Aantal en omvang van onderwijsinstellingen in het primair onderwijs

Het aantal erkende onderwijsinstellingen veranderd jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal erkende onderwijsinstellingen te vinden van 2013 tot en met 2017. Onder 'Gerelateerde grafieken' is het aantal erkende vestigingen en het aantal erkende onderwijsinstellingen per bestuur terug te vinden. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen onderwijsinstellingen, vestigingen en besturen. In de grafiek onder het aantal onderwijsinstellingen staat de gemiddelde schoolgrootte. In de grafiek onderaan de pagina is de verdeling naar denominatie van onderwijsinstellingen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de onderwijsinstelling weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit 2010, 2011 en 2012.

Aantal instellingen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHRbaosbaososovsovso
201366492917819449
201465492887919050
201564302845118238
201663472794717743
201762672734917443

Het totaal aantal instellingen in het primair onderwijs is gedaald van 6.893 in 2016 naar 6.806 in 2017. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2017 zijn er 80 bao-instellingen minder, 6 sbao-instellingen minder, 2 so-instellingen meer, 3 so/vso-instellingen minder en het aantal vso instellingen is gelijk gebleven.

DUO 1 cijfer PO 2010-2017 Brontabel als csv (235 bytes)
Aantal vestigingen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHRbaosbaososovsovso
20136807308166212178
20146706304176199188
20156584297193189197
20166494290188177206
20176405283194168200

In het bao en sbao neemt het aantal vestigingen al jaren af, ook van 2016 naar 2017 zet deze trend door. In het speciaal onderwijs is het aantal vestigingen na de invoering van passend onderwijs toegenomen. Na 2015 neemt het aantal vestigingen ook in het speciaal onderwijs langzaam af.

DUO 1 cijfer PO 2010-2017 Brontabel als csv (251 bytes)
Besturen in het primair onderwijs Naar aantal instellingen per bestuur
JAAR_INSCHR12 tm 56 tm 910 tm 1920 of meer
201350721712820283
201449221612420183
201547221012320080
201644920212919280
201743419512819079

Door schaalvergroting en een afname in het aantal instellingen neemt ook het aantal besturen af. In 2016 zijn er 1052 besturen, in 2017 nog 1026. Met name het aantal kleine besturen (met vijf of minder instellingen) neemt af.

DUO: 1 cijfer PO 2010-2017 & BRIN Brontabel als csv (249 bytes)
Gemiddelde instellingsgrootte Aantal leerlingen per instelling naar instellingstype
JAAR_INSCHRbaosbaososo-vsovso
2013222131158245234
2014223128155249230
2015224122140282258
2016225121154279242
2017226124159283243

De gemiddelde instellingsgrootte in het bao neemt sinds 2013 heel langzaam toe. De gemiddelde instellingsgrootte in het sbao neemt sinds 2015 weer langzaam toe, van 122 leerlingen in 2015 naar 124 leerlingen in 2017. In het speciaal onderwijs zien we bij alle drie de instellingstypen een stijging van de gemiddelde schoolgrootte van 2016 naar 2017. 

DUO 1 cijfer PO 2010-2017 Brontabel als csv (244 bytes)
Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie In procenten
JAAR_INSCHROpenbaarOverig bijzonderProtestants-ChristelijkRooms-Katholiek
201332,57,729,730,2
201432,37,829,630,3
201532,17,929,730,4
201631,98,029,730,5
201731,88,029,730,5

In 2017 zijn openbare onderwijsinstellingen het sterkst vertegenwoordigd (31,8%) gevolgd door Rooms-Katholieke instellingen (30,5%), Protestants-Christelijke instellingen (29,7%) en door instellingen met een denominatie in de categorie 'overig bijzonder' (8,0%). De verhouding tussen instellingen met verschillende denominaties is de laatste jaren stabiel gebleven.

DUO 1 cijfer PO 2010-2017 & BRIN Brontabel als csv (279 bytes)

Afzenders