Uitval startende leraren primair onderwijs

De startende leraar

Als startende leraar sta je er opeens alleen voor. Ervaring krijgen in lesgeven kost tijd. Daarom is strategisch personeelsbeleid nodig dat ervoor zorgt dat starters in de eerste 3 jaar van hun loopbaan begeleid en ondersteund worden. Een vloeiende overgang van opleiding naar beroepspraktijk is belangrijk om te zorgen dat de eerste jaren van het leraarschap een vliegende start zijn en beginnende leraren blijven werken in het onderwijs.

Uitval startende leraren

De ambitie is dat het aandeel startende leraren in het po en vo dat binnen 5 jaar het beroep verlaat, daalt. DUO berekent op basis van de door scholen aangeleverde personeelsgegevens 2 indicatoren: jaarcijfers en driejaarsgemiddelden. Omdat vanaf 2012 personen nauwkeuriger worden waargenomen dan voorheen, kunnen jaarcijfers worden gepresenteerd. In de jaren vóór 2012 moet worden volstaan met driejaarsgemiddelden. Beide indicatoren tonen het percentage leraren (jonger dan 30 jaar) die uitstromen (uit de sector) nadat zij 1, 2, 3 of 5 jaar daarvoor waren gestart als leraar. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten.

Po uitval startende leraren (jaarcijfers)

Po uitval startende leraren (jaarcijfers) In procenten
uitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 2 jarenuitgestroomd na 3 jaren
2012242423
2013222221
2014191917
2015181515
20161211
20178
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (156 bytes)
Po uitval startende leraren (driejaarsgemiddelden) In procenten
ingestroomd inuitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 3 jarenuitgestroomd na 5 jaren
2006-2008121419
2007-2009131721
2008-2010152021
2009-2011192222
2010-2012232422
2011-2013242321
2012-20142220
2013-20152017
2014-201617
2015-201713
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (275 bytes)

Welke beweging is zichtbaar?

Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Vijf jaar eerder was dat nog 24%. De uitval van startende leraren in het po nam tot 2013 toe, daarna is het percentage dat uitstroomt afgenomen. Er is een positieve trend zichtbaar.

Inzoomend op de begeleiding van starters in het po, is er sprake van een duidelijk stijgende lijn: in 2015 ontving 72% van de startende leraren in het po een of andere vorm van begeleiding; ten opzichte van 84% in 2018 (Dashboard bestuursakkoord PO 2019).

Afzenders