Stromen in het Nederlandse onderwijs

Van elke 100 kinderen stromen er op gemiddeld 12-jarige leeftijd 94 door naar het regulier voortgezet onderwijs. Van deze 94 komen er 45 zonder onderbreking in het vmbo terecht en 49 in het havo/vwo.

Leerlingen stromen vanuit het voortgezet onderwijs door naar het mbo, hbo of wo, eventueel via een omwegtraject. Uiteindelijk behalen er van elke 100 circa 14 zowel een bachelor- als een masterdiploma en 24 een bachelordiploma. 25 van de 100 kinderen behalen een startkwalificatie in het mbo (een mbo-diploma op niveau 2 of hoger).

Vanuit het basisonderwijs, inclusief speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, stroomt 94% door naar het voortgezet onderwijs, 2% naar het praktijkonderwijs en 3% naar voortgezet speciaal onderwijs.

De in-, uit- en doorstroom in het Nederlandse onderwijsstelsel in procenten van een cohort uitstromende basisonderwijsleerlingen, 2017.

In- en uitstroom voortgezet onderwijs

Na de eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs stroomt 2% van deze leerlingen uit zonder diploma, gaat 49% naar het havo/vwo en 45% naar het vmbo. In het praktijkonderwijs zien we een uitstroom zonder diploma van 1%, in het voortgezet speciaal onderwijs zien we een uitstroom zonder diploma van 3%. In het vmbo zien we een uitstroom met diploma van 1%. Dit percentage leerlingen heeft dus wel een vmbo-diploma behaald, maar stroomt niet door naar een beroepsopleiding of het havo. 41% stroomt wel door naar het mbo, tegenover 5% die naar havo gaat. Na havo gaat 4% naar het mbo.

In- en uitstroom mbo, hbo en wo

Vanuit de verschillende kwalificatieniveaus mbo is er een totale uitstroom met diploma van 25%, een totale uitstroom zonder diploma van 12% en een doorstroom van 15% naar het hbo. Vanuit het havo en vwo stroomt 24% door naar het hbo, waarna 24% het hbo met diploma verlaat en 13% zonder diploma uitstroomt. Vanuit het vwo tenslotte komt 17% op het wo terecht. Tijdens de bachelor-fase stroomt 4% uit zonder diploma, tegenover 13% die met een masterdiploma uitstroomt.

Meer weten?

Onder 'Thema's' zijn verschillende analyses over het thema Schoolloopbanen en onderwijsduur te vinden.

Afzenders