Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo of vwo. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het vmbo, havo en vwo bereiden voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

Afzenders