Leerlingenstromen in het primair onderwijs

De leerlingenstromen in het primair onderwijs (po) betreft de in-, door- en uitstroom van leerlingen.

De eerste grafiek laat de in- en doorstroom zien in het bao. De tweede grafiek geeft cijfers over de uitstroom. Voor beide grafieken geldt dat onder 'Gerelateerde grafieken' cijfers te vinden zijn voor het speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). In de derde grafiek staat het aantal verwijzingen vanuit het bao naar het sbao.

In de legenda van de grafieken kunnen onderdelen worden weggefilterd. Door bijvoorbeeld op 'geen onderwijs' bij onderstaande grafiek te klikken verdwijnt deze populatie uit de grafiek. Hierdoor zijn de relatief veel kleinere aantallen van het sbao en so makkelijker te vergelijken.

In- en doorstroom in het bao

In- en doorstroom in het bao Aantal x 1.000
sbaosoGeen onderwijs
20130,20,8190,4
20140,20,7190,7
20150,20,8192,8
20160,20,8187,9
20170,30,5186

De instroom van kinderen in het basisonderwijs (bao) is in 2017 gedaald ten opzicht van 2016. Er zijn in 2017 iets meer leerling vanuit het sbao ingestroomd maar er zijn minder leerlingen ingestroomd die in het so of nog niet in het onderwijs zaten.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (183 bytes)
In- en doorstroom in het sbao Aantal x 1.000
baosoGeen onderwijs
20136,90,80,9
20146,80,81,1
20155,30,91,1
20166,40,91,1
201770,71,2

De instroom in het sbao is toegenomen. Deze stijging komt doordat er 600 leerlingen meer ingestroomd zijn vanuit het bao en iets meer die daarvoor niet in het onderwijs zaten. Daarentegen zijn er iets minder leerlingen vanuit het so in het sbao gestroomd.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (162 bytes)
In- en doorstroom in het so Aantal x 1.000
baosbaovsoGeen onderwijs
20133,70,90,12,6
20143,5102,5
20152,90,702,5
20163,40,902,6
20173,80,902,9

De instroom vanuit het bao in het so is toegenomen. De instroom van leerlingen die nog niet in het onderwijs zaten is ook licht gestegen.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (196 bytes)
In- en doorstroom in het vso Aantal x 1.000
baosbaoso(s)voGeen onderwijs
20130,80,55,44,10,7
20140,80,64,44,20,5
20150,70,543,60,5
20160,70,644,20,5
20170,80,844,10,5

De instroom vanuit het vo is licht afgenomen in vergelijking met 2016. De instroom vanuit het bao en het sbao is echter iets toegenomen.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (233 bytes)

Uitstroom uit het bao

Uitstroom uit het bao Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
2013191,69,7
2014189,79,8
2015189,89,6
2016184,59,8
2017178,69,8

De totale uitstroom uit het bao is afgenomen. Het aantal leerlingen dat door gaat naar het vo is in 2017 met 178.600 leerlingen lager dan de uitstroom in 2016. Het aantal leerlingen dat in 2017 na het basisonderwijs geen onderwijs meer volgt, is gelijk aan 2016

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (146 bytes)
Uitstroom uit het sbao Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20138,50,3
20147,90,3
20157,60,3
20167,20,3
20176,60,2

De uitstroom uit het sbao is in 2017 verder afgenomen. 6.600 leerlingen zijn naar het vo gegaan en 200 leerlingen volgen na het sbao geen onderwijs meer.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (132 bytes)
Uitstroom uit het so Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20131,20,6
20141,40,4
20151,50,4
20161,40,4
20171,30,4

De totale uitstroom uit het so is in 2017 iets lager dan die in 2016. Het aantal leerlingen dat na het so door gaat naar het vo is met ongeveer 100 leerlingen afgenomen en er zijn even veel leerlingen die na het so stoppen met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (132 bytes)
Uitstroom uit het vso Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20134,44,8
20144,85,3
20155,15,4
20164,95,6
20175,15,4

De totale uitstroom uit het vso is ten opzichte van 2016 gelijk gebleven. Er zijn wel iets meer leerlingen doorgegaan naar het vo maar minder leerlingen gestopt met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (132 bytes)

Verwijzingen bao naar sbao

Verwijzingen bao naar sbao Naar leeftijd, 2018
Leeftijdschooljaar_2017_2018
10 jaar605
11 jaar of ouder118
4 jaar363
5 jaar733
6 jaar1214
7 jaar1472
8 jaar1584
9 jaar1298

De meeste leerlingen die vanuit het bao naar het sbao worden verwezen zijn 6 tot en met 9 jaar oud. In totaal zijn in het schooljaar 2017/2018 7.387 leerlingen van het bao naar het sbao verwezen. In de brontabel bij deze figuur (te vinden onder 'Download deze grafiek') zijn ook aantallen voor eerdere jaren terug te vinden.

DUO: 1 cijfer PO Brontabel als csv (368 bytes)

Afzenders