Uurlonen van leerlingen uitgestroomd uit het voortgezet speciaal onderwijs

Ongeveer 1.800 tot 2.000 leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt stromen jaarlijks uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Van degenen die 1 jaar later niet zijn teruggestroomd in het onderwijs is 35%-37% aan de slag als werknemer. Van deze 650 werknemers in 2017 wordt getoond wat zij verdienen per uur.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep vso-uitstromers (met uitstroomprofiel arbeidsmarkt) die werk hebben als werknemer en van mannen en vrouwen. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van vso-uitstromers met een Nederlandse en met een migratieachtergrond.

Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar geslacht

Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar geslacht In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal5,927,469,49
Mannen5,957,529,79
Vrouwen5,787,248,35

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2015/2016 die 1 jaar na uitstroom werknemer zijn, is het mediane uurloon €7,46. Een kwart van hen verdient in 2017 minder dan €5,92 per uur (1e kwartiel) en een kwart meer dan €9,49 per uur (3e kwartiel).

Het mediane uurloon van mannelijke vso-uitstromers is in 2017 met €7,52 wat hoger dan dat van vrouwelijke uitstromers (€7,24). Bij het 1e kwartiel is het verschil met €0,17 erg klein; bij het 3e kwartiel is het verschil met €1,44 groter (uurloon van mannen bij beide hoger). Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is dus dit jaar groter bij de hogere lonen dan bij de lagere lonen. De spreiding tussen de uurlonen (1e en 3e kwartiel) is bij de mannen groter dan bij de vrouwen.

CBS Brontabel als csv (602 bytes)
Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar migratieachtergrond In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal5,927,469,49
Nederlandse achtergrond5,927,339,17
Westerse migratieachtergrond5,827,7010,59
Niet-westerse migratieachtergrond5,977,5610,00

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2015/2016 die 1 jaar na uitstroom werknemer zijn, verdienen degenen met een migatieachtergrond wat meer per uur dan degenen met een Nederlandse achtergrond (mediaan van €7,70 tegen €7,56 tegen €7,33). Ook de spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) is bij de uitstromers met een migratieachtergrond dit jaar groter dan bij de groep met een Nederlandse achtergrond.

CBS Brontabel als csv (781 bytes)

Afzenders