Aansluiting voortgezet onderwijs-arbeidsmarkt

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt aandeel met werk gestegen en aandeel met een uitkering verder gedaald

Van de vso-uitstromers uit schooljaar 2016/2017 heeft 39% direct na uitstroom werk en 33% een uitkering. Door de toename van het aandeel met werk en de afname van het aandeel met een uitkering is het aandeel met alleen werk (geen uitkering) opnieuw groter geworden dan bij het vorige cohort; zij vormen nu de grootste groep.

Aandeel pro-uitstromers met werk opnieuw gestegen en aandeel met een uitkering verder gedaald

Van de pro-uitstromers uit schooljaar 2016/2017 hebben ruim zes op de tien direct na uitstroom werk (63,8%) en minder dan twee op de tien een uitkering (18,1%). Door de toename van het aandeel met werk en de afname van het aandeel met een uitkering is de groep met alleen werk (geen uitkering) groter geworden. De groepen met alleen een uitkering, met werk en een uitkeringĀ of met geen van beide zijn kleiner geworden ten opzichte van het vorige cohort.

Afzenders