Kengetallen

Aantal en omvang van instellingen in het primair onderwijs

Het aantal scholen wordt gebaseerd op het aantal hoofdvestigingen en het aantal nevenvestigingen.

De ontwikkeling van het aantal scholen wordt bepaald aan de hand van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de grafiek daaronder staat de gemiddelde schoolgrootte. In het taartdiagram is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.

Aantal scholen in het primair onderwijs
baosbao(v)so
20116806304324
20126742296322
20136649291321
20146549288318
20156430284271

Het aantal scholen in het primair onderwijs is in 2015 gedaald. In 2015 zijn er 119 minder bao-scholen, 4 minder sbao-scholen en 47 minder (v)so-scholen.

DUO Brontabel als csv (131 bytes)
Aantal nevenvestigingen
baosbao(v)so
201115922197
201215918197
201315817236
201415716245
201515313308

Het aantal nevenvestigingen is in het bao en het sbao iets lager dan vorig jaar. Het aantal nevenvestigingen in het (v)so is toegenomen van 245 in 2014 naar 308 in 2015.

DUO Brontabel als csv (119 bytes)
Besturen Naar aantal scholen per bestuur
12 t/m 56 t/m 910 t/m 1920 of meer
201154722013320784
201253521813219886
201350621712820283
201449121612420183
201547221012320080

Door schaalvergroting is het aantal besturen in het po verder gedaald. In 2014 waren er 1115 besturen, in 2015 is dit aantal gedaald naar 1085.

DUO Brontabel als csv (191 bytes)
Gemiddelde schoolgrootte Aantal leerlingen per school
baosbao(v)so
2010224139213
2011223137217
2012222135219
2013222131222
2014223128222
2015224122252

De gemiddelde schoolgrootte in het bao is tussen 2011 en 2015 weinig veranderd. De gemiddelde schoolgrootte in het sbao is gedaald van 137 leerlingen in 2011 naar 122 leerlingen in 2015. De gemiddelde schoolgrootte in het (v)so is door de toename van het aantal (v)so-leerlingen gestegen van 217 leerlingen in 2011 naar 252 leerlingen in 2015.

DUO: BRIN-registratie, leerlingentellingen Brontabel als csv (125 bytes)
Verdeling van basisscholen over denominatie In procenten, 2015
2015
Openbaar32
Protestants-christelijk30
Rooms-katholiek30
Overig bijzonder8

In 2015 zijn er ongeveer even veel Rooms-Katholieke (30%) als Protestants-Christelijke (30%) basisscholen. Openbare basisscholen zijn met 32% het sterkst vertegenwoordigd. 

DUO Brontabel als csv (88 bytes)