Internationale uitgaven aan onderwijs

In Education at a Glance (EaG) publiceert de OESO ieder jaar gegevens over de onderwijsstelsels in de 35 lidstaten van de OESO en een aantal partnerlanden. In EaG staat informatie over de toegang tot onderwijs, de participatie, doorstroming en financiële investering in het onderwijs, de organisatie van het onderwijs binnen scholen en de resultaten van het volgen van onderwijs.

De data zijn internationaal vergelijkbaar doordat landen volgens dezelfde definities, classificaties en met overeenkomende dekking rapporteren. Hieronder worden de uitgaven door onderwijsinstellingen per deelnemer voor een aantal landen vergeleken. Onder ‘Zie ook’ staan verwijzingen naar Education at a Glance, naar de onderwijs GPS van de OESO en vier directe links naar EaG-indicatoren die vaak gebruikt worden bij internationale vergelijkingen. De onderwijs GPS van de OESO is een navigatietool waarmee per land onderwijsdata en analyses zijn samen te stellen. Ook kunnen onderwijssytemen, onderwijsbeleid en resultaten en prestaties van het onderwijs van landen met elkaar vergeleken worden.

Uitgaven door onderwijsinstellingen per deelnemer (2014) In Amerikaanse dollars, gecorrigeerd voor koopkrachtverschillen, deelnemers uitgedrukt in voltijdstudenten
Primair onderwijsSecundair onderwijsTertiair onderwijs excl. onderzoeksgelden
BEL102161311810747
DUI85461168410048
FIN88121038710586
FRA73961181511310
GBR113671245218743
IER80071066510525
ITA844289277114
NED85291244611948
NOO131041514913059
POL702664557890
ZWE108041134210935
EU-2288031036010781

Onder andere de hoogte van lerarensalarissen, het aantal kinderen in een klas, de gebruikte materialen en faciliteiten en het aantal verplichte lesuren bepalen de verschillen tussen landen. Deze factoren veranderen meestal niet veel van jaar op jaar en ook de verdeling van de uitgaven per deelnemer over de onderwijssectoren is in de meeste EU-landen redelijk hetzelfde over de jaren heen.

CBS - OESO Brontabel als csv (348 bytes)

Afzenders