Aantal vo-scholen

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal schoolbesturen. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen.

Het voortgezet onderwijs (vo) kent een aantal verschillende schoolsoorten. Dit heeft te maken met het aanbod van brugklassen of bijvoorbeeld praktijkonderwijs (pro).

Scholengemeenschappen kunnen er voor kiezen om maar 1 soort onderwijs aan te bieden of om meerdere schoolsoorten aan te bieden. Veel scholengemeenschappen doen dit laatste en er zijn scholengemeenschappen die alle schoolsoorten aanbieden. De taartdiagram laat het aantal scholen per categorie zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' staat de verdeling van leerlingen over deze scholen. 

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs
Vestigingen
20141420
20151433
20161461
20171464
20181454

Het aantal schoolvestigingen is tot en met 2017 gestegen tot 1464.  In 2018 is dit aantal licht gedaald naar 1454.

DUO: Basisregistratie Instellingen Brontabel als csv (69 bytes)
Aantal instellingen in het voortgezet onderwijs
Instellingen
2014655
2015651
2016648
2017652
2018649

Het aantal instellingen in het voortgezet onderwijs schommelt al jaren rond de 650.

DUO: Basisregistratie instellingen Brontabel als csv (65 bytes)
Aantal besturen in het voorgezet onderwijs
Besturen
2014343
2015338
2016336
2017338
2018330

In 2018 zijn er 330 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, dit is een daling ten opzichte van 2017 toen er nog 338 besturen waren.

DUO: Basisregistratie instellingen Brontabel als csv (61 bytes)

Aantal vo-instellingen

Aantal vo-instellingen Naar schoolsoort
Scholen
pro112
vbo3
vbo en pro1
avo cat.18
vwo42
avo sgs.138
avo en vbo (smal)38
avo, vbo en pro (smal)1
avo en vbo (breed)224
avo, vbo en pro (breed)53
verticale scholengemeenschappen8

In 2018 zijn er 638 instellingen in het voortgezet onderwijs. Onder vbo vallen de vmbo-basisberoeps, -kaderberoeps en -gemengde leerwegen. Onder avo vallen de vmbo-theoretische leerweg, het havo en het vwo. Met smal wordt bedoeld dat niet alle subsoorten aanwezig zijn en met breed dat alle subsoorten worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de schoolsoort avo/vbo (smal) is er een combinatie van havo/vwo/vmbo-tl en vmbo-bbl/vmbo-kbl/vmbo-gl mogelijk maar ze worden niet allemaal aangeboden. Verticale scholengemeenschappen zijn regionale opleiding centra (ROC's) en vakinstellingen.

DUO: Basisregistratie instellingen Brontabel als csv (210 bytes)
Verdeling leerlingen over schoolsoorten In absolute aantallen
Leerlingen
pro21431
vbo1091
vbo en pro586
avo cat.7787
vwo33921
avo sgs.179721
avo en vbo (smal)27596
avo, vbo en pro (smal)982
avo en vbo (breed)502332
avo, vbo en pro (breed)152217
verticale scholengemeenschappen8252

Op de brede scholengemeenschappen zit ongeveer 70% van alle vo-leerlingen.

DUO: 1 Cijfer VO 2018 Brontabel als csv (243 bytes)

Afzenders