Prestaties van scholen in het primair onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of scholen voldoen aan de basiskwaliteit.

Het oordeel van de Inspectie wordt uitgedrukt in voldoende, zwak, zeer zwak en vanaf 1 augustus 2017, goed. Bij aanwijzingen van onvoldoende kwaliteit wordt de mate van toezicht aangepast. De eerste figuur toont het totaaloordeel van de Inspectie van het Onderwijs voorafgaand aan de invoering van de waardering goed. In de tweede figuur wordt specifiek gekeken naar het oordeel van de Inspectie over het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en onder 'Gerelateerde grafieken' naar het oordeel over het bevorderen van sociale competenties.

Toezichtsarrangementen basisonderwijs, 2017 % po-scholen naar oordeel Inspectie
2017
Basis98,1%
Zwak1,6%
Zeer zwak0,3%

De kwaliteitsbeoordeling van scholen is stabiel. De meeste scholen in Nederland zijn in 2017 van voldoende kwaliteit en krijgen basistoezicht (98,1%). Beoordeeld als zwak is 1,6% van de scholen  en 0,3% als zeer zwak. Deze cijfers zijn  de afgelopen 3 jaar nauwelijks veranderd. Voor cijfers van afgelopen jaren zie 'Gegevens in een tabel'. 

Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (47 bytes)
Percentage basisscholen dat zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie
%
2011/201270%
2012/201368%
2013/201468%
2014/201569%

Ruim tweederde van de basisscholen draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat deze indicator geen onderdeel meer uitmaakt van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. 

Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (64 bytes)
Percentage basisscholen dat als voldoende is beoordeeld op sociale competenties van leerlingen
%
2011/201230%
2012/201341%
2013/201462%
2014/201571%

De sociale competenties van leerlingen zijn aan het einde van de schoolperiode op een merendeel van de basisscholen op een voldoende niveau. 70% van de basisscholen voldoet in schooljaar 2014/2015 aan de landelijke inspectienorm. In vergelijking met het percentage basisscholen in 2011/2012 is de kwaliteit van sociale competenties bij kinderen sterk verbeterd met meer dan 100%. 

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat deze indicator geen onderdeel meer uitmaakt van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. 

Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (64 bytes)

Zie ook

  • Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.

Afzenders