Totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs

De overheid, bedrijven en huishoudens geven geld uit aan scholen voor (pre)primair onderwijs of voor het (laten) volgen van (pre)primair onderwijs.

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan scholen voor (pre)primair onderwijs beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan scholen per leerling.

Totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs

Totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs Per economische sector, mld euro
OverheidHuishoudensBedrijven
20006,70,20
20059,50,20
201010,90,20
201510,70,40,1
201610,70,40,1
201711,00,40,1
2018*11,60,40,1

In Nederland wordt het (pre)primair onderwijs bijna geheel door de overheid bekostigd. Huishoudens betalen daarnaast voor (pre)primair onderwijs aan particuliere en internationale scholen, de educatieve dagbesteding van driejarige kinderen in kinderopvang en peuterspeelzaal, ouderbijdragen en Cito-trainingen. In 2018 gaven huishoudens 395 miljoen euro uit aan (pre)primair onderwijs. Bedrijven dragen financieel bij aan de educatieve dagbesteding in de kinderopvang voor driejarige kinderen van werkende ouders.

CBS Brontabel als csv (159 bytes)

Ontwikkeling totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs

Ontwikkeling totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
Lopende prijzenPrijspeil 2000
20006,86,8
20017,77,4
20028,57,9
20039,38,4
20049,38,3
20059,68,5
20069,88,4
20079,98,3
200810,58,6
2009119
201011,29,1
201111,39,1
201211,39
201311,59,1
201411,18,7
201511,18,7
201611,28,7
201711,58,8
2018*12,19

In 2018 is in totaal 12,1 miljard euro uitgegeven aan (pre)primair onderwijs. Ook uitgedrukt in prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2018 hoger dan in 2017 (261 miljoen euro hoger).

CBS Brontabel als csv (303 bytes)

Uitgaven aan scholen in het (pre)primair onderwijs

Uitgaven aan scholen in het (pre)primair onderwijs Mld euro
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20006,7
20017,6
20028,4
20039,2
20049,2
20059,5
20069,6
20079,7
200810,3
200910,8
201010,9
201110,7
201210,7
201311
201410,6
201510,7
201610,7
201711
2018*11,5

De uitgaven in het (pre)primair onderwijs zijn voor het grootste deel uitgaven aan onderwijsinstellingen. In 2018 zijn deze uitgaven ruim 540 miljoen euro hoger dan in 2017. De Rijksoverheid heeft in 2018 structureel bekostiging toegevoegd aan de lumpsum voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten in het primair onderwijs. Daarnaast is er bekostiging  toegevoegd voor verlaging van de werkdruk en is naar aanleiding van loon- en prijsbijstellingen meer bekostiging aan de scholen verstrekt.

CBS Brontabel als csv (242 bytes)
Uitgaven aan scholen in het (pre)primair onderwijs per leerling Euro
Uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling
20003981
20014496
20024974
20035419
20045416
20055623
20065705
20075765
20086120
20096442
20106533
20116536
20126625
20136875
20146751
20156841
20166945
20177215
2018*7664

Sinds 2009 daalt het aantal leerlingen in het (pre)primair onderwijs. In 2018 zijn de uitgaven aan scholen per leerling 7.664 euro.

CBS Brontabel als csv (260 bytes)

Afzenders