Verblijfsduur in het basisonderwijs

De verblijfsduur geeft aan hoe lang leerlingen in het basisonderwijs (bao) blijven.

In het eerste figuur is zichtbaar welk deel van de leerlingen versneld door het basisonderwijs stroomt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in herfstkinderen en niet-herfstkinderen.

Onder 'Gerelateerde grafieken' is de verdeling van de versnelde leerlingen naar jongens en meisjes weergegeven. Daarnaast is het aandeel leerlingen in het basisonderwijs te vinden dat blijft zitten. Ten slotte wordt het gemiddelde aantal jaren verblijf getoond van leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbao) en speciaal onderwijs (so).   

Aandeel leerlingen dat versneld door het bao stroomt

Aandeel leerlingen dat versneld door het bao stroomt Percentage leerlingen jonger dan 12 jaar op 1 oktober van het eerste jaar vo
niet-herfstkind versneldherfstkind versneldtotaal versneld
2010-20111%3%4%
2011-20121%3%5%
2012-20131%4%5%
2013-20141%5%7%
2014-20152%6%8%
2015-20162%7%9%
2016-20172%8%10%
2017-20182%9%11%
2018-20192%10%12%
2019-20202%10%12%

Het aantal leerlingen dat het basisonderwijs versneld heeft doorlopen neemt de laatste jaren steeds toe, zowel in absolute als in relatieve zin. In 2011-2012 heeft 5% van alle leerlingen versneld, terwijl in 2019-2020 12% heeft versneld. Van de versnelde leerlingen is ruim 80% een herfstkind. Steeds meer herfstkinderen versnellen.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (269 bytes)
Verdeling versnelde leerlingen naar jongens en meisjes Als deel van alle leerlingen die naar het vo zijn gegaan
niet-herfstkind versneld manniet-herfstkind versneld vrouwherfstkind versneld manherfstkind versneld vrouw
2010-20111%1%3%3%
2011-20121%1%3%4%
2012-20131%1%4%5%
2013-20141%1%4%6%
2014-20152%2%6%7%
2015-20162%2%6%8%
2016-20172%2%7%9%
2017-20182%2%8%10%
2018-20192%2%9%10%
2019-20202%2%9%11%

Onder de herfstkinderen versnellen meisjes vaker dan jongens. Onder de niet-herfstkinderen is het aantal jongens en meisjes dat versnelt even groot.

DUO: stroomgegevens Brontabel als csv (345 bytes)
Percentage zittenblijvers in het basisonderwijs Per leerjaar
JAAR_INSCHRPercentage_Zittenblijvers
20161,46442753050949
20171,39565436655071
20181,34863776301475
20191,28506678570202
20201,27139893774647

In de grafiek is het aandeel leerlingen dat per leerjaar blijft zitten in het basisonderwijs weergegeven. Het aandeel leerlingen dat blijft zitten in het basisonderwijs daalt licht over de jaren heen. In de brontabel (te vinden onder 'Download deze grafiek') is het aandeel leerlingen dat blijft zitten terug te vinden tot en met 2010. 

DUO 1 cijfer PO 2010-2020 Brontabel als csv (291 bytes)
Gemiddelde tijd in het onderwijs van leerlingen ingeschreven in sbao of so In jaren
JAAR_INSCHRsbaoso
20163,072544214473413,49133404262621
20172,992109524510533,37346009641136
20182,899908461582473,28158610859142
20192,867565979121773,25875456047897
20202,940567968377673,2988336402701

De grafiek geeft het gemiddelde aantal jaren dat alle leerlingen in het sbao en in het so zitten. Het is een momentopname van alle leerlingen op 1 oktober ieder jaar. Dit is niet hetzelfde als de gemiddelde duur die leerlingen in deze vormen van onderwijs (zullen gaan) verblijven. Voor leerlingen in het sbao is het gemiddeld aantal jaren in het onderwijs op de peildatum iets minder dan voor leerlingen in het so. In de brontabel (te vinden onder 'Download deze grafiek') is de gemiddelde tijd in het onderwijs van leerlingen ingeschreven in sbao of so terug te vinden tot en met 2010. 

DUO 1 cijfer PO 2010-2020 Brontabel als csv (459 bytes)

Afzenders