Prognose aantal leerlingen vo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. 

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort Aantal x1.000
vavoproleerjaar 1, 2 en ongedeeld 3vmbo-bl leerjaar 3+vmbo-kl leerjaar 3+vmbo-gl leerjaar 3+vmbo-tl leerjaar 3+havo leerjaar 3+vwo leerjaar 3+
2019-206,628,8382,733,45627,283,9165,1173,2
2020-216,528,538229,652,926,682,2163,2173
2021-226,428,6383,927,85126,280,9161172,3
2022-236,329382,727,350,426,280,3159,9172,2
2023-246,129,538027,250,426,380,5159,5172,4
2024-256,130,1373,22750,126,280,4159,4172,1

Het geraamde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in 2019-'20  is 956,9 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, net als in het primair onderwijs, zal gaan dalen.

Bron: OCW, Referentieraming 2019 Brontabel als csv (518 bytes)

Afzenders