Aansluiting voortgezet onderwijs-arbeidsmarkt

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt aandeel met werk gelijk gebleven maar aandeel met een uitkering gedaald

Van de vso-uitstromers uit schooljaar 2015/2016 heeft 3 op de 10 direct na uitstroom werk (31%) en iets minder dan de helft een uitkering (45%). Door het gelijk blijven van het aandeel met werk en de afname van het aandeel met een uitkering is vooral de groep met werk én een uitkering kleiner geworden en is de groep met alleen werk (en geen uitkering) groter geworden ten opzichte van het vorige cohort.

Aandeel pro-uitstromers met werk opnieuw gestegen en aandeel met een uitkering verder gedaald

Van de pro-uitstromers uit schooljaar 2015/2016 heeft meer dan de helft direct na uitstroom werk (56,1%) en iets minder dan een kwart een uitkering (23,3%). Door de toename van het aandeel met werk en de afname van het aandeel met een uitkering is vooral de groep met alleen werk (geen uitkering) groter geworden. De groepen met alleen een uitkering of met werk en een uitkering zijn kleiner geworden ten opzichte van het vorige cohort.

Afzenders