Vacatureontwikkeling in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. 

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het primair onderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)

Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2014-'15
2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
PO - docent100149225347352
PO - directie100130202245184
PO - ondersteuning100126287368384
PO - totaal100147241351352

In het primair onderwijs is het aantal gevonden vacatures behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar personeel. DIt geldt voor alle functiecategorieën maar in mindere mate voor directiefuncties.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (193 bytes)

Aantal kandidaten vacature primair onderwijs docent

Aantal kandidaten vacature primair onderwijs docent
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-2014241462
2014-2015232651
2015-2016422235
2016-20178199
2017-20188884
2018-20199343

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde. In 2018-'19 zijn er voor 93% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in 3% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature. In 2013-'14 waren er voor 62% van de vacatures voor docenten 20 of meer kandidaten.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor directie- en ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd dat er een kandidaat is  gevonden voor een docentvacature in 2018-'19.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (177 bytes)
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs directie
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-20147787
2014-20156687
2015-2016152362
2016-2017363034
2017-2018442730
2018-2019472528

In 2018-'19 zijn er voor 47% van de directievacatures maximaal 9 kandidaten en in 28% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature. In 2013-'14 waren er voor 87% van de directievacatures 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (179 bytes)
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs ondersteuning
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-201421681
2014-2015112069
2015-2016211961
2016-2017552520
2017-2018452728
2018-2019532423

In 2018-'19 zijn er voor 53% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 23% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature. 
In 2013-'14 waren er voor 81% van de ondersteuningsvacatures 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (182 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent 2017/2018
2018-2019
Minder dan twee weken10%
Twee weken tot een maand33%
Tussen 1 en 2 maanden29%
Tussen 2 en 3 maanden15%
Langer dan 3 maanden12%
Weet ik niet1%

Bij 43% van de docentvacatures in het primair onderwijs in 2018-'19 is binnen twee weken de kandidaat bekend. Bij 27% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2018-'19 Brontabel als csv (166 bytes)

Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, docent
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-20141157311
2014-20151147411
2015-20160127810
2016-2017114805
2017-2018313786
2018-2019315766

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het primair onderwijs. Verreweg de meeste docentvacatures in het primair onderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.
Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (192 bytes)
Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, directie
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-20143206215
2014-20154196314
2015-20165156317
2016-20178205814
2017-20184186612
2018-20195196115

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Deze verdeling over de jaren is redelijk stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (195 bytes)
Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, ondersteuning
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-20144145824
2014-20153175821
2015-20163165922
2016-2017624619
2017-201812156310
2018-20191215658

De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren veranderd. Het aandeel vacatures in Noord-Nederland is toegenomen en in 2018-'19 ongeveer even groot als Zuid-Nederland. De meeste vacatures worden onderverminderd in West-Nederland gevonden.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (195 bytes)

Afzenders