Aantal vo-scholen

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal schoolbesturen. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen.

Het voortgezet onderwijs (vo) kent een aantal verschillende schoolsoorten. Dit heeft te maken met het aanbod van brugklassen of bijvoorbeeld praktijkonderwijs (pro).

Scholengemeenschappen kunnen er voor kiezen om maar 1 soort onderwijs aan te bieden of om meerdere schoolsoorten aan te bieden. Veel scholengemeenschappen doen dit laatste en er zijn scholengemeenschappen die alle schoolsoorten aanbieden. De taartdiagram laat het aantal scholen per categorie zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' staat de verdeling van leerlingen over deze scholen. 

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs
Vestigingen
20151433
20161461
20171464
20181460
20191451
20201438

Het aantal schoolvestigingen is tot en met 2017 gestegen tot 1464.  Na 2017 is dit aantal licht gedaald naar 1438.

DUO: Basisregistratie Instellingen Brontabel als csv (80 bytes)
Aantal instellingen in het voortgezet onderwijs
Instellingen
2015651
2016648
2017652
2018649
2019650
2020648

Het aantal instellingen in het voortgezet onderwijs schommelt al jaren rond de 650.

DUO: Basisregistratie instellingen Brontabel als csv (75 bytes)
Aantal besturen in het voorgezet onderwijs
Besturen
2015338
2016336
2017338
2018330
2019328
2020322

Na 2017  daalt het aantal besturen.

DUO: Basisregistratie instellingen Brontabel als csv (71 bytes)

Aantal vo-instellingen

Aantal vo-instellingen Naar schoolsoort
Scholen
pro111
vbo3
vbo en pro1
avo cat.16
vwo42
avo sgs.141
avo en vbo (smal)37
avo, vbo en pro (smal)1
avo en vbo (breed)225
avo, vbo en pro (breed)52
verticale scholengemeenschappen19

In 2020 zijn er 648 instellingen in het voortgezet onderwijs. Onder vbo vallen de vmbo-basisberoeps, -kaderberoeps en -gemengde leerwegen. Onder avo vallen de vmbo-theoretische leerweg, het havo en het vwo. Met smal wordt bedoeld dat niet alle subsoorten aanwezig zijn en met breed dat alle subsoorten worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de schoolsoort avo/vbo (smal) is er een combinatie van havo/vwo/vmbo-tl en vmbo-bbl/vmbo-kbl/vmbo-gl mogelijk maar ze worden niet allemaal aangeboden. Verticale scholengemeenschappen zijn regionale opleiding centra (ROC's) en vakinstellingen.

DUO: Basisregistratie instellingen Brontabel als csv (211 bytes)
Verdeling leerlingen over schoolsoorten In absolute aantallen
Leerlingen
pro21614
vbo1095
vbo en pro673
avo cat.6691
vwo32705
avo sgs.177199
avo en vbo (smal)26589
avo, vbo en pro (smal)968
avo en vbo (breed)479751
avo, vbo en pro (breed)146161
verticale scholengemeenschappen40875

Op de brede scholengemeenschappen zit ongeveer 70% van alle vo-leerlingen.

DUO: 1 Cijfer VO 2020 Brontabel als csv (244 bytes)

Afzenders