Uurlonen van leerlingen uitgestroomd uit het praktijkonderwijs

Ruim 3.000 leerlingen stromen jaarlijks het onderwijs uit vanuit het praktijkonderwijs (pro). Van degenen die 1 jaar later niet zijn teruggestroomd in het onderwijs is 6 op de 10 aan de slag als werknemer. Van deze 1.660 werknemers wordt getoond wat zij verdienen per uur.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep pro-uitstromers die werk hebben als werknemer en van mannen en vrouwen. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van pro-uitstromers met een Nederlandse en met een migratieachtergrond.

Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar geslacht

Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar geslacht In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal6,017,118,71
Mannen6,017,239,11
Vrouwen6,016,748,17

Van de pro-uitstromers uit schooljaar 2015/2016 die 1 jaar na uitstroom werknemer zijn, is het mediane uurloon €7,11. Een kwart van hen verdient in 2017 minder dan €6,01 per uur (1e kwartiel) en een kwart meer dan €8,71 per uur (3e kwartiel).

Het mediane uurloon van mannen is in 2017 €0,49 hoger dan van vrouwen. Bij het 1e kwartiel is er geen verschil en het 3e kwartiel ligt bij de mannen €0,94 hoger dan bij de vrouwen. Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is dus groter bij de hogere lonen dan bij de lagere lonen. Ook de spreiding tussen de uurlonen (1e en 3e kwartiel) is bij de mannen groter dan bij de vrouwen.

CBS Brontabel als csv (819 bytes)
Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar migratieachtergrond In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal6,017,118,71
Nederlandse achtergrond5,997,088,54
Westerse migratieachtergrond5,947,389,47
Niet-westerse migratieachtergrond6,157,199,20

Van de pro-uitstromers uit schooljaar 2015/2016 die 1 jaar na uitstroom werknemer zijn, verdienen degenen met een niet-westerse migatieachtergrond (mediaan €7,19) iets meer per uur dan degenen met een Nederlandse achtergrond (mediaan €7,08), maar minder dan degenen met een westerse migratieachtergrond (mediaan €7,38). Ook de spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) is bij de uitstromers met een westerse achtergrond groter dan bij de andere twee groepen.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders