Leerlingenaantallen voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 zitten bijna 1 miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In de onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso) te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u een uitsplitsing naar onderwijssoort. Verder wordt er gedetailleerdere informatie  gegeven over de samenstelling van leerlingen die in het vo zijn ingeschreven maar zijn uitbesteed aan het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en de samenstelling van het vso naar clusters.

Leerlingaantallen in het vo en vso

Leerlingaantallen in het vo en vso
VOVSO
201195731435919
201296964337077
201398029839411
201499195039884
2015100196338550
2016100209637917
201799208137660
201897493837566
201995681237750
202093711837621

Na een jarenlange stijging van het aantal leerlingen in het vo is vanaf 2017 het aantal leerlingen aan het dalen. Op 1 oktober 2020 volgen 937.118 leerlingen onderwijs in het vo. Daarvan zaten ruim 37.621 leerlingen in het vso. Het aandeel vso leerlingen is de afgelopen jaren stabiel tussen 3% en 4%.

DUO: 1 cijfer vo; 1 cijfer WEC Brontabel als csv (201 bytes)
Leerlingenaantallen in het vo naar onderwijssoort
jaarprobrugjaar en ongedeeld 3e jaarvmbo b (3-4)vmbo k (3-4)vmbo g (3-4)vmbo t (3-4)havo (3-5)vwo (3-6)vavo
201227589409555447275623426484814901536791618148071
201328628413878441955795427355842821566861612796041
201429274414102443335960028791860751600441634546277
201529772413565441146064728881882141636401669516179
201629777410514424866109529374870231642231710726532
201729551399482398196040829420857531671291736956824
201829222389051369395906628319855211662531738986669
201929254382441345815659527871824631643051729556347
202029761378305320785435727175768791623731734102780

Bij de meeste onderwijssoorten is het onderlinge aandeel leerlingen sinds 2010 tot heden ongeveer ieder jaar gelijk oftewel stabiel te noemen. Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs vertoont een daling 

DUO: 1 cijfer vo Brontabel als csv (738 bytes)
Vo-leerlingen uitbesteed aan het vavo
VAVO vmboVAVO havoVAVO vwo
2012112542852661
2013112933621550
2014106235141701
2015109435871498
2016122937681535
2017145937171648
2018137336191677
2019133034021615
20206361587557

De meeste leerlingen in het vo die worden uitbesteed aan het vavo, zijn leerlingen die havo-onderwijs volgen, gevolgd door vwo-leerlingen en vmbo-tl-leerlingen. In 2020 is het aantal leerlingen in het vavo gedaald omdat er minder leerlingen niet geslaagd, of voor een deel niet geslaagd zijn voor hun examens

DUO: 1 cijfer vo Brontabel als csv (239 bytes)
Leerlingen in het vso naar cluster Aantallen
Cluster 1 en 2Cluster 3 en 4
2011253233387
2012262234455
2013286636545
2014287237012
2015272335827
2016256835349
2017234435316
2018218635380
2019203935711
2020195935662

Cluster 1 en 2: visuele en/of auditieve beperking

Cluster 3 en 4: lichamelijke en/of psychische beperking

In cluster 1 en 2 zitten leerlingen met een visuele en/of auditieve beperking. In cluster 3 en 4 zitten leerlingen met een lichamelijke en/of psychiatrische beperking. Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Zowel het aantal leerlingen in cluster 1/2 als in cluster 3/4 is tot 2014 gestegen. Sinds 2015 is het aantal in cluster 1 en 2 gedaald. het aantal leerlingen in cluster 3/4 is in 2015 gedaald en sindsdien stabiel gebleven.

DUO: 1 cijfer WEC Brontabel als csv (202 bytes)

Afzenders