Uurlonen van leerlingen uitgestroomd uit het voortgezet speciaal onderwijs

Ongeveer 1.900 tot 2.000 leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt stromen jaarlijks uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Van degenen die 1 jaar later niet zijn teruggestroomd in het onderwijs is ruim een derde (35%) aan de slag als werknemer. Van deze 550 werknemers wordt getoond wat zij verdienen per uur.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep vso-uitstromers (met uitstroomprofiel arbeidsmarkt) die werk hebben als werknemer en van mannen en vrouwen. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van vso-uitstromers met een Nederlandse en met een migratieachtergrond.

Uurloon van vso'ers één jaar na uitstroom (in oktober 2016), naar geslacht In procenten
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal4,886,478,20
Mannen5,236,548,23
Vrouwen3,965,857,72

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2014/2015 die 1 jaar na uitstroom werknemer zijn, is het mediane uurloon € 6,47. Een kwart van hen verdient in 2016 minder dan € 4,88 per uur (1e kwartiel) en een kwart meer dan € 8,20 per uur (3e kwartiel).

Het mediane uurloon van mannen is in 2016 met € 6,54 wat hoger dan dat van vrouwen (€ 5,85). Bij het 1e kwartiel is het verschil € 1,27 en bij het 3e kwartiel € 0,51 (uurloon van mannen bij beide hoger). Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is dus groter bij de lagere lonen dan bij de hogere lonen. De spreiding tussen de uurlonen (1e en 3e kwartiel) is bij de vrouwen groter dan bij de mannen.

CBS Brontabel als csv (131 bytes)
Uurloon van vso'ers één jaar na uitstroom (in oktober 2016), naar migratieachtergrond In procenten
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal4,886,478,2
Nederlandse achtergrond4,726,147,97
Westerse migratieachtergr.5,436,798,87
Niet-westerse migratieachtergr.5,47,149,79

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2014/2015 die 1 jaar na uitstroom werknemer zijn, verdienen degenen met een niet-westerse migatieachtergrond (mediaan € 7,14) meer per uur dan degenen met een Nederlandse achtergrond (mediaan € 6,14) of westerse migratieachtergrond (mediaan € 6,79). Ook de spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) is bij de uitstromers met een niet-westerse achtergrond groter dan bij de andere twee groepen.

CBS Brontabel als csv (213 bytes)

Afzenders