Leerlingenstromen in het primair onderwijs

De leerlingenstromen in het primair onderwijs (po) betreft de in-, door- en uitstroom van leerlingen.

De eerste grafiek laat de in- en doorstroom zien in het bao. De tweede grafiek geeft cijfers over de uitstroom. Voor beide grafieken geldt dat onder 'Gerelateerde grafieken' cijfers te vinden zijn voor het speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). In de derde grafiek staat het aantal verwijzingen vanuit het bao naar het sbao.

In de legenda van de grafieken kunnen onderdelen worden weggefilterd. Door bijvoorbeeld op 'geen onderwijs' bij onderstaande grafiek te klikken verdwijnt deze populatie uit de grafiek. Hierdoor zijn de relatief veel kleinere aantallen van het sbao en so makkelijker te vergelijken.

In- en doorstroom in het bao

In- en doorstroom in het bao Aantal x 1.000
sbaosoGeen onderwijs
20150,20,8192,8
20160,20,8187,9
20170,30,5185,9
20180,30,6187
20190,30,7183,8

De totale instroom van kinderen in het basisonderwijs (bao) is in 2019 iets gedaald ten opzicht van 2018. Er zijn in 2019 ongeveer evenveel leerlingen vanuit het sbao ingestroomd, er zijn iets meer leerlingen ingestroomd die in het so zaten en er zijn minder leerlingen ingestroomd die nog niet in het onderwijs zaten.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (183 bytes)
In- en doorstroom in het sbao Aantal x 1.000
baosoGeen onderwijs
20155,30,91
20166,40,91,1
201770,71,2
20187,40,81,4
20197,40,71,4

De totale instroom in het sbao is in 2019 iets gedaald ten opzichte van 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door een iets kleinere instroom vanuit het so.

DUO: 1 cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (164 bytes)
In- en doorstroom in het so Aantal x 1.000
baosbaovsoGeen onderwijs
20152,90,702,4
20163,40,902,6
20173,80,902,9
20183,8103,1
20193,81,103

De totale instroom in het so is in 2019 iets toegenomen ten opzichte van 2018. De instroom vanuit het sbao in het so is iets toegenomen en de instroom van leerlingen die nog niet in het onderwijs zaten is iets gedaald.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (188 bytes)
In- en doorstroom in het vso Aantal x 1.000
baosbaoso(s)voGeen onderwijs
20150,60,543,90,3
20160,70,644,20,5
20170,80,844,20,5
20180,80,83,94,10,5
20190,80,93,84,20,5

De totale instroom in het vso is in 2019 iets toegenomen ten opzichte van 2018. De instroom vanuit het sbao en het (s)vo is iets toegenomen en de instroom vanuit het so is iets afgenomen.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (235 bytes)

Uitstroom uit het bao

Uitstroom uit het bao Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
2015189,89,6
2016184,59,5
2017178,99,4
2018175,78,6
2019173,78,3

De totale uitstroom uit het bao is in 2019 iets afgenomen ten opzichte van 2018. Zowel het aantal leerlingen dat naar het vo gaat als het aantal leerlingen dat geen onderwijs meer volgt, is iets gedaald.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (148 bytes)
Uitstroom uit het sbao Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20157,60,3
20167,20,3
20176,60,2
20186,30,3
20196,20,2

De uitstroom uit het sbao is in 2019 verder afgenomen. 6.200 leerlingen zijn naar het vo gegaan en 200 leerlingen volgen na het sbao geen onderwijs meer.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (132 bytes)
Uitstroom uit het so Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20151,50,4
20161,40,4
20171,30,4
20181,20,4
20191,10,4

De totale uitstroom uit het so is in 2019 iets lager dan in 2018. Sinds 2015 is het aantal leerlingen dat na het so doorgaat naar het vo ieder jaar met ongeveer 100 leerlingen afgenomen en er zijn ieder jaar evenveel leerlingen die na het so stoppen met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (132 bytes)
Uitstroom uit het vso Aantal x 1.000
voGeen onderwijs
20155,15,4
20164,95,6
201755,4
20184,85,4
20194,55,4

De totale uitstroom uit het vso is in 2019 iets afgenomen ten opzichte van 2018. Er zijn iets minder leerlingen doorgegaan naar het vo en evenveel leerlingen gestopt met het volgen van onderwijs.

DUO: 1 Cijfer PO en onderwijsmatrices Brontabel als csv (130 bytes)

Verwijzingen bao naar sbao

Verwijzingen bao naar sbao Naar leeftijd, 2019
Leeftijdschooljaar_2018_2019
10 jaar669
11 jaar of ouder111
4 jaar386
5 jaar684
6 jaar1209
7 jaar1489
8 jaar1540
9 jaar1300

De meeste leerlingen die vanuit het bao naar het sbao worden verwezen zijn 6 tot en met 9 jaar oud. In totaal zijn in het schooljaar 2018/2019 7.388 leerlingen van het bao naar het sbao verwezen. In de brontabel bij deze figuur (te vinden onder 'Download deze grafiek') zijn ook aantallen voor eerdere jaren terug te vinden.

DUO: 1 cijfer PO Brontabel als csv (368 bytes)

Afzenders