Hoogst behaald onderwijsniveau

Voor het meten van het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking wordt de Enquête Beroepsbevolking (EBB) gebruikt. De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld.

Dit kengetal gaat over de Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar. Er wordt binnen het hoogst behaalde onderwijsniveau een onderscheiding gemaakt naar vijf categorieën, namelijk de categorie basisonderwijs, de categorie vmbo, havo-, vwo-onderbouw en mbo1, de categorie havo, vwo en mbo2-4, de categorie hbo en wo bachelor en de categorie hbo en wo master of doctor. Daarnaast zijn cijfers beschikbaar over onderwijsniveau naar leeftijd, het aandeel hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen naar geslacht en een vergelijking van het onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen en 30- tot 35-jarigen in een aantal Europese landen.

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) In procenten
OnbekendHbo, wo master, doctorHbo, wo bachelorHavo, vwo, mbo2-4BasisonderwijsVmbo, havo,- vwo-onderbouw, mbo1
20071915,640,39,524,8
20080,89,216,339,69,524,7
20090,79,316,939,39,424,4
20100,89,417,439,29,323,9
20110,8917,6399,524,1
20120,99,317,9399,323,6
201329,917,640,29,820,6
20141,310,317,840,29,720,7
20151,210,418,539,89,720,4
20161,410,718,539,79,520,1

In 2016 beschikte in Nederland 11% van de 15- tot 75-jarigen over een afgeronde masteropleiding (zowel hbo als wo) of een doctorstitel. Ten opzichte van 2007 is dit een stijging van 2%-punt. In deze periode is ook het aandeel 15- tot 75-jarigen dat een bacheloropleiding als hoogst behaald onderwijsniveau heeft, met 3%-punt gestegen. Het aandeel met alleen basisonderwijs is ten opzichte van 2007 weinig veranderd en ligt iets onder de 10%. Degenen met als hoogst behaald onderwijsniveau havo of vwo of een opleiding op het niveau mbo-2, -3 of -4 vormen met 40% nog steeds de grootste groep.

CBS Brontabel als csv (438 bytes)
Hoogst behaald onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen (2016) In procenten
OnbekendHbo, wo master, doctorHbo, wo bachelorHavo, vwo, mbo2-4BasisonderwijsVmbo, havo,- vwo-onderbouw, mbo1
15 tot 25 jaar0,41,48,341,315,433,2
25 tot 35 jaar1,417,127,540,33,510,2
35 tot 45 jaar1,816,124,140,25,212,6
45 tot 55 jaar1,812,518,843,57,116,3
55 tot 65 jaar1,69,617,338,411,122
65 tot 75 jaar1,56,814,532,91628,3

In Nederland had in 2016 7% van de 65- tot 75-jarigen een diploma op het niveau van de hbo of wo master. Dit aandeel is onder jongere generaties beduidend groter. Zo ging het bij de 25- tot 35-jarigen om 17%. Het aandeel laagopgeleiden daarentegen is bij de 65- tot 75-jarigen weer groter. Van de 65- tot 75-jarigen had 16% alleen basisonderwijs, bij de 25- tot 35-jarigen gaat het om iets minder dan 4%. Omdat men tegenwoordig leerplichtig is en over een startkwalificatie moet beschikken, komt het weinig meer voor dat men als hoogst behaald niveau alleen basisonderwijs heeft. De leeftijdscategorie 15- tot 25-jarigen laat zoals verwacht sterk afwijkende resultaten zien. Dat komt doordat deze jongeren vaak nog op school zitten en naar verwachting nog een hoger niveau zullen behalen.

CBS Brontabel als csv (376 bytes)
Hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen naar mannen en vrouwen In procenten
TotaalMannenVrouwen
200735,234,436,0
200838,637,140,1
200939,137,141,2
201041,738,944,5
201140,737,144,3
201241,739,444,0
201342,138,945,3
201444,241,047,4
201545,742,548,9
201644,941,048,8

In 2016 was 45% van de 30- tot 35-jarigen hoogopgeleid. Dit aandeel is onder jonge vrouwen van 30 tot 35 jaar 7%-punt hoger dan onder hun mannelijke leeftijdsgenoten. Tien jaar geleden lagen de vrouwen 1,5%-punt voor op de mannen. Een van de Europese 2020 doelstellingen is dat 40% van de 30- tot 35-jarigen in 2020 hoogopgeleid is. Nederland voldoet daar op dit moment aan.

CBS Brontabel als csv (234 bytes)
Onderwijsniveau internationaal vergeleken: 15- tot 75-jarigen (2016) In procenten
Hoog opgeleidMiddelbaar opgeleidLaag opgeleid
EU-2826,145,228,7
VK37,640,821,6
FIN34,643,821,2
ZWE34,143,222,7
BEL31,937,430,7
DEN30,24227,9
NED29,739,930,4
FRA29,342,628
DUI24,45619,6

In 2016 was in het Verenigd Koninkrijk het aandeel hoogopgeleiden onder 15- tot 75-jarigen het grootst. Dit aandeel was 12%-punten groter dan het gemiddelde aandeel hoogopgeleiden in de EU. In Nederland is het aandeel hoogopgeleiden niet zo groot als in het Verenigd Koninkrijk, maar met 30% wel groter dan gemiddeld in de EU. In Duitsland was het aandeel hoogopgeleiden het laagst terwijl het aandeel middelbaar opgeleiden het hoogst was van de hier vergeleken landen.

Eurostat Brontabel als csv (225 bytes)
Onderwijsniveau internationaal vergeleken: 30- tot 35-jarigen (2016) In procenten
LaagopgeleidMiddelbaar-opgeleidHoogopgeleid
EU-2817,243,739,1
VK14,937,048,1
FIN9,344,546,1
ZWE12,336,651,0
BEL17,537,045,6
DEN15,436,847,7
NED15,239,145,7
FRA14,242,243,6
DUI12,953,933,2

In Zweden is het aandeel hoogopgeleiden het grootst. Dit aandeel is 12%-punten groter dan het gemiddelde aandeel hoogopgeleiden in de EU. Nederland kent een even groot aandeel hoogopgeleiden als Finland en België met 46%. In Duitsland is het aandeel hoogopgeleiden het laagst terwijl het aandeel middelbaar-opgeleiden het hoogst is. België kent het grootste aandeel laagopgeleiden. Dit aandeel is 1%-punt groter dan het gemiddelde aandeel laagopgeleiden in de EU.

Eurostat Brontabel als csv (228 bytes)

Afzenders