22%5,39%8,53%
2018-20192,97%0,44%3,05%16,06%4,92%7,80%
2019-20202,73%0,31%2,95%14,94%4,97%7,40%

Er wordt voornamelijk gestapeld na het behalen van een vmbo theoretische leerweg diploma (vmbo-tl). Van de vmbo-tl geslaagden in 2019-2020 stroomden bijna 15% door naar de havo. Leerlingen met een vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg diploma (vmbo-kb) stromen nauwelijks door naar een hoger niveau binnen het vmbo (minder dan 0,5 procent). Over een langere periode is het totaal aandeel gediplomeerden dat stapelt redelijke stabiel rond de 7-9 procent.

Brontabel als csv (882 bytes)

Aandeel stapelaars vmbo theoretisch-havo naar geslacht

Aandeel stapelaars vmbo theoretisch-havo naar geslacht
jongensmeisjes
2019-202014,68%15,20%

Ongeveer 15% van de vmbo-tl gediplomeerden stroomt door naar de havo. De overige leerlingen beginnen met een opleiding in het mbo of volgen (tijdelijk) geen onderwijs. Stapelen komt verhoudingsgewijs vrijwel evenveel voor onder jongens als onder meisjes.

Brontabel als csv (43 bytes)

Aandeel stapelaars havo-vwo naar geslacht

Aandeel stapelaars havo-vwo naar geslacht
jongensmeisjes
2019-20205,24%4,73%

Ongeveer 5% van de havo-gediplomeerden, stroomt door naar het vwo. Veruit de meeste havo gediplomeerden gaan door naar het hbo. Van de havisten stapelen jongens ongeveer even vaak als meisjes.

Brontabel als csv (41 bytes)

Stapelaars vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2018

Stapelaars vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2018
rmc_naamvmbo-t naar havo
Achterhoek17%
Agglomeratie Amsterdam22%
Alkmaar16%
Arnhem en Nijmegen15%
Centraal en Westelijk Groningen13%
Eem en Vallei15%
Flevoland16%
Friesland Noord14%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')13%
Gewest Limburg-Noord17%
Gewest Zuid-Limburg14%
Gooi en Vechtstreek22%
Haaglanden en Westland17%
IJssel-Vecht15%
Kop van Noord-Holland10%
Midden-Brabant12%
Noord- en Midden Drenthe7%
Noord-Groningen-Eemsmond7%
Noord-Oost-Brabant11%
Noordwest-Veluwe18%
Oosterschelde Regio9%
Oost-Groningen13%
Rijnmond14%
Rivierenland11%
Stedendriehoek16%
Twente11%
Utrecht18%
Walcheren18%
West-Brabant13%
West-Friesland17%
West-Kennemerland16%
Zeeuwsch-Vlaanderen24%
Zuid-Holland-Noord20%
Zuid-Holland-Oost11%
Zuid-Holland-Zuid13%
Zuid-Oost Drenthe14%
Zuidoost-Brabant14%
Zuid-West Drenthe12%
Zuid-West Friesland9%

Het aandeel stapelen verschilt tussen RMC regio’s. De percentages voor vmbo-t gediplomeerden lopen uiteen van 7,3% in Noord- en Midden Drenthe tot 23,9% in Zeeuwsch Vlaanderen.

Brontabel als csv (1.014 bytes)
Stapelaars havo naar vwo, per RMC regio in 2018
rmc_naamhavo naar vwo
Achterhoek5%
Agglomeratie Amsterdam7%
Alkmaar6%
Arnhem en Nijmegen5%
Centraal en Westelijk Groningen7%
Eem en Vallei4%
Flevoland4%
Friesland Noord6%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')4%
Gewest Limburg-Noord5%
Gewest Zuid-Limburg3%
Gooi en Vechtstreek9%
Haaglanden en Westland6%
IJssel-Vecht4%
Kop van Noord-Holland4%
Midden-Brabant5%
Noord- en Midden Drenthe5%
Noord-Groningen-Eemsmond10%
Noord-Oost-Brabant5%
Noordwest-Veluwe3%
Oosterschelde Regio3%
Oost-Groningen4%
Rijnmond5%
Rivierenland4%
Stedendriehoek4%
Twente4%
Utrecht7%
Walcheren5%
West-Brabant3%
West-Friesland5%
West-Kennemerland6%
Zeeuwsch-Vlaanderen5%
Zuid-Holland-Noord5%
Zuid-Holland-Oost4%
Zuid-Holland-Zuid3%
Zuid-Oost Drenthe4%
Zuidoost-Brabant4%
Zuid-West Drenthe2%
Zuid-West Friesland2%

Ook het aandeel stapelaars van de havo naar vwo is regionaal verspreid. Zo varieert van het aandeel van 1,7% in Zuid-West Drenthe tot 9,6% in Noord-Groningen-Eemsmond.

Brontabel als csv (977 bytes)

Afzenders