Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs (vo). Er zal worden ingegaan op het percentage vsv binnen de  verschillende onderwijssoorten.

Voor meer gedetaileerde informatie is er een downloadbare tabel  beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per vo-school  voor de afgelopen 3 jaar.

Naast algemene informatie over voortijdig schoolverlaten is informatie beschikbaar (per school en landelijk) over streefnormen en prestatienormen. OCW gebruikt streefnormen om te kunnen bepalen of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn.

 

Vsv in vo naar onderwijssoort 2015-2016
owsoortvsv %
brug 1-20,19
lwoo 1-20,48
brug 30,06
havo 30,12
vwo 30,09
lwoo 3-41,46
vmbo 3-40,85
havo 4-50,43
vwo 4-60,2
vm23,86
vmbo uitbesteed vavo15,51
havo uitbesteed vavo3,71
vwo uitbesteed vavo1,24

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo. In het schooljaar 2015-2016 was het vsv-percentage voor het vmbo-vavo 15,51%.

DUO Brontabel als csv (232 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2014-2015
owsoortvsv %
brug 1-20,17
lwoo 1-20,44
brug 30,25
havo 30,08
vwo 30,07
lwoo 3-41,52
vmbo 3-40,86
havo 4-50,41
vwo 4-60,18
vm24,21
vmbo uitbesteed vavo16,55
havo uitbesteed vavo3,96
vwo uitbesteed vavo1,18

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo. In het schooljaar 2014-2015 was het vsv-percentage voor het vmbo-vavo 16,55%.

DUO Brontabel als csv (233 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2013-2014
owsoortvsv %
brug 1-20,15
lwoo 1-20,42
brug 30,16
havo 30,1
vwo 30,07
lwoo 3-41,73
vmbo 3-40,95
havo 4-50,44
vwo 4-60,2
vm22,41
vmbo uitbesteed vavo20,11
havo uitbesteed vavo3,73
vwo uitbesteed vavo1,48

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo. In het schooljaar 2013-2014 was het vsv-percentage voor het vmbo-vavo 20,11%.

DUO Brontabel als csv (231 bytes)
Vsv naar onderwijssoort
Normonderwijssoortdlnvsvvsv %normpercentage
Onderbouwbrug 1-23477856720,190,2
lwoo 1-2524112530,480,2
brug 3489230,060,2
havo 344455540,120,2
vwo 344244390,090,2
Vmbo bovenbouwlwoo 3-4501797331,461,5
vmbo 3-416980014500,851,5
vm2466183,861,5
vmbo uitbesteed vavo102515915,511,5
Havo-vwo bovenbouwhavo 4-51167305020,430,1
vwo 4-61202782410,20,1
havo uitbesteed vavo38051413,710,1
vwo uitbesteed vavo1617201,240,1
DUO Brontabel als csv (496 bytes)

Zie ook

Afzenders