Sectoroverstijgend

Onder sectoroverstijgend staan de onderwerpen die betrekking hebben op meerdere onderwijssectoren tegelijk. Zo wordt er een beschrijving gegeven van het totale onderwijsstelsel.

Andere onderwerpen die hier aan bod komen zijn de schoolloopbanen van leerlingen/studenten, voortijdig schoolverlaters, de lerarenopleidingen en studiefinanciering.

Meer weten?

Onder Thema's zijn meer sectoroverstijgende cijfers en analyses te vinden. Zie de verwijzing onder 'Zie ook'.

Zie ook

Afzenders