Prognose aantal leerlingen po

Jaarlijks maakt het Ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal leerlingen in het primair onderwijs te vinden.

Prognose leerlingen in het primair onderwijs

Prognose leerlingen in het primair onderwijs Aantal x1.000
baosbaosovso
2019-201394,63632,137,2
2020-21138336,933,237,1
2021-221368,837,534,137
2022-23135537,834,837,1
2023-241343,43835,337,2
2024-251340,338,235,737,7

Het geraamde aantal leerlingen in het primair onderwijs voor 2019-'20 is 1.499,9 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs verder zal dalen. Deze daling geldt met name voor het basisonderwijs. Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs stijgt naar verwachting licht.

Bron: OCW, Referentieraming 2019 Brontabel als csv (246 bytes)

Afzenders