Ontwikkeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) wordt jaarlijks gemeten. Naast het absolute aantal leerlingen is onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal leerlingen po naar geslacht, leeftijd, het aantal leerlingen basisonderwijs (bao) naar gewicht op basis van de gewichtenregeling en het aantal speciaal onderwijs (so) leerlingen uitgesplitst naar cluster te vinden. Onderaan deze pagina is de ontwikkeling van het aantal po-leerlingen per sector ten opzichte van het jaar 2010 te vinden.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit eerdere jaren.

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort Aantal x 1.000
JAAR_INSCHRbaosbaosovsobao_trekkende_bevolking
20151443,07234,73729,65538,55,421
20161427,51533,86929,13737,917,397
20171414,26133,96529,87237,66,365
20181405,55334,95830,86837,566,353
20191396,45735,73332,06937,753,355

In 2019 is het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs 1.502.367. Dit zijn ongeveer 6.900 leerlingen minder dan in 2018. In het basisonderwijs (bao) zijn er 1.396.457 leerlingen, ongeveer 9.100 leerlingen minder dan in 2018. In het speciaal basisonderwijs (sbao) is een stijging te zien met 775 leerlingen, van 34.958 leerlingen in 2018 naar 35.733 leerlingen in 2019. Er gaan nu in totaal ongeveer 32.069 leerlingen naar het speciaal onderwijs (so), circa 1200 meer dan in 2018. Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan in 2019 circa 37.750 leerlingen. Dit is een stijging van ongeveer 190 leerlingen ten opzichte van 2018.

DUO: 1 cijfer PO 2019 Brontabel als csv (459 bytes)
Primair onderwijs leerlingen naar leeftijd 2019, naar onderwijstype, aantal x 1.000
leeftijdbaosbaoso
jonger dan 8 jaar685,0658,00310,782
8 jaar of ouder711,39227,7321,287

De leeftijd van leerlingen in het sbao en so is gemiddeld hoger dan van leerlingen in het bao. Dit komt omdat leerlingen vaak in het bao beginnen en pas op latere leeftijd naar het sbao of so worden verwezen.

DUO: 1 cijfer PO 2019 Brontabel als csv (1.022 bytes)
Primair onderwijs leerlingen naar geslacht 2019, naar onderwijstype, aantal x 1.000
GESLACHTbaosbaosovso
Man703,13824,29123,87326,816
Vrouw693,30211,4428,19610,937

In 2018 zitten er ongeveer 693.300 meisjes en 703.100 jongens op het bao. In sbao en so zitten respectievelijk circa 11.500 en 8.200 meisjes. Het aantal jongens ligt een stuk hoger met 24.300 in het sbao en 23.900 in het so. In het vso is het verschil het grootst met 10.900 meisjes ten opzichte van 26.800 jongens.

DUO: 1 Cijfer PO 2019 Brontabel als csv (821 bytes)
Bao leerlingen naar gewicht Aantal x 1.000
JAAR_INSCHRGEWICHT_0.00GEWICHT_0.30GEWICHT_1.20
20141310,27378,47668,629
20151308,92370,3263,829
20161302,5464,68360,292
20171295,11160,72158,429
20181292,35856,60156,534

Nota bene: het leerlinggewicht is met ingang van schooljaar 2019-2020 afgeschaft en vervangen door de onderwijsscore, waarmee per school een achterstandsscore wordt berekend. 

In 2018, het laatste jaar waarin de leerlinggewichten werden gebruikt, had van de ongeveer 1.405.350 leerlingen in het basisonderwijs 4% gewicht 0,3 en nog eens 4%  gewicht 1,2.

DUO: 1 cijfer PO 2010-2018 Brontabel als csv (311 bytes)
Leerlingen in het so naar cluster Aantallen
JAAR_INSCHRCluster_1_2Cluster_3_4
2015640023255
2016608723050
2017644523427
2018673524133
2019681825251

In cluster 1/2 zitten leerlingen met een visuele beperking, dove of slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. In cluster 3/4 zitten onder andere leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke kinderen en kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Daarnaast is te zien dat na een jarenlange daling zowel het aantal leerlingen in cluster 1/2 als het aantal leerlingen in cluster 3/4 sinds 2016 toeneemt.

DUO: 1 cijferbestanden PO 2010-2019 Brontabel als csv (207 bytes)

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs Index 2010=100
JAAR_INSCHRbaosbaosovso
2010100100100100
201198,860521736411197,5619439060274100,075990062838103,668321403833
201297,584162750592493,246304383363397,4572555896537107,010505656892
201396,19750435366789,056771210387493,0059915241853113,746825213577
201494,948573632512186,048901240045890,910419406693115,111983375664
201594,016533836119781,121412391116586,6725120561157111,261833294851
201693,002991049004179,094369585016785,1585561888061109,434888016624
201792,139489339135279,318558651129187,3067368113401108,693142461325
201891,572160767418181,637514303729590,2177407569779108,421842530593
201990,97955389002583,447373952032993,7278971211457108,961556222581

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt sinds 2010. In het sbao en so is ook een daling te zien tussen 2010 en 2016, maar neemt het aantal leerlingen sindsdien weer toe. Het aantal leerlingen in het vso nam toe tot 2014 is daarna iets gedaald, maar stabiel sinds 2016.

DUO 1 cijferbestanden PO 2010-2019 Brontabel als csv (714 bytes)

Afzenders