Functiemix primair onderwijs

De verdeling van de werkgelegenheid onder leraren in fte naar salarisschaal wordt ook wel functiemix genoemd. In onderstaande grafiek is de functiemix in het basisonderwijs (bao) te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' kunt u de functiemix in het speciaal basisonderwijs (sbao)/ (voortgezet) speciaal onderwijs vinden.

Functiemix bao

Functiemix bao In procenten (op basis van fte's)
Salarisschaal LASalarisschaal LBSalarisschaal LCSalarisschaal L10Salarisschaal L11Salarisschaal L12Overig
2009981,90,10
201093,16,80,10
201185,8140,10
20128217,90,20
201378,621,10,20
201475,624,20,20
201574,225,50,30
201673,6260,30,1
201772,826,80,40
201800071,727,80,50
201900071,428,10,50

Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het basisonderwijs in schaal LA uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 72,8% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LB nam juist toe tot 26,8% in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld. Met ingang van september 2018 zijn de schalen in het primair onderwijs veranderd.

DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (387 bytes)
Functiemix sbao/(v)so In procenten (op basis van fte's)
Salarisschaal LASalarisschaal LBSalarisschaal LCSalarisschaal L10Salarisschaal L11Salarisschaal L12Overig
20090,597,32,10,1
20100,4963,50,1
20110,293,26,50,1
20120,391,38,40,1
20130,289,89,90,1
20140,388,311,30,1
20150,486,812,80,1
20160,486,213,20,1
20170,68613,30,1
20180,10,20,30,685,413,40
20190,10,20,31,384,913,20,1

Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in schaal LB uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 86,0% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LC nam juist toe tot 13,3% in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld. Met ingang van september 2018 zijn de schalen in het primair onderwijs veranderd.

DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (418 bytes)

Afzenders