Ontwikkeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) wordt jaarlijks gemeten. Naast het absolute aantal leerlingen is onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal leerlingen po naar geslacht, leeftijd, het aantal leerlingen basisonderwijs (bao) naar gewicht op basis van de gewichtenregeling en het aantal speciaal onderwijs (so) leerlingen uitgesplitst naar cluster te vinden. Onderaan deze pagina is de ontwikkeling van het aantal po-leerlingen per sector ten opzichte van het jaar 2010 te vinden.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit eerdere jaren.

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort

Primair onderwijs leerlingen naar onderwijssoort Aantal x 1.000
JAAR_INSCHRbaosbaosovsobao_trekkende_bevolking
20161427,51533,86929,13737,917,397
20171414,26133,96529,87237,66,365
20181405,55334,95830,86837,566,353
20191396,38535,73132,06937,75,355
20201386,02635,67132,5837,621,367

In 2020 is het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs 1.592.265. Dit zijn ongeveer 10.000 leerlingen minder dan in 2019. In het basisonderwijs (bao) zijn er 1.386.026 leerlingen, ongeveer 9.700 leerlingen minder dan in 2019. In het speciaal basisonderwijs (sbao) is een lichte daling te zien met 60 leerlingen, van 35.731 leerlingen in 2019 naar 35.671 leerlingen in 2020. Er gaan nu in totaal ongeveer 32.580 leerlingen naar het speciaal onderwijs (so), circa 500 meer dan in 2019. Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan in 2020 circa 37.621 leerlingen. Dit is een stijging van ongeveer 130 leerlingen ten opzichte van 2019.

DUO: 1 cijfer PO 2020 Brontabel als csv (498 bytes)
Primair onderwijs leerlingen naar leeftijd 2020, naar onderwijstype, aantal x 1.000
leeftijdbaosbaoso
jonger dan 8 jaar681,7227,82910,764
8 jaar of ouder704,30427,84221,816

De leeftijd van leerlingen in het sbao en so is gemiddeld hoger dan van leerlingen in het bao. Dit komt omdat leerlingen vaak in het bao beginnen en pas op latere leeftijd naar het sbao of so worden verwezen.

DUO: 1 cijfer PO 2020 Brontabel als csv (1 kB)
Primair onderwijs leerlingen naar geslacht 2020, naar onderwijstype, aantal x 1.000
GESLACHTbaosbaosovso
Man697,62624,24524,07926,767
Vrouw688,37911,4268,510,853

In 2020 zitten er ongeveer 688.400 meisjes en 697.600 jongens op het bao. In sbao en so zitten respectievelijk circa 11.400 en 8.500 meisjes. Het aantal jongens ligt een stuk hoger met 24.200 in het sbao en 24.000 in het so. In het vso is het verschil het grootst met 10.900 meisjes ten opzichte van 26.800 jongens.

DUO: 1 Cijfer PO 2020 Brontabel als csv (897 bytes)
Bao leerlingen naar gewicht Aantal x 1.000
JAAR_INSCHRGEWICHT_0.00GEWICHT_0.30GEWICHT_1.20
20141310,27378,47668,629
20151308,92370,3263,829
20161302,5464,68360,292
20171295,11160,72158,429
20181292,35856,60156,534

Nota bene: het leerlinggewicht is met ingang van schooljaar 2019-2020 afgeschaft en vervangen door de onderwijsscore, waarmee per school een achterstandsscore wordt berekend. 

In 2018, het laatste jaar waarin de leerlinggewichten werden gebruikt, had van de ongeveer 1.405.350 leerlingen in het basisonderwijs 4% gewicht 0,3 en nog eens 4%  gewicht 1,2.

DUO: 1 cijfer PO 2010-2018 Brontabel als csv (311 bytes)
Leerlingen in het so naar cluster Aantallen
JAAR_INSCHRCluster_1_2Cluster_3_4
2016608723050
2017644523427
2018673524133
2019681825251
2020692825652

In cluster 1/2 zitten leerlingen met een visuele beperking, dove of slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. In cluster 3/4 zitten onder andere leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke kinderen en kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. Er zitten minder leerlingen in cluster 1/2 dan in cluster 3/4. Daarnaast is te zien dat na een jarenlange daling zowel het aantal leerlingen in cluster 1/2 als het aantal leerlingen in cluster 3/4 sinds 2016 toeneemt.

DUO: 1 cijferbestanden PO 2010-2020 Brontabel als csv (224 bytes)

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs

Index aantal leerlingen in het primair onderwijs Index 2010=100
JAAR_INSCHRbaosbaosovso
2010100100100100
201198,860521736411197,5619439060274100,075990062838103,668321403833
201297,584162750592493,246304383363397,4572555896537107,010505656892
201396,19750435366789,056771210387493,0059915241853113,746825213577
201494,948573632512186,048901240045890,910419406693115,111983375664
201594,016533836119781,121412391116586,6725120561157111,261833294851
201693,002991049004179,094369585016785,1585561888061109,434888016624
201792,139489339135279,318558651129187,3067368113401108,693142461325
201891,572160767418181,637514303729590,2177407569779108,421842530593
201990,974863070415183,442703346488993,7278971211457108,952897714154
202090,299971399030483,302585180168695,2213941253836108,580581851766

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt sinds 2010. In het sbao en so is ook een daling te zien tussen 2010 en 2016, maar neemt het aantal leerlingen sindsdien weer toe. 2020 is sindsdien het eerste jaar waarin het aantal sbao leerlingen weer licht daalt. Het aantal leerlingen in het vso nam toe tot 2014 is daarna iets gedaald, maar stabiel sinds 2016.

DUO 1 cijferbestanden PO 2010-2020 Brontabel als csv (789 bytes)

Afzenders