Prestaties van scholen in het primair onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of scholen voldoen aan de basiskwaliteit.

Het oordeel van de Inspectie wordt sinds 2017 uitgedrukt in goed, voldoende, onvoldoende en zeer zwak. Bij aanwijzingen van onvoldoende kwaliteit wordt de mate van toezicht aangepast. De eerste figuur toont het totaaloordeel van de Inspectie van het Onderwijs na de invoering van het nieuwe toezicht in 2017.
In de tweede figuur wordt specifiek gekeken naar het oordeel van de Inspectie over het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en onder 'Gerelateerde grafieken' naar het oordeel over het bevorderen van sociale competenties.

Oordelen basisonderwijs, 2019 % po-scholen naar oordeel Inspectie
2019
Voldoende en goed98,30%
Onvoldoende1,20%
Zeer zwak0,50%

De kwaliteitsbeoordeling van scholen is stabiel. De meeste scholen in Nederland zijn op 1 januari 2019 van voldoende of goede kwaliteit (98,3%). Beoordeeld als onvoldoende is 1,2% van de scholen en 0,5% als zeer zwak. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (69 bytes)
Percentage basisscholen dat zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie
%
2011-1270%
2012-1368%
2013-1468%
2014-1569%

Ruim tweederde van de basisscholen draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat deze indicator geen onderdeel meer uitmaakt van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (56 bytes)
Percentage basisscholen dat als voldoende is beoordeeld op sociale competenties van leerlingen
%
2011-1230%
2012-1341%
2013-1462%
2014-1571%

De sociale competenties van leerlingen zijn aan het einde van de schoolperiode op een merendeel van de basisscholen op een voldoende niveau. 70% van de basisscholen voldoet in schooljaar 2014-'15 aan de landelijke inspectienorm. In vergelijking met het percentage basisscholen in 2011-'12 is de kwaliteit van sociale competenties bij kinderen sterk verbeterd met meer dan 100%. 

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat deze indicator geen onderdeel meer uitmaakt van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (56 bytes)

Zie ook

  • Inspectie van het Onderwijs Naast het toezicht op individuele besturen,  scholen en instellingen, doet de Inspectie van het Onderwijs ook schooloverstijgende onderzoeken en kijkt ze naar het onderwijsstelsel als geheel. De Inspectie rapporteert gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs en ze kaart onderwerpen aan die maatschappelijke en politieke aandacht verdienen.

Afzenders