Prognose aantal leerlingen po

Jaarlijks maakt het Ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal leerlingen in het primair onderwijs te vinden.

De ramingen zijn tot stand gekomen en vastgesteld vóór de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is dus ook geen rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname.

Prognose leerlingen in het primair onderwijs

Prognose leerlingen in het primair onderwijs Aantal x1.000
baosbaosovso
2020-211386,136,433,437,9
2021-22137636,734,538,4
2022-231366,636,935,439
2023-241358,53736,139,8
2024-251355,937,136,640,6
2025-26135837,237,141,4

Het geraamde aantal leerlingen in het primair onderwijs voor schooljaar 2020-'21 is 1.493,8 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs de komende jaren verder zal dalen. Deze daling geldt uitsluitend voor het basisonderwijs. Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs stijgt naar verwachting. Vanaf schooljaar 2025-'26  wordt ook voor het basisonderwijs weer een stijging verwacht.

Bron: OCW, Referentieraming 2020 Brontabel als csv (248 bytes)

Afzenders