Zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Zittenblijvers zijn leerlingen op het vo die hetzelfde leerjaar over doen.

Percentage leerlingen dat jaarlijks blijft zitten

Percentage leerlingen dat jaarlijks blijft zitten
%zittenblijvers
20155,21%
20165,15%
20175,40%
20185,71%
20195,91%
20203,32%

In 2020 is het percentage zittenblijvers 3,32%. Dit houdt in dat 3,32% van de leerlingen in het schooljaar 2020-2021 hetzelfde leerjaar doet als in het schooljaar 2019-2020. 

Het percentage in 'coronajaar' 2020 vormt een trendbreuk.

DUO: stromendata Brontabel als csv (90 bytes)

Afzenders