Ontwikkeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) wordt jaarlijks gemeten. Naast het absolute aantal leerlingen is onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal leerlingen po naar geslacht, leeftijd, het aantal leerlingen basisonderwijs (bao) naar gewicht op basis van de gewichtenregeling en het aantal speciaal onderwijs (so) leerlingen uitgesplitst naar cluster te vinden. Onderaan deze pagina is de ontwikkeling van het aantal po-leerlingen per sector ten opzichte van het jaar 2010 te vinden.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit eerdere jaren.

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort Aantal x 1.000
baosbaosovsobao_trekkende_bevolking
20141457,37836,84731,10539,8840,464
20151443,07234,73729,65538,550,421
20161427,51533,86929,13737,9170,397
20171414,26133,96529,87237,660,365
20181405,49334,95830,86837,5670,353

In 2018 is het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs 1.509.239. Dit zijn ongeveer 6.900 leerlingen minder dan in 2017. In het basisonderwijs (bao) zijn er ongeveer 1.405.500 leerlingen, ongeveer 8.800 leerlingen minder dan in 2017. In het speciaal basisonderwijs (sbao) is een stijging te zien, van circa 33.970 leerlingen in 2017 naar circa 34.960 leerlingen in 2018. Er gaan in totaal ongeveer 30.870 leerlingen naar het speciaal onderwijs (so), circa 1000 meer dan in 2017. Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan in 2018 circa 37.570 leerlingen. Dit is een daling van ongeveer 100 leerlingen ten opzichte van 2017.

DUO: 1 cijfer PO 2018 Brontabel als csv (416 bytes)
Primair onderwijs leerlingen naar leeftijd 2018, naar onderwijstype, aantal x 1.000
leeftijdbaosbaoso
jonger dan 8 jaar694,6737,75210,395
8 jaar of ouder710,8227,20620,473

De leeftijd van leerlingen in het sbao en so is gemiddeld hoger dan van leerlingen in het bao. Dit komt omdat leerlingen vaak in het bao beginnen en pas op latere leeftijd naar het sbao of so worden verwezen.

DUO: 1 cijfer PO 2018 Brontabel als csv (924 bytes)
Primair onderwijs leerlingen naar geslacht 2018, naar onderwijstype, aantal x 1.000
GESLACHTbaosbaosovso
Man707,89623,73722,97526,726
Vrouw697,57811,227,89310,839

In 2018 zitten er ongeveer 697.600 meisjes en 707.900 jongens op het bao. In sbao en so zitten respectievelijk circa 11.200 en 7.900 meisjes. Het aantal jongens ligt een stuk hoger met 23.700 in het sbao en 23.000 in het so. In het vso is het verschil het grootst met 10.800 meisjes ten opzichte van 26.700 jongens.

DUO: 1 Cijfer PO 2018 Brontabel als csv (742 bytes)
Bao leerlingen naar gewicht Aantal x 1.000
JAAR_INSCHRGEWICHT_0.00GEWICHT_0.30GEWICHT_1.20
20141310,27378,47668,629
20151308,92370,3263,829
20161302,5464,68360,292
20171295,11160,72158,429
20181292,35856,60156,534

Van de ongeveer 1.405.500 leerlingen in het basisonderwijs zijn er circa 56.600 leerlingen met gewicht 0,3 (4,0% van het totaal aantal leerlingen) en 56.500 leerlingen met gewicht 1,2 (4,0% van het totaal).

DUO: 1 cijfer PO 2010-2018 Brontabel als csv (311 bytes)
Leerlingen in het so naar cluster Aantallen
JAAR_INSCHRCluster 1 en 2Cluster 3 en 4
2014679124314
2015640023255
2016608723050
2017644523427
2018673524133

In cluster 1/2 zitten leerlingen met een visuele beperking, dove of slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. In cluster 3/4 zitten onder andere leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke kinderen en kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Daarnaast is te zien dat na een jarenlange daling zowel het aantal leerlingen in cluster 1/2 als het aantal leerlingen in cluster 3/4 van 2016 naar 2017 is gestegen. Het aantal leerlingen in cluster 1/2 is harder gestegen dan het aantal leerlingen in cluster 3/4.

DUO: 1 cijferbestanden PO 2010-2018 Brontabel als csv (196 bytes)

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs Index 2010=100
JAAR_INSCHRbaosbaosovso
2010100100100100
201198,860521736411197,5619439060274100,075990062838103,668321403833
201297,584162750592493,246304383363397,4572555896537107,010505656892
201396,19750435366789,056771210387493,0059915241853113,746825213577
201494,948573632512186,048901240045890,910419406693115,111983375664
201594,016533836119781,121412391116586,6725120561157111,261833294851
201693,002991049004179,094369585016785,1585561888061109,434888016624
201792,139489339135279,318558651129187,3067368113401108,693142461325
201891,568251751076481,637514303729590,2177407569779108,424728700069

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt sinds 2010. In het sbao en so is ook een daling te zien van 2010 tot en met 2016. Van 2016 naar 2018 is er een toename van het aantal leerlingen in het sbao en so. Het aantal leerlingen in het vso nam toe tot 2014 en daalt sindsdien.

DUO 1 cijferbestanden PO 2010-2018 Brontabel als csv (641 bytes)

Afzenders