Aantal en omvang van instellingen in het primair onderwijs

Het aantal scholen wordt gebaseerd op het aantal hoofdvestigingen en het aantal nevenvestigingen.

De ontwikkeling van het aantal scholen wordt bepaald aan de hand van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de grafiek daaronder staat de gemiddelde schoolgrootte. In het taartdiagram is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.

Aantal scholen in het primair onderwijs
baosbao(v)so
20126742296322
20136649291321
20146549288318
20156430284271
20166347279267

Het aantal scholen in het primair onderwijs is in 2016 gedaald. In 2016 zijn er 83 minder bao-scholen, 5 minder sbao-scholen en 4 minder (v)so-scholen.

DUO Brontabel als csv (150 bytes)
Aantal nevenvestigingen
baosbao(v)so
201215918197
201315817236
201415716245
201515313308
201614711304

Het aantal nevenvestigingen is in het bao, (v)so en het sbao iets lager dan vorig jaar. Het aantal nevenvestigingen in het (v)so was vorig jaar nog toegenomen van 245 in 2014 naar 308.

DUO Brontabel als csv (136 bytes)
Besturen Naar aantal scholen per bestuur
12 t/m 56 t/m 910 t/m 1920 of meer
201253521813219886
201350621712820283
201449121612420183
201547221012320080
201644920212919280

Door schaalvergroting is het aantal besturen in het po verder gedaald. In 2015 waren er 1085 besturen, in 2016 is dit aantal gedaald naar 1052.

DUO Brontabel als csv (216 bytes)
Gemiddelde schoolgrootte Aantal leerlingen per school
baosbao(v)so
2012222135219
2013222131222
2014223128222
2015224122252
2016225121251

De gemiddelde schoolgrootte in het bao is tussen 2012 en 2016 weinig veranderd. De gemiddelde schoolgrootte in het sbao is gedaald van 135 leerlingen in 2012 naar 121 leerlingen in 2016. De gemiddelde schoolgrootte in het (v)so is door de toename van het aantal (v)so-leerlingen gestegen van 219 leerlingen in 2012 naar 251 leerlingen in 2016.

DUO: BRIN-registratie, leerlingentellingen Brontabel als csv (143 bytes)
Verdeling van basisscholen over denominatie In procenten, 2016
2016
Openbaar32
Protestants-christelijk30
Rooms-katholiek30
Overig bijzonder8

In 2016 zijn er ongeveer even veel Rooms-Katholieke (30%) als Protestants-Christelijke (30%) basisscholen. Openbare basisscholen zijn met 32% het sterkst vertegenwoordigd. 

DUO Brontabel als csv (88 bytes)

Afzenders