Eindexamens voortgezet onderwijs

De eindexamens zijn de afsluiting van het voortgezet onderwijs.

Aan het eind van het laatste schooljaar worden de centrale eindexamens afgenomen. Een combinatie van de resultaten van deze eindexamens en de schoolexamens die door een aantal schooljaren heen worden afgenomen, bepalen of een leerling slaagt voor het voortgezet onderwijs en zijn of haar diploma haalt.

In de eerste grafiek is het slagingspercentage van de leerlingen voor verschillende onderwijssoorten te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn het gemiddelde cijfer voor de centrale examens en het gemiddelde cijfer voor de schoolexamens te vinden. Ook is hier het slagingspercentage te vinden naar sociaaleconomische positie van de leerlingen en de diplomaverdeling naar het opleidingsniveau van ouders.

In de tweede grafiek staat het gemiddelde eindexamencijfer voor het kernvak Nederlands, en onder 'Gerelateerde grafieken' die voor de andere kernvakken Engels en Wiskunde.

Slaagpercentage

Slaagpercentage Per onderwijssoort en totaal
vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwototaal %
201597.5%95.3%94.3%87.6%92.4%92.6%
201697.7%95.8%94.0%88.6%91.2%92.7%
201798.1%96.0%92.9%87.2%91.0%92.0%
201897.8%95.2%92.5%88.1%91.9%91.9%
201997.9%95.7%92.9%88.3%90.7%92.0%
202099.4%99.5%99.2%97.5%98.9%98.7%

Over de jaren heen wordt het hoogste slaagpercentage gehaald in het vmbo, gevolgd door vwo en havo. In coronajaar 2020 zijn hogere slaagpercentages gehaald.

DUO Brontabel als csv (464 bytes)
Gemiddeld cijfer voor het centraal examen Per schooltype
vmbo-bbvmbo-kbvmbo-gthavovwo
20136.626.276.276.476.59
20146.666.306.406.376.44
20156.706.326.506.356.56
20166.686.356.406.406.52
20176.826.356.376.336.54
20186.716.326.336.356.55
20196.746.356.376.346.52
2020

In 2020 zijn er in verband met corona geen centraal examens afgelegd.

DUO Brontabel als csv (325 bytes)
Gemiddeld cijfer schoolexamen Per schooltype
vmbo-bvmbo-kvmbo-gthavovwo
20156.246.436.506.366.67
20166.446.456.516.376.67
20176.436.466.516.366.67
20186.436.446.496.356.67
20196.406.426.466.356.66
20206.506.626.556.526.80

In coronajaar 2020 zijn de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen gestegen

DUO Brontabel als csv (281 bytes)
Slagingspercentage naar hoogste opleidingsniveau van de ouders 2018/2019
Vmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwoTotaal
Max. mbo-entreeopleiding97948590838090
Mbo niveau 2-4, havo, vwo98969093878892
Hbo- of wo-bachelor98979395909193
Hbo- of wo-master, doctor98979196909393
Totaal98969093889192

Voor de meeste onderwijssoorten geldt: hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, hoe hoger het slagingspercentage. Het duidelijkst is dit te zien bij vmbo-theoretisch en het vwo. Hier is het slagingspercentage van degenen met de hoogst opgeleide ouders respectievelijk 6%-punt en 13%-punt hoger dan van degenen met de laagst opgeleide ouders. Bij vmbo-basis en vmbo-kader verschilt het slagingspercentage met respectievelijk 1%-punt en 3%-punt relatief weinig.

CBS Brontabel als csv (260 bytes)
Slagingspercentage naar huishoudensinkomen 2018/2019
Vmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwoTotaal
Laagste tertiel97948791848591
Middelste tertiel98969094889092
Hoogste tertiel98979295909293
Totaal98969093889192

Voor alle onderwijssoorten geldt: hoe hoger het huishoudensinkomen, hoe hoger het slagingspercentage. Bij de gemengde leerweg van het vmbo, de havo en het vwo is het verschil in slagingspercentage het grootst, zo'n 5%- tot 7%-punt. 

