Stapelen in het voortgezet onderwijs

Geslaagden in het voortgezet onderwijs (vo) kunnen ervoor kiezen hun onderwijsloopbaan binnen het vo te vervolgen (met uitzondering van leerlingen met een vwo diploma). Dit wordt stapelen genoemd. Van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs stapelt ongeveer 9%.

Aandeel stapelen in het voortgezet onderwijs, 2004-2017

Aandeel stapelen in het voortgezet onderwijs, 2004-2017
vmbo basis naar kadervmbo kader naar gtvmbo gemengd naar havovmbo theoretisch naar havohavo naar vwoTotaal
2004-20050,21%0,10%3,98%17,15%5,10%7,37%
2005-20060,22%0,11%4,19%18,36%5,49%7,99%
2006-20070,24%0,15%5,93%21,39%5,54%9,25%
2007-20080,29%0,17%5,57%21,78%4,95%9,36%
2008-20090,36%0,25%5,38%21,47%4,43%9,23%
2009-20101,24%0,38%5,19%20,49%4,28%8,90%
2010-20112,08%0,37%4,32%18,30%4,18%8,17%
2011-20122,40%0,31%4,27%17,13%4,34%7,81%
2012-20132,90%0,31%2,95%15,12%3,71%7,09%
2013-20142,76%0,45%3,60%15,65%4,20%7,57%
2014-20153,34%0,51%3,89%17,11%5,80%8,82%
2015-20163,94%0,38%3,95%17,52%6,14%9,08%
2016-20173,37%0,46%3,80%17,92%6,13%9,21%

Er wordt voornamelijk gestapeld na het behalen van een vmbo theoretische leerweg diploma (vmbo-tl). Van de vmbo-tl geslaagden in 2016/2017 stroomden bijna 18% door naar de havo. Leerlingen met een vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg diploma (vmbo-kb)   stromen nauwelijks door naar een hoger niveau binnen het vmbo (minder dan 0,5 procent). Over een langere periode is het totaal aandeel gediplomeerden dat stapelt redelijke stabiel rond de 7-9 procent.  Het aandeel vmbo-tl gediplomeerden dat doorstroomt naar het vwo is de afgelopen jaren eerst toe- en daarna afgenomen. De laatste jaren stromen er relatief weer meer vmbo-tl gediplomeerden door naar de havo. Per saldo is het niveau in 2016-2017 vergelijkbaar met 2004-2005.  Een andere schoolsoort die vanaf 2008 opvalt, is het de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo  (vmbo-bb). Vóór 2008 werd vanuit vmbo-bb niet gestapeld. Sindsdien is het stapelen begonnen en toegenomen. Formeel kon dit niet voor 1 augustus 2010. Juridisch gezien golden het vmbo-bb-diploma en het vmbo-kb-diploma als hetzelfde onderwijstype. Daarnaast is vanaf 1 augustus 2012 de maximale verblijfsduur geschrapt, waardoor leerlingen überhaupt langer in het vmbo kunnen blijven.

Brontabel als csv (738 bytes)

Aandeel stapelaars vmbo theoretisch-havo naar geslacht

Aandeel stapelaars vmbo theoretisch-havo naar geslacht
jongensmeisjes
2016-201717,57%18,27%

Ongeveer 18% van de vmbo-tl gediplomeerden stroomt door naar de havo. De overige leerlingen beginnen met een opleiding in het mbo of volgen (tijdelijk) geen onderwijs. Stapelen komt verhoudingsgewijs vrijwel evenveel voor onder jongens als onder meisjes.

Brontabel als csv (43 bytes)

Aandeel stapelaars havo-vwo naar geslacht

Aandeel stapelaars havo-vwo naar geslacht
jongensmeisjes
2016-20176,32%5,96%

Ongeveer 6% van de havo-gediplomeerden, stroomt door naar het vwo. Veruit de meeste havo gediplomeerden gaan door naar het hbo. Van de havisten stapelen jongens ongeveer even vaak als meisjes.

Brontabel als csv (41 bytes)

Stapelaars vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2016-2017

Stapelaars vmbo-t naar havo, per RMC regio in 2016-2017
rmc_naamvmbo theoretisch naar havo
Achterhoek19%
Agglomeratie Amsterdam22%
Arnhem en Nijmegen20%
Centraal en Westelijk Groningen23%
Eem en Vallei15%
Flevoland18%
Friesland Noord17%
Friesland-Oost ('de Friese Wouden')17%
Gewest Limburg-Noord21%
Gewest Zuid-Limburg13%
Gooi en Vechtstreek26%
Haaglanden en Westland20%
IJssel-Vecht17%
Kop van Noord-Holland17%
Midden-Brabant16%
Noord- en Midden Drenthe15%
Noord-Groningen-Eemsmond11%
Noord-Kennemerland23%
Noord-Oost-Brabant16%
Noordwest-Veluwe18%
Oost-Groningen13%
Oosterschelde Regio16%
Rijnmond16%
Rivierenland15%
Stedendriehoek20%
Twente13%
Utrecht19%
Walcheren15%
West-Brabant17%
West-Friesland15%
West-Kennemerland20%
Zeeuwsch-Vlaanderen23%
Zuid-Holland-Noord23%
Zuid-Holland-Oost12%
Zuid-Holland-Zuid15%
Zuid-Oost Drenthe17%
Zuid-West Drenthe12%
Zuid-West Friesland18%
Zuidoost-Brabant20%

Het aandeel stapelen  verschilt tussen RMC regio’s. De  percentages voor vmbo-t gediplomeerden lopen uiteen van 10,6% in Noord-Groningen Eemsmond tot 26,3% in Gooi en Vechtstreek.

Brontabel als csv (1 kB)
Stapelaars havo naar vwo, per RMC regio in 2016-2017
rmc_naamhavo naar vwo
Achterhoek4%
Agglomeratie Amsterdam9%
Arnhem en Nijmegen7%
Centraal en Westelijk Groningen9%
Eem en Vallei6%
Flevoland4%
Friesland Noord4%
Friesland-Oost5%
Gewest Limburg-Noord7%
Gewest Zuid-Limburg5%
Gooi en Vechtstreek8%
Haaglanden en Westland6%
IJssel-Vecht5%
Kop van Noord-Holland6%
Midden-Brabant5%
Noord- en Midden Drenthe6%
Noord-Groningen-Eemsmond7%
Noord-Kennemerland8%
Noord-Oost-Brabant7%
Noordwest-Veluwe6%
Oost-Groningen5%
Oosterschelde Regio3%
Rijnmond5%
Rivierenland5%
Stedendriehoek5%
Twente5%
Utrecht7%
Walcheren5%
West-Brabant4%
West-Friesland5%
West-Kennemerland10%
Zeeuwsch-Vlaanderen9%
Zuid-Holland-Noord6%
Zuid-Holland-Oost5%
Zuid-Holland-Zuid4%
Zuid-Oost Drenthe7%
Zuid-West Drenthe4%
Zuid-West Friesland4%
Zuidoost-Brabant6%

Ook het aandeel stapelaars van de havo naar vwo is regionaal verspreid. Zo varieert van het aandeel van 2,7% in de Oosterschelde regio tot 9,6% in West Kennemerland.

Brontabel als csv (965 bytes)

Afzenders