Aantal vo-scholen

Het voortgezet onderwijs (vo) kent een aantal verschillende schoolsoorten. Dit heeft te maken met het aanbod van brugklassen of bijvoorbeeld praktijkonderwijs (pro).

Scholengemeenschappen kunnen er voor kiezen om maar 1 soort onderwijs aan te bieden of om meerdere schoolsoorten aan te bieden. Veel scholengemeenschappen doen dit laatste en er zijn scholengemeenschappen die alle schoolsoorten aanbieden. De taartdiagram laat het aantal scholen per categorie zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' staat de verdeling van leerlingen over deze scholen. 

Aantal vo-scholen Naar schoolsoort
Scholen
pro112
vbo4
vbo/pro1
avo cat.17
vwo42
avo sgs.135
avo/vbo (smal)39
avo/vbo/pro (smal)1
avo/vbo (breed)223
avo/vbo/pro (breed)53
verticale scholengemeenschappen8

In 2016 zijn er 635 scholen in het voortgezet onderwijs. Onder vbo vallen de vmbo-basisberoeps, -kaderberoeps en -gemengde leerwegen. Onder avo vallen de vmbo-theoretische leerweg, het havo en het vwo. Met smal wordt bedoeld dat niet alle subsoorten aanwezig zijn en met breed dat alle subsoorten worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de schoolsoort avo/vbo (smal) is er een combinatie van havo/vwo/vmbo-tl en vmbo-bbl/vmbo-kbl/vmbo-gl mogelijk maar ze worden niet allemaal aangeboden. Verticale scholengemeenschappen zijn regionale opleiding centra (ROC's) en vakinstellingen.

DUO (BRIN) Brontabel als csv (196 bytes)
Verdeling leerlingen over schoolsoorten In absolute aantallen
Leerlingen
pro21789
vbo1388
vbo/pro552
avo cat.7573
vwo34563
avo sgs.180053
avo/vbo (smal)29375
avo/vbo/pro (smal)1107
avo/vbo (breed)518007
avo/vbo/pro (breed)158090
verticale scholengemeenschappen8536

Op de brede scholengemeenschappen zit ongeveer 70% van alle vo-leerlingen.

DUO: 1 Cijfer VO 2016 Brontabel als csv (230 bytes)

Afzenders