Leerlingenstromen in het primair onderwijs

De leerlingenstromen in het primair onderwijs (po) betreft de in-, door- en uitstroom van leerlingen.

De eerste grafiek laat de in- en doorstroom zien in het bao. De tweede grafiek geeft cijfers over de uitstroom. Voor beide grafieken geldt dat onder 'Gerelateerde grafieken' cijfers te vinden zijn voor het speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). In de derde grafiek staat het aantal verwijzingen vanuit het bao naar het sbao.

In de legenda van de grafieken kunnen onderdelen worden weggefilterd. Door bijvoorbeeld op 'geen onderwijs' bij onderstaande grafiek te klikken verdwijnt deze populatie uit de grafiek. Hierdoor zijn de relatief veel kleinere aantallen van het sbao en so makkelijker te vergelijken.

In- en doorstroom in het bao

In- en doorstroom in het bao Aantal x 1.000
sbaosoGeen onderwijs
20160,20,8187,8
20170,30,5185,9
20180,30,6187,0
20190,30,7183,9
20200,30,6182,3

De totale instroom van kinderen in het basisonderwijs (bao) is in 2020 is heel licht gedaald ten opzichte van 2019. Er zijn in 2020 ongeveer evenveel leerlingen vanuit het sbao ingestroomd, er zijn iets minder leerlingen ingestroomd die in het so zaten en er zijn iets minder leerlingen ingestroomd die nog niet in het onderwijs zaten.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (205 bytes)
In- en doorstroom in het sbao Aantal x 1.000
baosoGeen onderwijs
20166,40,91,1
20177,00,71,2
20187,40,81,4
20197,40,71,4
20206,30,81,3

De totale instroom in het sbao is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een kleinere instroom vanuit het bao.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (184 bytes)
In- en doorstroom in het so Aantal x 1.000
baosbaovsoGeen onderwijs
20163,40,90,02,6
20173,80,90,02,9
20183,81,00,03,1
20193,81,10,03,0
20203,50,90,03,0

De totale instroom in het so is in 2020 iets afgenomen ten opzichte van 2019. De instroom vanuit het sbao in het so is iets afgenomen en de instroom van leerlingen die nog niet in het onderwijs zaten is gelijk gebleven.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (222 bytes)
In- en doorstroom in het vso Aantal x 1.000
baosbaoso(s)voGeen onderwijs
20160,70,64,04,40,4
20170,80,74,04,20,5
20180,80,83,94,10,5
20190,80,93,84,20,5
20200,81,04,03,50,6

De totale instroom in het vso is in 2020 iets afgenomen ten opzichte van 2019. De instroom vanuit het sbao en het so is iets toegenomen en de instroom vanuit het s(v)o is afgenomen.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (265 bytes)

Uitstroom uit het bao

Uitstroom uit het bao Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
2016184,59,5
2017178,99,4
2018175,78,6
2019173,88,1
2020175,67,4

De totale uitstroom uit het bao is in 2020 iets toegenomen ten opzichte van 2019. Het aantal leerlingen dat naar het vo gaat is iets gestegen en het aantal leerlingen dat geen onderwijs meer volgt, is juist gedaald.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (164 bytes)
Uitstroom uit het sbao Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20167,20,3
20176,60,2
20186,30,3
20196,20,2
20206,00,2

De uitstroom uit het sbao is in 2020 verder afgenomen. 6.000 leerlingen zijn naar het vo gegaan en 200 leerlingen volgen na het sbao geen onderwijs meer.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (146 bytes)
Uitstroom uit het so Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20161,40,4
20171,30,4
20181,20,4
20191,10,5
20201,10,4

De totale uitstroom uit het so is in 2020 iets lager dan in 2019. Sinds 2016 is het aantal leerlingen dat na het so doorgaat naar het vo ieder jaar met ongeveer 100 leerlingen afgenomen, behalve in 2020. Verder zijn ieder jaar ongeveer evenveel leerlingen die na het so stoppen met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (146 bytes)
Uitstroom uit het vso Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20165,05,6
20175,15,4
20184,95,3
20194,65,5
20204,85,0

De totale uitstroom uit het vso is in 2020 iets afgenomen ten opzichte van 2019. Er zijn wel iets meer leerlingen doorgegaan naar het vo, maar minder leerlingen gestopt met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (146 bytes)

Verwijzingen bao naar sbao

Verwijzingen bao naar sbao Naar leeftijd, 2020
Leeftijdschooljaar_2019_2020
10 jaar512
11 jaar of ouder89
4 jaar301
5 jaar578
6 jaar1053
7 jaar1379
8 jaar1351
9 jaar990

De meeste leerlingen die vanuit het bao naar het sbao worden verwezen zijn 6 tot en met 9 jaar oud. In totaal zijn in het schooljaar 2020/2021 6.253 leerlingen van het bao naar het sbao verwezen. In de brontabel bij deze figuur (te vinden onder 'Download deze grafiek') zijn ook aantallen voor eerdere jaren terug te vinden.

DUO: 1 cijfer PO Brontabel als csv (368 bytes)

Afzenders