CBS Brontabel als csv (191 bytes)
Slagingspercentage naar migratieachtergrond 2018/2019
Vmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwoTotaal
Nederlandse achtergrond99979194909293
Marokkaanse migr.97927188757986
Turkse migr.95907885777586
Surinaamse migr.96947888807887
Antilliaanse migr.98938890818390
Overig niet-westerse migr.97948390818388
Westerse migr.98958892888991
Totaal98969093889192

Er zijn verschillen in het slagingspercentage tussen examenkandidaten van verschillende migratieachtergronden. De verschillen zijn het grootst bij de gemengde leerweg van het vmbo, de havo en het vwo en het kleinst bij de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (vmbo-b en vmbo-k). Het slagingspercentage van examenkandidaten met een Turkse migratieachtergond is over het algemeen het laagst: bij alle onderwijssoorten, met uitzondering van vmbo-g (gemengde leerweg van het vmbo) en havo, is het slagingspercentage lager dan dat van examenkandidaten met een andere migratieachtergrond. Op het vmbo-g en de havo is het slagingspercentage van examenkandidaten met een Marokkaanse migratieachtergrond het laagste.

CBS Brontabel als csv (362 bytes)
Verdeling van geslaagden naar hoogste opleidingsniveau van de ouders 2018/2019
Vmbo-bVmbo-kVmbo-gVmbo-tHavoVwo
Max. mbo-entreeopleiding2225427166
Mbo niveau 2-4, havo, vwo13205292310
Hbo- of wo-bachelor4104263323
Hbo- of wo-master, doctor24.173244
Totaal10154252719

Kinderen van hoogopleide ouders halen in het algemeen vaker een diploma van een hoger niveau (havo of vwo) dan kinderen van laagopgeleide ouders. Van de geslaagden met de hoogstopgeleide ouders haalde 76% een havo- of vwo-diploma. Bij de geslaagden met de laagstopgeleide ouders was dit 54%-punt lager, namelijk 22%. Van de geslaagden met ouders met het laagste opleidingsniveau haalde 47% een diploma in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (vmbo-b of vmbo-k) tegen 6% van de geslaagden met de hoogstopgeleide ouders.

CBS Brontabel als csv (229 bytes)

Gemiddeld eindexamencijfer Nederlands, per onderwijssoort

Gemiddeld eindexamencijfer Nederlands, per onderwijssoort
vmbo-bvmbo-kvmbo-gthavovwo
20156,536,326,456,246,39
20166,536,356,426,346,43
20176,616,376,376,366,46
20186,556,336,406,326,47
20196,546,376,416,316,48
20206,446,536,566,506,77

In coronajaar 2020 zijn de gemiddelde eindexamencijfers voor het vak Nederlands gestegen, behalve bij vmbo-b.

DUO: Examenmonitor VO 2019 Brontabel als csv (281 bytes)
Gemiddeld eindexamencijfer Engels, per onderwijssoort
vmbo-bvmbo-kvmbo-gthavovwo
20156,886,556,696,716,95
20166,836,556,696,757,01
20177,006,666,766,797,02
20186,946,636,676,807,04
20196,936,626,666,767,01
20206,676,756,736,727,06

In coronajaar 2020 is het gemiddeld eindexamencijfer voor het vak Engels bij vmbo-b gedaald. Bij het havo is het cijfer licht gedaald. Bij de andere onderwijssoorten vond een stijging plaats.

DUO Brontabel als csv (281 bytes)
Gemiddeld eindexamencijfer Wiskunde, per onderwijssoort
vmbo-bvmbo-kvmbo-gthavovwo
20156,7241485886,3956625236,7713150516,5428519226,934592723
20166,8330683626,3663709346,5532447416,5235399116,884874858
20176,7087046766,2290409826,4981399616,3799328786,936338685
20186,5968646,2413055336,5672294816,4201784366,873420745
20196,6391389986,1863669966,4730240446,4507921916,863507358
20206,494702346,1794354846,4979263656,4370170996,812849029

In de afgelopen jaren daalt over het algemeen het gemiddelde eindexamencijfer voor het vak wiskunde.

DUO Brontabel als csv (553 bytes)

Afzenders