Vacatureontwikkeling in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. Hier beperken we ons vooral tot de vacatures voor onderwijsgevend personeel.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het primair onderwijs. Onder 'Gerelateerde grafieken' is een opsplitsing opgenomen naar landsdeel.

Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2013/2014
Index aantal vacatures
2013/2014100
2014/2015140
2015/2016209
2016/2017315

In het primair onderwijs is het aantal gevonden vacatures behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar personeel.

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2016-2017 Brontabel als csv (85 bytes)
Verdeling vacatures primair onderwijs (onderwijsgevend personeel) Naar landsdeel
2016/2017
Noord-Nederland1,0%
Oost-Nederland14,1%
West-Nederland80,0%
Zuid-Nederland4,9%

Verreweg de meeste vacatures in het primair onderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als vorig jaar. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2016-2017 Brontabel als csv (99 bytes)
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs (onderwijsgevend personeel) In 2016/2017
tot 5 kandidaten5 tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 kandidaten of meer
po43%38%9%9%

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde. Voor onderwijsgevend personeel zijn er in 43% van de gevallen maximaal 4 kandidaten en in 9% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder kandidaten per vacature. Vorig jaar waren er voor 42% van de vacatures voor onderwijsgevend personeel tot 10 kandidaten. Dit jaar is dat 83%.

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2016-2017 Brontabel als csv (100 bytes)
Mate waarin vacatures vervuld zijn (onderwijsgevend personeel) In 2016/2017
po
Ja, volledig82%
Ja, deels5%
Nee13%

Van de vacatures in het primair onderwijs in 2016/2017 is 82% volledig vervuld, 5% deels vervuld en 13% is op het moment van het invullen van de vragenlijnst (gemiddeld 3,5 maand na het plaatsen van de vacature) nog niet vervuld.

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2016-2017 Brontabel als csv (46 bytes)

Afzenders