Scholen met leerplusarrangementen

Een aantal scholen in Nederland komen in aanmerkingen voor een zogeheten leerplusarrangement (lpa).

Een lpa is extra geld bovenop de standaard bekostiging die een school ontvangt. Een school komt in aanmerking voor een lpa als het les geeft aan een bepaald percentage achterstandsleerlingen. In 2016 zijn er 635 scholen. In onderstaande grafiek is het percentage scholen met en zonder een lpa te zien uitgesplitst naar G4 of G27. G4 en G27 staan respectievelijk voor de 4 en de 27 grootste gemeenten in Nederland. Deze indeling wordt gebruikt omdat in deze gebieden relatief meer lpa-scholen staan. Onder 'gerelateerde grafieken' staat het percentage leerlingen dat op een school zit met een lpa.

Scholen met een lpa

Scholen met een lpa In procenten, naar gemeentegrootte
Percentage scholen
G4 met lpa10
G27 met lpa10
overig met lpa3
G4 zonder lpa4
G27 zonder lpa17
overig zonder lpa55

In totaal krijgt 23% van de scholen een lpa. Hiervan is 10% gevestigd in een van de 4 grootste gemeenten.

DUO Brontabel als csv (140 bytes)
Leerlingen op school met lpa In procenten, naar gemeentegrootte
Percentage scholen
G4 met lpa10
G27 met lpa10
overig met lpa3
G4 zonder lpa4
G27 zonder lpa17
overig zonder lpa55

In totaal zit 25% van de leerlingen op een school met een lpa. Hiervan zit 9% op een school in een van de 4 grootste gemeenten.

DUO Brontabel als csv (140 bytes)

Afzenders