Financiën van besturen in het voortgezet onderwijs

Deze pagina toont, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, de financiële kengetallen van besturen in het voortgezet onderwijs. Verder wordt de samenstelling en ontwikkeling van de baten en lasten weergegeven.

Hieronder staan de financiële kengetallen van vo-besturen. Als eerst is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u hier.

Solvabiliteit van vo-besturen Aantal besturen, 2012 - 2016 (inclusief voorzieningen)
lager dan 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9hoger dan 0,9
201221877556272
201312787664354
2014189768883912
2015178980984813
20162166811085020

De solvabiliteit geeft weer of een bestuur op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde van 0,3. De solvabiliteit vertoont al jaren een licht stijgend beeld (van gemiddeld 0,57 in 2012 tot gemiddeld 0,63 in 2016).

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (244 bytes)
Liquiditeit van vo-besturen Aantal besturen, 2012 - 2016 (current ratio)
lager dan 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6hoger dan 6
20126311158204210
20134410973201409
2014431298226121119
2015371248448141325
201631114805420938

De liquiditeit geeft aan in welke mate een bestuur op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaliseringswaarde van 1. Voor het merendeel van de besturen ligt de liquiditeit hierboven. De afgelopen jaren is de liquiditeit van besturen gemiddeld genomen gestegen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (253 bytes)
Rentabiliteit van vo-besturen Aantal besturen, 2012 - 2016 (in procenten)
lager dan -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4hoger dan 4
2012182242955040
2013910155576104
20143327671053555
20151431461065791
2016342875844778

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een bestuur elkaar in evenwicht houden. Idealiter zijn de kosten en opbrengsten over meerdere jaren met elkaar in evenwicht en is de rentabiliteit over meerdere jaren gemiddeld nul. De rentabiliteit was in 2012 en 2013 flink verbeterd ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2014 was de rentabiliteit weer gedaald naar 0%, omdat besturen in het vo in dat jaar meer uitgaven dan er aan inkomsten binnenkwam. In 2016 ligt hij met 0,6% weer wat hoger.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (234 bytes)
Ontwikkeling lasten besturen vo 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
PersoneelAfschrijvingenHuisvestingOverig
20125072239399750
20135203246429762
20145369245421806
20155556248422853
20165781253443888

De totale lasten van besturen in het voortgezet onderwijs zijn gestegen. Bijna 80% van de lasten bestaan uit personele lasten. Dit percentage is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven. Onder "Gerelateerde grafieken" vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (193 bytes)
Ontwikkeling baten besturen vo 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
RijksbijdragenOverige overheidsbijdragenBaten werk in opdracht van derdenOverige baten
201260441191353
201363751261345
201463381212373
201566671184380
201669191174377

De totale baten van besturen in het voortgezet onderwijs zijn, net als de lasten, gestegen. De baten bestaan voor ruim 90% uit rijksbijdragen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (229 bytes)

Zie ook

Afzenders