Prognose aantal leerlingen vo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. 

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort (incl. groen) Aantal x1.000
vavoproleerjaar 1, 2 en ongedeeld 3vmbo-bl leerjaar 3+vmbo-kl leerjaar 3+vmbo-gl leerjaar 3+vmbo-tl leerjaar 3+havo leerjaar 3+vwo leerjaar 3+
2019-206,728383,830,554,228,184,3168,4176
2020-216,727,338327,951,527,582,5167,4176
2021-226,727385,226,849,82780,9165,6174,8
2022-236,626,8384,526,448,926,980,5164,6173,9
2023-246,527382,426,248,52780,9164,6173,4
2024-256,427,1376,32647,92781164,9172,9

Het geraamde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in 2019-'20 is 960,0 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, net als in het primair onderwijs, zal gaan dalen. De verwachte leerlingdaling in het voortgezet onderwijs is eerst zichtbaar in de onderbouw en later in de bovenbouw van het vmbo en havo/vwo. De verwachte daling is het sterkst in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

Bron: OCW, Referentieraming 2018 Brontabel als csv (512 bytes)

Zie ook

Afzenders